Descripció del projecte

El projecte de recerca es realitzarà en l’àmbit de la tecnología Blockchain enfocada a l’agricultura. S’obren moltes possibilitats amb l’aparició de la tecnologia Blockchain, molt coneguda arrel de la criptomoneda BitCoin pero que es pot aplicar a molts camps diferents que encara són per explorar.

El projecte s’enmarca dins del sistema Fliwer. Sistema creat per a la cura intel·ligent de les plantes i que implementa tecnologies com l’ Internet o Things i la intel·ligència artificial per conèixer l’estat vital de les plantes y poder aportar el que necessiten quan ho necessiten.

El fet d’implementar IoT, per recollir tots els paràmetres vitals que intervenen en la vida de les plantes i la intel·ligència artificial per poder interpretar i pendre decisions sobre aquestes dades obre un camp molt important per poder aplicar tecnologies com el Blockchain per millorar la transparència, traçabilitat, compartició de dades , posibilitats de tokenització (una nova prestació que és possible amb Blockchain) i en definitiva aportar al sector un gran valor afegit.

El que pretenem és la recerca en la digitalització del Quadern de Camp dels pagesos, dels jardiners, del propietaris d’un jardí o explotació, amb els beneficis que comporta, i compartir aquesta informació amb un DLT/Blockchain, amb els avantatges que hi possibilita aquesta nova tecnologia que disrupciona la indústria 4.0 i tots els sectors a banda del seu sector de naixement, el fintech.

Amb aquesta recerca volem oferir la traçabilitat com a upgrade del nostre servei, amb DLT com a punt neutre de la informació que hi han d’abocar els instruments IoT de regants (els esmentats jardiners, grangers, i propietaris), informació a la qual hi han d’accedir els diversos proveïdors, i amb la qual es pot automatitzar encara més i millor el servei donat per la nostra empresa a tot l’ecosistema de regants.

En la nostra recerca d’entre altres bondats a més de la traçabilitat, amb el punt neutre pretenem crear un nou canal directe de comunicació (engagement) amb clients, i recullir les dades per aplicar-hi optimitzacions amb IA amb prestacions de magnituds sense precedents.

L’enfoc de recerca és explorar com és aquest nou canal directe: a l’accedir a un punt neutre amb blockchain i tokenizar la provenance de la matèria primera que hi aporta un jardiner, granger o propietari (aigua, abonos, pesticides, etc) no només es demostren les (bones) propietats del la bona feina hi aporta el jardiner/granger sinó que la nostra empresa crea un nou canal de relació amb ells i els seus clients a través d’un Blockchain i així millorar la seva atenció, amb menys consum d’aigua, millors jardins i cultius.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat