Descripció del projecte

INTRODUCCIÓ. La Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que una quarta part de la població general tindrà un trastorn mental sever (TMS) al llarg de la seva vida (1). A Catalunya el 23,7% de la població té un TMS (2). Les persones amb TMS presenten una elevada prevalença de comorbiditats (i.e. malalties cardio metabòliques i respiratòries), una esperança de vida de fins a 10-25 anys menys que la població general i entre 2-4 vegades més probabilitats de morir per causes no naturals (3). En aquest context, el Pla d’Acció en Salut Mental de l’OMS 2022-2024 indica que no només és primordial atendre les necessitats clíniques de les persones amb TMS, sinó que també ho és protegir i fomentar la seva salut mental i el seu benestar personal en totes les etapes de la vida (4). Amb aquest objectiu, l’OMS recomana integrar programes d’activitat física (AF) i exercici físic (EF) com a estratègia fonamental en la pràctica de la promoció de la salut general de la població amb TMS (5) i revertir dos factors de risc modificables altament prevalents en aquesta població: la inactivitat física i una baixa forma física (6). La pràctica regular d’EF en persones amb TMS aporta beneficis a nivell físic, millores en el sistema cardiovascular, digestiu i endocrí, enforteix el sistema múscul-esquelètic, augmenta la flexibilitat i disminueix l’obesitat i l’adipositat (1). També provoca millores en l’àmbit social, cognitiu i mental, millorant els símptomes d’ansietat i depressió, l’autoconcepte, l’autoestima, el benestar i l’estat d’ànim (7). El High Intensity Interval Training (HIIT) és un tipus d’EF que combina intensitats elevades d’exercici cardiovascular i muscular amb períodes de descans que es considera segur i factible de ser utilitzat en persones amb TMS. L’evidència indica que la pràctica regular de HIIT millora l’estat de forma, salut física i mental de les persones amb TMS, però els programes HIIT estan rarament integrats als serveis de rehabilitació dels centres de salut mental, en part, perquè l’adherència de la població amb TMS a programes d’EF d’intensitat elevada és baixa, mostrant una taxa elevada d’abandonament (8). Plantejar un HIIT adaptat a la població amb TMS per disminuir la taxa d’abandoment, augmentant la dosi i intensitat d’EF quan les persones són capaces de tolerar majors càrregues, permetria una millora de la forma física la qual aportaria beneficis saludables extres als de la realització d’AF d’intensitat suau (9). A Osonament, un 52% dels usuaris son físicament actius, gràcies a les accions en la promoció de l’activitat física que s’han integrat en els seus serveis amb l´objectiu d’empoderar a les persones amb TMS a “seure menys i moure’s més”. Aquest nou projecte vol oferir continuitat als usuaris del servei amb l’objectiu de desenvolupar i integrar un servei de HIIT -adaptat a les característiques del centre i a l’entorn que l’envolta- que millori la forma física de les persones amb TMS de forma sostinguda en el temps.

 

OBJECTIU GENERAL. (A) Desenvolupar i integrar un servei HIIT individualitzat a les característiques d’Osonament per millorar la forma física, salut física i salut mental de les persones amb TMS. OBJECTIUS ESPECÍFICS. (A) Descriure l’estat de forma física en persones amb TMS; (B) Validar l’escala internacional de percepció de la forma física (IFIS) en persones adultes amb TMS; (C) Dissenyar, en base a un model participatiu i cooperatiu (conjuntament amb persones adultes amb TMS, personal sanitari i gerència) les accions que formaran part del programa HIIT com a servei d’Osonament; (D) Implementar i avaluar les accions del programa HIIT d’Osonament en la millora de la forma física (capacitat cardio-respiratòria, força extremitats superiors (EESS) i extremitats inferiors (EEII)), percepció de la salut general, estat d´ànim i simptomatologia.

 

METODOLOGIA. Metodologia mixta (11). La mostra inclourà els pacients del Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (CMPO), físicament actius atesos durant el 2023, que acceptin participar en l’estudi, signin el full de consentiment informat i compleixin els criteris d’inclusió (i.e. ser derivat per un professional sanitari, sense cap contraindicació relativa o absoluta a la pràctica d’exercici físic d’intensitat elevada). Període I (2023). Inclourà (A) La mesura de la forma física mitjançant tests físics: capacitat cardio-respiratòria (6MWT) (12), força EESS (hand grip) (13) i força EEII (30″ sit to stand test) (14) i (B) Validació de l’escala IFIS amb persones adultes amb TMS. Període II (2024-25). Inclourà (C) La cocreació de les accions que configuraran el contingut i format del programa HIIT, i (D) Un estudi experimental (assaig aleatori controlat amb grup control i grup intervenció) per avaluar l’efectivitat del programa HIIT dissenyat sobre la forma física, l’estat d’ànim autopercebud (escala analògica d’estat d’ànim) (15), percepció de la salut general (escala analògica de la salut general) (16) forma física percebuda (IFIS), funcionament general (escala FAST) (17), estat dels símptomes depressius (escala Hamilton de depressió) (18), valoració dels símptomes psicòtics (escala BPRS) (19) i valoració del rendiment neurocognitiu (20).

 

BIBLIOGRAFIA. (1) Barbosa i Urrea, 2018. (2) Obertament, 2019. (3) Gray, Hardy i Anderson, 2009. (4) Ministerio de Sanidad de España, 2022. (5) WHO, 2017. (6) Korman, 2020. (7) Stubbs et al., 2016. (8) Martland, 2020-22. (9) VanKim et al., 2013. (11) Delgado et al., 2017. (12) Bernard et al., 2014. (13) Etemadi et al., 2021. (14) Tsekoura, 2020. (15) Ahearn, 1997. (16) Herdman, Badia i Berra, 2001. (17) Reisberg, 1988. (18) Hamilton, 1960. (19) Overall, 1962. (20) Pino et al., 2014.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat