A partir de l’experiència i del coneixement del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) sobre les circumstàncies particulars dels museus de l’àmbit temàtic específic de les ciències naturals, i a partir del coneixement especialitzat del grup de recerca IMP de la UPC sobre sistemes d’informació, transformació digital i la seva planificació, es tracta de dissenyar i provar un nou mètode ben fonamentat, adaptat, sistemàtic i pràctic, per a planificar i desplegar la transformació digital futura del propi MCNB i d’altres museus de ciències naturals similars, sense excloure possibilitats d’aplicació a museus d’altres àmbits.

Recentment, la innovació digital està arribant amb força també al mon museístic, on són els museus de ciències naturals els que solen figurar com a capdavanters, gràcies a l’esperada explotació científica dels seus fons, entre d’altres raons. A casa nostra, el MCNB és reconegut com un dels referents locals al respecte, alhora que també està relacionat internacionalment amb altres museus afins, participant activament en esdeveniments i projectes del seu àmbit. Per això el MCNB pot contribuir significativament al bastiment d’un nou mètode d’orientació proactiva de planificació estratègica de transformació digital museística que incorpori, de forma sistemàtica, els diversos tipus d’innovació digital que ja s’estan experimentant, tenint en compte l’itinerari seguit per museus de referència de la resta del món, tant de ciències naturals com d’altra mena. Això coincideix amb l’aposta de la UPC per l’obertura a la col·laboració interdisciplinària amb indústries culturals i creatives, i en general a les ciències humanes i socials, amb projectes i col·laboracions institucionals com l’UPC-Arts, el Hub-Artech o el futur programa S+T+Arts.

La planificació i el desplegament estratègics de la transformació digital a través de nous sistemes i tecnologies d’informació ha estat estudiada i aplicada durant les darreres dècades en àmbits empresarials més convencionals, i en algunes organitzacions públiques de caire administratiu. Per contra, molt poc s’ha aplicat i estudiat sobre el tema pel cas d’altres tipus d’organitzacions, de caire més cultural i social, com és el cas dels museus. A partir d’això, existeixen mètodes de planificació estratègica de sistemes i tecnologies d’informació, algun dels quals dissenyat i utilitzat a diversos programes formatius de la UPC, que són un bon punt de partida per a encetar la seva anàlisi, actualització, adaptació i eventual extensió a les circumstàncies específiques de museus com el MCNB.

Per altra banda, la recerca més recent en sistemes d’informació ha generat noves eines de potencial utilitat, degudament encaixades, per a la més efectiva planificació estratègica de projectes de transformació digital, eines que encara no han estat integrades amb els mètodes anteriors. D’entre aquestes eines podem destacar els esquemes d’enginyeria i gestió de serveis, els models de maduresa competencial i les arquitectures d’empresa. Especialment aquestes darreres estan resultant molt útils per a plantejar, dissenyar, desplegar i evolucionar de forma consistent totes les capes implicades a qualsevol servei mínimament complex: processos de treball, aplicacions digitals, models de dades, així com les tecnologies d’informació subjacents. En aquest sentit, l’orientació a serveis i l’aposta històrica del MCNB pels estàndards del seu àmbit, poden resultar de molta utilitat per al projecte plantejat. També, l’activitat de formació i recerca prèvia de la UPC en l’ús de les dites eines pot ajudar a integrar-les com a ingredients del futur mètode.

Per tant, es persegueix acabar disposant d’un mètode marca “MCNB-UPC”, ja que haurà estat dissenyat, provat i impulsat des del MCNB i la UPC, de suport sistemàtic però pràctic a tot un procés de transformació digital estratègica específicament pensat per les circumstàncies dels museus de ciències naturals, tant pels més petits i propers com per d’altres d’internacionals. En aquest sentit, aquest mètode el podrà fer servir el MCNB per a recolzar la xarxa de museus de la que n’és centre de referència, i la UPC per a enriquir la seva formació i recerca en el tema. Conjuntament, el MCNB i la UPC podran esgrimir el resultats del projecte com a eina per a promoure de la transformació digital ben fonamentada en benefici de la modernització i la innovació dels serveis respectius que ofereixen, amb especial atenció a la recerca i l’educació de les noves generacions, acostumades als mitjans digitals i amb altes expectatives sobre la seva utilització arreu.

Fent-ho a través del programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, el MCNB i la UPC també volen recolzar aquest programa des de la perspectiva integradora del mon la ciència, l’enginyeria i la tecnologia amb el de la cultura, les humanitats i les ciències socials, així com reforçar el rol del MCNB i la UPC com a entitats impulsores a casa nostra de la innovació tecnològica, cultural i social. El compromís de recerca, de publicació acadèmica, de difusió i de formació que implica un projecte com aquest també motiva al MCNB i a la UPC, que comparteixen aquestes activitats entre les pròpies i més importants de la seva missió.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.sur@gencat.cat