Convocatoria activa

¡Suscríbete ahora!
 • Publicado el 2016-12-14 13:19:03
  Empresa: Fluttr Professional Network
  Universidad: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  001/2017 Interactive Machine Learning in online professional networks [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2016-12-14 13:22:15
  Empresa: CA Technologies
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  002/2017 Data-driven Mechanisms to Improve Agile Software Development Processes in Large Organizations [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2016-12-14 13:24:38
  Empresa: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  003/2017 EINA ANALÍTICA PER MONITORITZAR LA RELACIÓ D'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA AMB ELS USUARIS DE LES SEVES PLATAFORMES DIGITALS [CAT]

  Inscribirse
 • Publicado el 2016-12-14 13:26:44
  Empresa: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
  Universidad: Universitat Ramon Llull (URL)

  004/2017 EINA ANALÍTICA PER MONITORITZAR LA RELACIÓ D'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA AMB ELS USUARIS DE LES SEVES PLATAFORMES DIGITALS (AMBIT CONEIXEMENT COMUNICACIÓ) [CAT]

  Inscribirse
 • Publicado el 2016-12-14 13:34:15
  Empresa: SEAT, S.A.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  006/2017 Open Data based real-time urban mobility for car fleets (EN)

  Cerrado
 • Publicado el 2016-12-14 13:39:12
  Empresa: SEAT, S.A.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  008/2017 Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPS [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2016-12-14 15:54:25
  Empresa: CCB Serveis Mediambientals, S.A.U
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  009/2017 Automatització de la Construcció de Sistemes Intel·ligents de Supervisió i Control d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDARs) mitjançant l'ús de fluxes de treball i entorns de programació visuals [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2016-12-23 09:25:13
  Empresa: BBVA Data & Analytics
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  010/2017 Large-scale machine learning for financial recommender systems [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2016-12-23 09:27:05
  Empresa: BBVA Data & Analytics
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  011/2017 Towards more interpretable machine learning models [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-01-31 18:04:10
  Empresa: ROCALBA S.A.
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  012/2017 Millora de la resistència a patògens en meló "Piel de sapo" [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-02-02 17:12:14
  Empresa: Spinreact S.A.U
  Universidad: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

  013/2017 Obtenció de reactius de diagnòstic per serologia mitjançant cultius en bioreactor [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-02-06 17:46:10
  Empresa: TECNOLOGÍA & VITAMINAS, S.L.
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  014/2017 Estratègies nutricionals per a la millora del rendiment productiu: ús de pinsos funcionals i dietes salut en aqüicultura [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-02-10 11:05:08
  Empresa: Datawords
  Universidad: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  015/2017 An optimized post-editing strategy: copywriting with controlled language and MT choice [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-02-10 12:11:25
  Empresa: SIMPPLE S.L.
  Universidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)

  016/2017 Sistemes avançats de mineria de procés en l'entorn sanitari [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-02-16 14:39:27
  Empresa: Scan Iberia Sistemas de Medición S.L.U.
  Universidad: Universitat de Girona (UdG)

  017/2017 - DEVELOPMENT OF CHEMOMETRIC TOOLS FOR THE DETECTION OF DIFFERENT COMPOUNDS IN WATER MATRICES [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-03-01 14:48:23
  Empresa: CICLICArquitectura SCCL
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  018/2017 - Transició energètica ciutadana. El factor humà en el consum d'energia en els edificis [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-03-14 09:42:26
  Empresa: Corporación Alimentaria Guissona, S.A
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  019/2017 - Modelado basado en datos de plantas de frío industrial para determinación de consignas óptimas de operación [ES]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-03-21 15:00:57
  Empresa: CIMPRESS ESPAÑA, S.L.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  020/2017 - Characterization of building climate requirements for the printing industry: current status and the move to less stringent temperature and humidity specifications for a more sustainable operations [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-03-21 17:56:25
  Empresa: ESTUDIS D'HOTELERIA I TURISME CETT S.A.
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  021/2017 - PROJECTE DE RECERCA I CONSULTORIA PER A LA "RED ESTATAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECE)". TURISME RESPONSABLE I CIUTATS EDUCADORES. [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-03-22 14:04:37
  Empresa: WATEROLOGIES SL
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  022/2017 - Microsistemas microbianos para la monitorización rápida de patógenos en entornos de salud pública [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-03-22 14:26:07
  Empresa: CCB Serveis Mediambientals, S.A.U
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  023/2017 - Modelització i estudi dels abocaments en episodis de pluja en l'àmbit del Consorci Besòs Tordera [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-03-27 12:52:53
  Empresa: ViLynx Spain SLU
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  025/2017 - Large Scale Video Tagging with Knowledge Bases [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-03-27 16:19:21
  Empresa: iTesTiT S.L.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  027/2017 - Nonlinear modeling of wind turbine by means of SCADA data for electromechanical fault diagnosis [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-04-03 13:53:47
  Empresa: BEAUTYGE, S.L. (REVLON)
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  029/2017 - PRINCIPIOS ACTIVOS NANOENCAPSULADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CABELLO, LA REPARACIÓN-RECONSTRUCCIÓN, EL BRILLO Y EL MANTENIMIENTO DEL COLOR [ES]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-04-21 11:59:51
  Empresa: Barcelona Technical Center (Btech)
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  030/2017 - IMPLEMENTACIÓ DE NOU CODI OPENFOAM PER A MODELS DE RADIACIÓ EN SISTEMES D'IL·LUMINACIÓ [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-04-24 15:58:37
  Empresa: TORNOS ABOGADOS, SLP
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  031/2017 - EL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA Y SU ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-05-08 14:35:22
  Empresa: Wide Eyes Technologies S.L.
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  032/2017 Fashion Meets Deep Learning [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-05-08 15:01:41
  Empresa: Fundació Ave Maria
  Universidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)

  033/2017 - Enhancing Robot Therapy with Emotion Awareness for Kids with Developmental Disorders in Clinical Settings [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-05-11 15:01:26
  Empresa: AGROMILLORA IBERIA, S.L.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  034/2017 - Discriminació varietal mitjançant espectroscòpia de l’infraroig proper [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-05-12 12:33:48
  Empresa: Crisalix Labs SLU
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  035/2017 - Deep Learning for 3D Reconstruction and Simulation of Aesthetic Procedures [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-05-16 09:42:25
  Empresa: DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS, SL (BIOMEB)
  Universidad: Universitat de Lleida (UdL)

  036/2017 - Generació d'un prototip de diagnostic de l'estat nutricional d'un usuari basat en micromostreig i anàlisi cromatogràfic [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-05-18 09:46:36
  Empresa: Lucy Software Ibérica SL
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  037/2017 - Traducció Automàtica Neuronal Hibriditzada amb Traducció Automàtica basada en Regles [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-05-19 12:29:33
  Empresa: Laboratorios Lesvi, S.L.
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  038/2017 - Principis actius d'alt valor afegit. Estudi de nous processos/vies de micronització i caracterització que permetin l'estabilitat quñimica, polimòrfica i física del producte [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-05-25 14:06:39
  Empresa: FIRA BARCELONA
  Universidad: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  039/2017 - Intel.ligencia competitiva en l'organització de fires i el seu impacte al territori : Cas de Fira Barcelona [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-05-31 12:10:01
  Empresa: Azbil Telstar S.L.U
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  040/2017 - New Cold Sterilization Processes [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-05-31 12:55:45
  Empresa: AERIS Tecnologías Ambientales S.L.
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  041/2017 Valorització de residus orgànics i digestats de processos anaerobis mitjançant la producció biològica de productes d'alt valor afegit

  Cerrado
 • Publicado el 2017-06-02 09:48:45
  Empresa: HOME MEAL REPLACEMENT S.A.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  042/2017 - REDUCCIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL D'ENVASOS ALIMENTARIS [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-06-02 14:03:14
  Empresa: VAC-TRON, S.A.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  043/2017 - Caracterització de la unió vidre-metall en la tecnologia Glass to Metal seal i estudi de nous materials i processos de fabricació [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-06-06 09:07:49
  Empresa: Lleida.net
  Universidad: Universitat de Lleida (UdL)

  044/2017 Privadesa i integritat en sistemes d'emmagatzematge massiu de dades [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-06-06 09:16:51
  Empresa: Aplicaciones en Informática Avanzada S.L.
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  045/2017 - Aplicación de métodos de aprendizaje automático en Física a casos de interés industrial en sectores como Banca y Energía, mediante el modelado predictivo en infraestructuras de analítica Big Data [ES]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-06-06 09:29:35
  Empresa: Consorci d'Aigües de Tarragona
  Universidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)

  046/2017 - Avaluació de la presència de compostos emergents en aigües destinades al consum humà [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-06-06 09:56:54
  Empresa: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  047/2017 - FILTRES METÀL·LICS SINTERITZATS: DISSENY, FABRICACIÓ I CARACTERITZACIÓ [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-06-06 10:43:03
  Empresa: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  048/2017 - Desenvolupament i optimització de interconnectors per la seva aplicació en sistemes de generació d'energia d'alta temperatura basats en pil.les de combustible [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-06-12 08:54:07
  Empresa: LA CASA POR EL TEJADO (DUCKBILL S.L.)
  Universidad: Universitat Ramon Llull (URL)

  049/2017 METODOLOGIA PER LA SOBREELEVACIÓ D'EDIFICIS AMB TECNOLOGIA INDUSTRIALITZADA [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-06-12 08:56:12
  Empresa: MOTHER SHIP (GRUP LA CASA POR EL TEJADO)
  Universidad: Universitat Ramon Llull (URL)

  050/2017 EL VERD, LA GENT I L'ENERGIA EN ESPAIS INTERMEDIS D'HABITATGE A LA CIUTAT DE BARCELONA [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-06-12 12:00:52
  Empresa: CENTRE CLINIC VETERINARI DE LLEIDA
  Universidad: Universitat de Lleida (UdL)

  051/2017 Uso prudente de antimicrobianos en pequeños animales [ES]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-06-13 09:42:13
  Empresa: Vetgenomics SL
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  052/2017 PATÒGENS I RESISTÈNCIES ANTIMICROBIANES: APLICACIÓ DE LA METAGENÒMICA EN MEDICINA PERSONALITZADA. [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-06-20 16:30:04
  Empresa: Brose Fahrzeugteile GmbH
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  053/2017 - Control strategies for high-speed compression systems: application to fuel-cell-based vehicles [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-04 10:01:56
  Empresa: PRODUCTOS AGRÍCOLAS MACASA S.L.
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  054/2017 - INCORPORACIÓ DE MICROORGANISMES EN FERTILITZANTS (CAT)

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-05 16:46:01
  Empresa: CCB Serveis Mediambientals, S.A.U
  Universidad: Universitat de Girona (UdG)

  055/2017 - Valorització de Residus en Estacions Depuradores d'Aigües Residuals en l'àmbit CBT [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-07 09:19:09
  Empresa: KYMOS PHARMA SERVICES, S.L.
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  056/2017 - Desarrollo de un Programa Predictivo de Biosimilaridad (PPB) para omalizumab [ES]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-07 16:03:48
  Empresa: Splendid Foods, S.A.
  Universidad: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

  057/2017 - Optimització de derivats càrnics curats tipus fuet i llonganissa per a la millora del seu perfil nutricional - NUTRICURAT [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-13 16:55:35
  Empresa: Abbott Laboratories, S. A.
  Universidad: Universitat de Lleida (UdL)

  058/2017 - Estudi dels efectes de la dieta sobre els canvis en la sinapsi neuromuscular i el múscul esquelètic relacionats amb l'envelliment [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-14 09:11:50
  Empresa: Ecopol Tech, S.L.
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  059/2017 - Nanosistemas poliméricos multifuncionalizados para la liberación controlada e inteligente de activos químicos [ES]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-18 09:37:09
  Empresa: VAK KIMSA S.A.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  060/2017 - Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-18 15:41:26
  Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U.
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  061/2017 - Inter- and Intra-Genetic Variability in Pig Carcass Composition: Factor Analysis, Nutritional Modulation and Modelling [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-19 08:15:46
  Empresa: PTV TRAFFIC AND TRANSPORTATION SOFTWARE, S.L.,
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  062/2017 - Development of dynamic OD estimators exploiting ICT traffic measurements [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-19 12:44:14
  Empresa: KIVNON LOGÍSTICA
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  063/2017 - OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS INTRALOGÍSTICS EN ENTORNS INDUSTRIALS PER AL SEU ÚS EN VEHICLES AUTÒNOMS [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-26 15:57:19
  Empresa: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d´Osona
  Universidad: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

  064/2017 - Estudi de l’eficàcia d’un programa d’educació alimentària basat en el patró de Dieta Mediterrània per a la millora de l’adherència al tractament dietètic, estat de salut, funcionalitat i qualitat de vida d’usuaris amb TMS [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-27 09:29:07
  Empresa: Servei Meteorològic de Catalunya
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  065/2017 - Development of a remote sensing based surface precipitation type (SPT) product [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-27 11:39:04
  Empresa: EURECAT
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  066/2017 - Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practice. [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-28 10:41:33
  Empresa: MYLVA, S.A
  Universidad: Universitat de Girona (UdG)

  067/2017 - Bioinsecticidas para el control de plagas urbanas [ES]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-09-29 08:46:38
  Empresa: FUND. PRIV. KNOWLEDGE INNOVATION MARKET
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  068/2017 - Adoption of open innovation by entrepreneurs, and SMEs [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-10-05 10:30:36
  Empresa: Fundació Ideograma
  Universidad: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  069/2017 - EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO EN CAMPAÑA ELECTORAL [ES]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-10-06 08:40:03
  Empresa: Mediaproducción S.L.U
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  070/2017 - Deep Learning for Video Analytics in Sport Events [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-10-06 13:52:41
  Empresa: IQUADRAT INFORMATICA S.L.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  071/2017 - Ultra Reliable 5G communication [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-10-11 12:41:00
  Empresa: Lubrizol Advanced Materials Spain
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  072/2017 - Sustainability of labels in the Wine Industry

  Cerrado
 • Publicado el 2017-10-17 10:02:42
  Empresa: Vitae Natural Nutrition, S.L.
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  073/2017 - DESENVOLUPAMENT I CARACTERITZACIÓ D’ALIMENTS FERMENTATS D’ARÇ GROC (Hippophae rhamnoides)

  Cerrado
 • Publicado el 2017-10-18 13:38:46
  Empresa: ECUPHAR VETERINARIA SLU
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  074/2017 - Immunotherapy for canine Leishmania infantum infection

  Cerrado
 • Publicado el 2017-10-24 12:14:42
  Empresa: Fundació TIC Salut Social
  Universidad: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  075/2017 - APPSALUT (CAT)

  Cerrado
 • Publicado el 2017-10-26 11:12:40
  Empresa: Consell Comarcal del Vallès Occidental
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  076/2017 - Avaluació d’impacte del treball dels Equips d’Atenció a la Infància i a l’adolescència (EAIA) [cat]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-10-26 12:26:59
  Empresa: Palets J. Martorell S.A
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  077/2017 - Analysis of “shared value” iniciatives for SME: Multi-criteria decision aid approaches under uncertainty [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-10-30 16:59:16
  Empresa: International Advanced Surgery Barcelona, S.L.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  078/2017 - DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA BASADO EN REALIDAD AUMENTADA [ES]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-11-02 08:12:25
  Empresa: EURECAT
  Universidad: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  079/2017 - DEEP-LUNG [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-11-02 10:07:02
  Empresa: Laboratoris Espinós Bofill (LEBSA)
  Universidad: Universitat Ramon Llull (URL)

  080/2017 - Production of Betahistine hydrochloride by continuous process [CAT]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-03 13:15:42
  Empresa: PTV TRAFFIC AND TRANSPORTATION SOFTWARE, S.L.,
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  081/2017 - Development of improved dynamic strategies for real-time fleet dispatching in MaaS [EN]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-11-07 12:44:13
  Empresa: EUNCET FORMACION, S.L.
  Universidad: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  082/2017 - Applications of Analytics to Smart and Sustainable Cities [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-11-08 09:36:56
  Empresa: Accenture, S.L.
  Universidad: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  083/2017 - Applications of Machine Learning, Simulation and Metaheuristics in Solving Real-World Problems [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-11-13 08:03:47
  Empresa: g.tec medical engineering spain, S.L.
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  084/2017 - BCI en la rehabilitació del dany cerebral adquirit [CAT]

  Cerrado
 • Publicado el 2017-11-13 13:36:41
  Empresa: Lucy Software Ibérica SL
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  85/2017 - Combinació de models neuronals amb models estadístics en traducció automàtica [CAT]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-17 10:11:14
  Empresa: BAKERY DONUTS IBERIA
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  086/2017 - Determinació de l'influencia del diferents factors i condicions de fabricació en l'absoció de greix en una rosquilla fregida [CAT]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-17 12:34:06
  Empresa: ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS S.L.
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  087/2017 - Desenvolupament d'un maximitzador de potència per a un sistema de recuperació energètica basat en cel·les temoelèctriques [CAT]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-17 12:47:58
  Empresa: Acellera Labs SL
  Universidad: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  088/2017 - PlayMolecule: Developing a web platform for biomedical applications [EN]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-20 16:12:37
  Empresa: PROJECTES MODULARS PREFABRICATS ,S.L.
  Universidad: Universitat de Lleida (UdL)

  089/2017 - Desenvolupament i integració de façanes energeticament eficients en edificis domèstics industrialitzats [CAT]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-20 16:22:19
  Empresa: CETAQUA, Centro Tecnológico del Agua
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  090/2017 - Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization [EN]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-21 09:14:49
  Empresa: Francisco Albero S.A.U
  Universidad: Universitat de Barcelona (UB)

  091/2017 - Supercondensadors per aplicacions d'alta energía i ràpida resposta [CAT]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-22 09:14:19
  Empresa: EURECAT
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  092/2017 - Desarrollo de nuevas plataformas electroluminiscentes de interés para sensores y biosensores. [ES]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-22 11:27:18
  Empresa: REIG JOFRE GROUP
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  093/2017 - Desenvolupament d'aproximacions profilàctiques per infeccions nosocomials. Estudi de la resposta immunològica en teràpies innovadores. [CAT]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-22 13:25:08
  Empresa: Ecología Técnica S.A.
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  094/2017 - Tecnologies biològiques avançades d’eliminació de contaminants gasosos [CAT]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-22 13:50:38
  Empresa: Institut für Bildgebende Diagnostik
  Universidad: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  095/2017 - CONTRIBUTIONS TO THE UNDERSTANDING OF TUMOR ERADICATION BY ELECTROPORATION-BASED THERAPIES [EN]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-23 09:10:33
  Empresa: GRIFOLS, S.A.
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  096/2017 - Ciència, indústria i innovació tecnològica a la Catalunya del segle XX. Grífols i el desenvolupament de l'hemoteràpia (1931-1959) [CAT]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-23 11:10:30
  Empresa: CONSTRUSOFT.SL
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  097/2017 - Disseny eficient d'unions en estructures d'acer sotmeses a accions cícliques [CAT]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-24 11:05:41
  Empresa: FUTBOL CLUB BARCELONA
  Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  098/2017 - RECONOCIMIENTO DE PATRONES TÁCTICOS EN FUTBOL [ES]

  Inscribirse
 • Publicado el 2017-11-24 13:45:33
  Empresa: FICOSA ADAS, S.L.U.
  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  099/2017 - Object detection in multimodal data [EN]

  Inscribirse

Política de 'Cookies'

Utilizamos 'cookies' para darte la mejor experiencia posible en nuestra página web. Al continuar utilizando este sitio web, das el consentimiento para que se utilicen 'cookies'. Por favor lee nuestra Política de 'Cookies'.

X