Success Stories

< Back to projects

 • 10P/2012 Predicció Meteorològica Microescalar mitjançant un model CFD (CAT)

  Company: Servei Meteorològic de Catalunya
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  Nom i cognoms: Jordi Barcons Roca                     

  Data d’inici del doctorat: Febrer 2013

  Nom de l’empresa i de la universitat: 

  Servei Meteorològic de Catalunya / Universitat Politècnica de Catalunya

   

  1) Explica breument en què consisteix el teu projecte.

  Consisteix en el disseny d'una metodologia per a l'acoblament d'un model de predicció meteorològica mesoescalar (en el nostre cas el model WRF, a resolució entre 1 i 3 km) amb un model de fluids (CFD - Computational Fluid Dynamics, en el nostre cas Alya) per a la predicció meteorològica microescalar (entre 50 i 300 metres de resolució).

   

  2) Per què vas escollir fer un Doctorat Industrial?

  Per què volia fer un doctorat.

   

  3) Què et va cridar més l’atenció del projecte amb el que treballes?

  Els dos centres involucrats i les aplicacions que pot arribar a tindre l'eina final.

   

  4) Quin ha estat el principal canvi de passar de ser un estudiant universitari a un doctorand industrial?

  Que cobro; que el nivell d'auto-exigència ha augmentat un 200%; noves dinàmiques de treball; etc

   

  5) Què t’agradaria aconseguir al final de la teva tesi?

  Que el meu treball es pugui aplicar i es pugui seguir millorant.

   

  6) Com és el teu dia a dia a l’empresa i a la universitat?

  Són molt similars però amb la diferència que en la Universitat rebo més coordinació per part del meu tutor en la recerca.

   

  7) Quins avantatges creus que té el Doctorat Industrial comparat amb un doctorat convencional?

  El contacte amb l'empresa i una investigació més enfocada a un resultat final desitjat.

   

  8) Per què et va ser útil realitzar els programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge,  la transferència de resultats de recerca i el desenvolupament de noves empreses entre altres?

  Em va servir a mode d'introducció a molts aspectes relacionats amb el meu futur.

   

  9) Com veus el teu esdevenir professional en els propers anys?

  Incert

   

  10) Per què recomanaries a un actual estudiant de màster que escollís fer un Doctorat Industrial?

  Perquè et dona una visió més global del procés de recerca i desenvolupament, oferint-te d'entrada, estar involucrat amb dues institucions amb funcionaments i objectius molt diferents.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X