Fractus Antennas és una companyia que compta amb una dilatada experiència en el disseny, fabricació, comercialització i llicència d’antenes miniatura per a dispositius mobile/IoT. La seva família de productes estrella es basa en la tecnologia Virtual AntennaTM inventada i patentada per Fractus Antennas, arquitectura que, amb un únic component, antenna booster, deu vegades més petit que les antenes convencionals permet el funcionament en diferents sistemes de comunicació mitjançant l’excitació del pla de massa present en qualsevol dispositiu IoT i l’ús d’una xarxa d’adaptació.
No obstant això, l’aparició de nous estàndards de comunicacions, restriccions del sector com la grandària posa de manifest unes certes limitacions de la família de productes i que són l’objecte del present projecte. D’una banda, els productes antenna booster actuals necessiten d’una zona de clearance area, zona al voltant del antenna booster lliure de components (bateries, sensors, circuiteria), limitant la integració de l’antena per part dels OEMs. En segon lloc, nous productes multi-ràdio capaces d’operar en diferents sistemes de comunicació en lloc d’haver d’utilitzar tants antenna boosters com a sistemes radio es vulgui. I en tercer lloc, la capacitat de reconfigurabilitat de les xarxes d’adaptació utilitzades en l’actualitat presenten unes certes limitacions, principalment limitada per la pròpia física dels components electrònics actius utilitzats en el seu disseny. D’aquesta manera, l’objectiu del projecte està centrat en la recerca de noves tecnologies d’aplicació a l’actual Virtual Antenna(TM) Technology que permetin la generació de nous productes capaces de ser integrats sense ground clearance area i d’altra banda arquitectures de xarxes d’adaptació reconfigurables per als antenna boosters, tant els existents, com per als derivats del present projecte, per a poder operar en les bandes freqüencials d’interès.

Les principals tasques a realitzar per part de l’investigador en formació durant la seva participació en aquest projecte seran:
1) Anàlisi de l’estat de l’art en el marc de l’activitat de sistemes reconfigurables, previ coneixement dels procediments de l’entitat per a la realització de tasques d’anàlisis de l’estat de l’art, principals fonts d’informació utilitzades per a aquest.

2) Identificació, preselecció i avaluació de les noves tecnologies (components actius per al disseny de noves topologies de xarxa d’adaptació reconfigurables) existents en el mercat i que permetin millorar les prestacions i la simplificació de l’arquitectura de la tecnologia Virtual Antenna(TM) respecte a les opcions de reconfigurabilitat actuals.

3) Disseny des del domini de la simulació electromagnètica mitjançant els programes de simulació 3D (CST Microwave Studio Suite) i d’optimizadors de circuits de microones com Cadence-AWR i Optenni-Lab.

4) Gestió de recursos per a la implementació de les solucions seleccionades en laboratoris especialitzes en integració de components.

5) Validació dels prototips fabricats mitjançant mesura de paràmetres S i d’eficiència amb analitzador de xarxes i la seva posterior mesura d’eficiència en cambra anecoica i interpretació de resultats. Anàlisi crítica i propostes de millora en el seu cas.

6) Redacció de publicacions científiques, presentació del treball científic en congressos internacionals i workshops.

7) Participació en reunions amb socis tecnològics interessats en la tecnologia desenvolupada

8) Anàlisis de requeriments per a l’adopció de les noves tecnologies de reconfiguració per part de fabricants de dispositius IoT, coneixement de la metodologia de la companyia per a la validació dels dissenys i la seva integració en el Pla de Formació proposat per al candidat seleccionat.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.sur@gencat.cat