Descripció del projecte

Degut a les polçitiques europees, entre les quals es troba la reducció dels gasos d’efecte hivernacle i, per tant, la reducció de l’impacte del canvi climàtic, totes aquelles activitats que impliquen un augment en la contaminació atmosfèrica, del sòl o de l’aigua han de millorar les seves accions per anar en línia amb la legislació, en aquest cas, ambiental. Entre les activitats que generen impacte es troba la indústria en tots els seus àmbits, la qual s’ha implicat des d’un primer moment, però en els últims anys ha accelerat la seva descarbonització per poder assolir els objectius del Full de Ruta Europeu i el Pacte Verd Europeu.
Dins de la indústria, el sector del ciment juga un paper important degut a la seva contribució en emissions però, al seu torn, té una gran capacitat de valorització material i energètica. Això ha permès que aquest sector, amb una gran trajectòria, hagi millorat el seu impacte.

L’objectiu d’aquest projecte és fer una anàlisi de la mitigació del canvi climàtic, l’impacte en emissions i la sostenibilitat al llarg de tot el cicle de vida del ciment. L’inici del projecte es centrarà en la definició de la biodiversitat, l’estudi bibliogràfic d’aquesta i les seves implicacions mitjançant mètodes de modelització. En funció dels entecedents en models, es pretén realitzar una modelització de la biodiversitat a les pedreres. D’altra banda, i seguint el cicle de vida, es tractaran temes com ara la valorització energètica i material, en les quals s’utilitzen combustibles alternatius, s’estudiarà la seva evolució al llarg del temps i possibles alternatives per a optimitzar les barreges dels materials.

Aquest projectes comptarà amb la participació de l’empresa VESCEM LID S.L., que gestiona part de la valorització dels residus en el sector del ciment.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat