Les plagues urbanes i de productes emmagatzemats poden produir seriosos problemes de salut i de seguretat alimentària per la possibilitat de transmissió de malalties i per induir al·lèrgies i asma. Pel que fa a les estratègies pel control d’aquestes plagues, les noves normatives europees i les que es preveuen que arribin en un futur proper estan restringint cada vegada més els productes actius insecticides per la possibilitat de que produeixin efectes tòxics sobre les persones, els animals o el medi ambient. En el present projecte ens plantegem el disseny de nous insecticides no basats en els productes actius actuals sinó en la utilització de biomolècules.

La utilització de biomolècules específiques per a l’espècie diana permetrà augmentar l’especificitat d’acció tot eliminant els efectes adversos sobre altres espècies animals, inclòs l’home. A més, aquesta metodologia permetrà evitar que l’insecte desenvolupi resistència contra l’insecticida, tal i com passa en el cas de l’ús d’insecticides químics.

El principal objectiu d’aquesta tesi industrial és el disseny d’un insecticida contra insectes definits utilitzant una metodologia nova que inclou l’ús de biomolècules. Fins a on coneixem, és una metodologia que no s’ha aplicat mai al control de plagues urbanes utilitzant formulacions insecticides. En aquest projecte participarà per un costat el Dr. José Luis Maestro, de l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), que porta més de 30 anys estudiant la fisiologia dels insectes. Per una altra banda participarà l’empresa MYLVA, S.A., que porta més de 30 anys fabricant i comercialitzant biocides contra plagues urbanes, y són experts en formulacions d’insecticides.

En el present projecte, adjuntant l’experiència del Dr. Maestro en la fisiologia dels insectes i en les metodologies de síntesi i ús de biomolècules, i de l’empresa MYLVA en el desenvolupament d’insecticides, confiem a concloure el projecte no només havent aconseguit una gran informació sobre l’acció de noves molècules sobre la fisiologia de l’insecte objectiu sinó havent pogut desenvolupar un nou producte insecticida amb alta eficàcia, especificitat i seguretat per a la salut i el medi ambient.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.sur@gencat.cat