Descripció del projecte

El present projecte té com a objectiu general desenvolupar un procés d’afinatge que permeti reduir el contingut de coure de les escòries actuals fins a un 10% i valoritzar-les mitjançant la seva incorporació en materials de base ciment (principalment formigó) per la seva utilització en aplicacions d’alt valor afegit. En concret, es busca el desenvolupament de formigons d’altes prestacions (mecàniques i durables), així com noves funcionalitats com l’absorció de radiació, l’auto-calefacció (self-heating) o la sensorització intrínseca d’esforços externs (self-sensing).

L’estat de la tècnica actual no es contempla pràcticament treballs relacionats amb l’ús de les escòries procedents del reciclatge de coure. Per tant, aquest projecte suposarà una aportació rellevant i necessària a l’estudiar diferents possibles aplicacions, tant en la substitució de ciment com en la d’àrids per a la fabricació de formigó.

Tanmateix, el present projecte va més enllà dels estudis realitzats per escòries procedents de l’ús de mineral de coure, ja que, a més, també pretén estudiar el desenvolupament de materials amb un alt valor afegit, aprofitant els alts continguts en coure de les citades escòries. Tenint en compte aquests alts continguts, s’espera que el comportament de les escòries sigui bo pel desenvolupament de materials en base ciment conductors de l’electricitat. En aquest sentit, hi ha experiències prèvies de l’ús d’escòries d’acer pel que s’espera potencial en el desenvolupament d’aquests materials .

En aquest sentit, el projecte busca abordar el desenvolupament de materials intel·ligents gràcies a les propietats conductores de l’escòria de coure. Al dotar de capacitat de conduir l’electricitat als materials cementicis, aquests poden convertir-se en materials amb noves propietats, com la possibilitat d’autocalefacció i de ser sensors intrínsecs de deformacions i tensions externes.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat