Success Stories

< Back to projects

 • 13/017 - Presència de compostos orgànics regulats en la DMA (PPs) i la seva evolució al llarg de diferents tractament

  Company: Aigües de Barcelona (AGBAR), S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  Nom i cognoms: Adrià Rubirola Gamell      

  Data d’inici del doctorat: 1 d’abril del 2014

  Nom de l’empresa i de la universitat: Aigües de Barcelona (AGBAR) i Universitat de Barcelona

   

  1. Explica breument en què consisteix el teu projecte (màxim 5 línies).

  Es pretèn estudiar la presència dels contaminants orgànics, actualment legislats a la Directiva 2000/60/EC (DMA) i a la Directiva 2008/105/EC, al llarg de difererents tipus de tractaments de potabilització d’aigües i avaluar l’eficiència d’eliminació, total o parcial, i la seva transformació en subproductes desconeguts. D’aquesta forma podrem identificar les millors pràctiques operatives que han d’aplicar les empreses operadores per minimitzar el risc de presència d’aquestes substàncies.

   

  1. Per què vas escollir fer un Doctorat Industrial?

  Vaig decidir fer un Doctorat Industrial primer perquè volia continuar en el món de la investigació, en el qual ja havia treballat anteriorment, però a la vegada seguir involucrat en el món laboral. Quan vaig conèixer aquest programa ràpidament vaig mostrar interès en ell ja que el considero una gran oportunitat, on els dos aspectes comentats anteriorment hi són presents.

   

  1. Què et va cridar més l’atenció del projecte amb el que treballes?

  El que més em va motivar del projecte va ser poder continuar treballant i ampliant els meus coneixements amb el que m'agrada i he estudiat (àmbit de la qualitat de l'aigua i les tècniques cromatogràfiques). A més a més, que això sigui dins d'una empresa i universitat amb tan prestigi com Aigües de Barcelona i la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.
   

  1. Quin ha estat el principal canvi de passar de ser un estudiant universitari a un doctorand industrial?

  En la meva opinió, la visió és diferent de quan estàs realitzant recerca com a estudiant dins de institucions, centres de recerca o universitats dedicats exclusivament a aquest sector, ja que en aquest sentit ara ets un treballador més de l’empresa i no nomès s'ha de tenir present el punt de vista de la investigació, sinó que a més a més aquesta ha de ser compatible amb els requeriments i necessitats de l'empresa perquè la idea és que en un futur els fruits del projecte del Doctorat Industrial puguin tenir un valor al mercat per l'empresa.

   

  1. Què t’agradaria aconseguir al final de la teva tesi?

  En primer lloc, m'agradaria aconseguir una bona tesi, amb això em refereixo a que aquesta sigui innovadora i que realment tingui una aplicabilitat important per a l'empresa, és a dir, que tan l'empresa com jo personalment quedem satisfets amb la feina feta. Un cop finalitzada la tesi, m'agradaria continuar treballant i aportant la meva experiència i nous coneixements dins a Aigües de Barcelona.

   

  1. Com és el teu dia a dia a l’empresa i a la universitat?

  Com en qualsevol doctorat hi ha dies de tot. Dies d'alegries on les coses surten com un espera i d'altres no tan bons, però la veritat que no em puc queixar de l'ajuda rebuda per part dels companys del laboratori així com dels doctors que intervenen en aquest projecte per part de la universitat. D'aquesta relació universitat-empresa són molt positives les reunions mensuals que estem fent on s'intercanvien diferents punts de vista i ajuden a avançar amb el projecte de tesi.
   

  1. Quins avantatges creus que té el Doctorat Industrial comparat amb un doctorat  convencional?

  Com he esmentat anteriorment, la possibilitat de dur a terme un projecte de recerca en una empresa reconeguda dins el sector que aposta per tu i et forma com a treballador. A més de la possibilitat d'aplicar la recerca bàsica que genera la pròpia universitat a l'empresa, de tal manera que es produeix una transferència de coneixements de la universitat cap a l'empresa. Sumant, tots els avantatges a nivell de finançament que et posa al teu abast la Generalitat de Catalunya en front un doctorat convencional com per exemple borsa de viatges, tràmits administratius de la matrícula al doctorat, etc.
   

  1. Programa de formació específic:

  Per què et va ser útil realitzar els programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge,  la transferència de resultats de recerca i el desenvolupament de noves empreses entre altres?

  En bona part, seguir un programa de formació específic en aquests àmbits m'ha servit per ampliar i entendre altres punts de vista, a banda del punt de vista més experimental al laboratori, dins un projecte empresarial com per exemple com coordinar un estudi o bé com gestionar un grup de persones. També m'han proporcionat un conjunt d'eines i tècniques per afrontar el projecte en qüestió dins l'empresa. A banda que també m'ha permès conèixer i intercanviar opinions amb els companys del programa. Per tant, la valoració global d'aquest tipus de formació és més que positiva.
   

  1. Com veus el teu esdevenir professional en els propers anys?

  Amb el desenvolupament de la tesi espero poder adquirir les competències, coneixements i habilitats necessàries per poder aconseguir un títol de doctor, amb tot el que això significa. A més, m’agradaria poder aconseguir el reconeixement a nivell professional per part de l'empresa de tal manera que un cop finalitzada aquesta etapa pugui continuar formant part de l'empresa.
   

  1.  Per què recomanaries a un actual estudiant de màster que escollís fer un Doctorat Industrial?

  Recomanaria aquest tipus de doctorat per tots els avantatges que he anat esmentant anteriorment. En resum, l'avantatge de formar part d'un nombre molt reduït i seleccionat de persones que participen en aquest programa i de trobar-te dins de l'equip de treball d'una empresa, ja que ets considerat com un treballador més. Tens formació constant per part de l'empresa, la universitat i la Generalitat, a més que tens la opció que l'empresa et reconegui com un bon treballador i que et pugui potenciar a nivell professional i laboral.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X