Success Stories

< Back to projects

 • 08P/2012 Formigó d’Alt valor afegit (FAVA) (CAT)

  Company: Escofet 1886, S.A
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  Nom i cognoms:  Francisco Mena Sebastiá

  Data d’inici del doctorat:  Juliol 2012

  Nom de l’empresa i de la universitat: Escofet 1886 S.A. / Universitat Politècnica de Catalunya

   

  1) Explica breument en què consisteix el teu projecte.

  El projecte d’investigació busca demostrar la viabilitat d’utilitzar formigons més sostenibles o d’alt valor afegit (fabricats al 100% amb àrids reciclats mixtes) per usos estructurals, mes enllà dels usos actuals marginals. D’aquesta manera es pretén donar sortida al gran volum de residus de construcció i demolició (RCD’s), que actualment son llençats directament a abocadors. És a dir, transformar un residu en un producte.

   

  2) Per què vas escollir fer un Doctorat Industrial?

  Crec que es una bona opció per fomentar una major cooperació entre dos actors claus de la societat: la universitat i la empresa.

   

  3) Què et va cridar més l’atenció del projecte amb el que treballes?

  Que amb la major conciencia medioambiental de la societat actual, no es donin més facilitats per introduir el material desenvolupat dintre del sector de la construcció.

   

  4) Quin ha estat el principal canvi de passar de ser un estudiant universitari a un doctorand industrial?

  La major responsabilitat que porta associat ser doctorand industrial, on hi ha més parts implicades. No nomès has de preocupar-te per aprovar puntualment els examens corresponents.

   

  5) Què t’agradaria aconseguir al final de la teva tesi?

  Treballar a una empresa on reconeguin l’esforç i els coneixements obtinguts durant la formació que has dut a terme durant tants anys.

   

  6) Com és el teu dia a dia a l’empresa i a la universitat?

  Has de saber autogestionar-te el temps per poder anar assolint pas a pas els objectius establerts.

   

  7) Quins avantatges creus que té el Doctorat Industrial comparat amb un doctorat  convencional?

  La posibilitat de treballar en un entorn més proper al “real”. Conèixer gent del sector.

   

  8) Per què creus que et va ser útil realitzar els programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge,  la transferència de resultats de recerca i el desenvolupament de noves empreses entre altres? 

  El programa de formació ha estat útil però incomplet. Per una banda, ha permès conèixer les dificultats que es troben els doctorands que es troben en la teva mateixa situació. Tot i que, per falta de temps (formació de 30 hores), crec que no s’han pogut tractar amb profunditat alguns temes que haguessin resultat interessants.

   

  9) Com veus el teu esdevenir professional en els propers anys?

  Espero seguir treballant en la temàtica en la qual estic investigant actualment.

   

  10) Per què recomanaries a un actual estudiant de màster que escollís fer un Doctorat Industrial?

  Per l’oportunitat que dóna de treballar en una empresa, però mantenint els contactes amb la universitat.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X