Descripció del projecte

El projecte de l’empresa es basa en el desenvolupament d’un producte alimentari que imita la textura de la carn de tonyina crua, utilitzada per elaborar plats com sushi, poké, tartar o ceviche. Es durà a terme mitjançant un treball extensiu de recerca en biotecnologia alimentaria, concretament en la utilització de certs enzims sobre substrats de proteïna vegetal, per l’obtenció d’estructures similars a les que es produeixen en el múscul esquel·lètic animal, tant les que comprenen el teixit connectiu (myocommata) com les que comprenen la fracció miofibril·lar.
Es centrarà en obtenir una textura el més similar possible a la de la tonyina crua però també tenint-ne en compte paràmetres com la transparència, el color , el per fil sensor ial complet, les propietats nutricionals (s’espera tenir un % de proteïna similar al de la tonyina crua), juntament amb la pertinent avaluació global de les capacitats funcionals del gel format, així com la seva vida útil i comportament durant l’aplicació de diverses tècniques culinàries com diferents coccions i la congelació, entre d’altres.
Es treballaran diferents formulacions innovadores combinant proteïnes vegetals de diferents orígens i es durà a terme també una par t de procés on durant el segon any es preveu passar a l’escala “pilot”, utilitzant maquinària industrial així com en el tercer any es preveu industrialitzar per llançar el producte al mercat.
També cal mencionar que hi haurà una patent i que tot el procés de doctorat industrial requerirà estricte protecció de la propietat intel·lectual pertanyent a l’empresa. Els resultats obtinguts de la recerca quedaran inclosos en la/les patents i si s’escaigués fer alguna publicació científica, sempre serà amb el consentiment explícit de l’empresa i a posterior i d’haver tancat la patent.
El treball de recerca i desenvolupament es durà a terme a les instal·lacions que l’empresa té a San Francisco, pel qual la estudiant de doctorat industrial requerirà un visat específic per poder viure aquí, així com ajuts per al canvi de residència. Si s’escau podria fer estades a la Universitat en algun moment, especialment durant el primer i segon any.
La universitat que durà a terme la direcció de tesi és la UdG i concretament el grup de recerca INTEA, dir igit per la Doctora Dolors Parés. En aquest context, si durant el temps en que es dugui a terme el doctorat industrial s’escau alguna col·laboració amb tercers grups de recerca de la UdG o d’altres, l’empresa estarà oberta a dur- les a terme.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat