Descripció del projecte

El mercat dels xiclets s’estima mundialment en 22.000 M$ a l’any 2024, essent un camp d’intenses activitats d’innovació de producte. En aquest sentit, el present projecte està encaminat cap una estratègia final de fabricació de nous tipus de xiclets amb alliberament seqüencial, per la qual cosa, s’ha de portar a terme un esforç de R+D.

L’objectiu principal del projecte és la recerca i desenvolupament d’encapsultats d’aromes amb cinètiques d’alliberament que siguin adients per ser aplicades a xiclets duals, és a dir, que canviin de sabor durant el procès de masticació, amb una percepció clara i diferenciada en el temps d’aquest alliberament.

Per tal de fer-ho possible, s’investigaran processos de:

-Encapsulament mitjançant mètodes de coacervació

-Caracterització de les emulsions resultants

-Acondicionament de les càpsules per ser incorporades a la goma base del xiclet, per atomització fonamentalment.

-Caracterització de les càpsules acondicionades.

-Incorporació a la goma base i obtenció de xiclets.

-Avaluació de la cinètica d’alliberament dels aromes continguts,

-Relació entre estructura i propietats

-Definició i análisi tecnic-econòmic dels millors processos obtinguts.