Success Stories

 • 002/2014 - Obtenció de la precipitació màxima esperada i de les corbes IDF a alta resolució per a Catalunya (CAT)

  Company: Servei Meteorològic de Catalunya
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 004/2014 - Disseny d'un marc formal per a la gamificació de serveis en línea (CAT)

  Company: ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas S.L.
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 005/2014 - Rehabibotics: Using Humanoid Robots to Convey Rehabilitation Therapies to Disabled People URV (CAT)

  Company: Projectes i Adaptacions del Garraf, S.L.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 011/2014 - INNOVACIÓ EN EL DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE SENSORS ROTATIUS ÒPTICS (CAT)

  Company: HOHNER AUTOMATICOS S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 013/2014 - Bottom-up Processed Thermoelectric Devices (CAT)

  Company: CIDETE Ingenieros S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 014/2014 - Aplicació de la osmosis directa per la reutilització d'aigües (CAT)

  Company: ACCIONA AGUA S.A.U
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 019/2014 - Efecte de la gestió forestal i de les variables edafoclimàtiques en les comunitats fúngiques de sòls forestals i en la producció de bolets comestibles (CAT)

  Company: Forest Bioengineering Solutions SA
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 022/2014 - Noves formulacions sostenibles de compostos termoplàstics (CAT)

  Company: ERCROS, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 023/2014 - Cabalímetre Ultrasònic "Clamp-on" (CAT)

  Company: Tecfluid S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 024/2014 - DISSENY DE LENTS PROGRESSIVES - (CAT)

  Company: INDO OPTICAL S.L.U
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 025/2014 - Development of a system for monitoring the responses to nociceptive stimuli during anesthesia based on neurophysiological signals - UPC (CAT/EN)

  Company: Quantium Medical
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 026/2014 - Detection of DNA lesions and mutations by Surface-enhanced Raman Scattering (SERS) Spectroscopy - (EN)

  Company: Medcom Advance, S.A.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 13/034 - Contribució al tractament d'aigües per la indústria del petroli i el gas (CAT)

  Company: ACCIONA AGUA S.A.U
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 13/017 - Presència de compostos orgànics regulats en la DMA (PPs) i la seva evolució al llarg de diferents tractament

  Company: Aigües de Barcelona (AGBAR), S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 13/077 - Mètodes d'avaluació de l'embrutiment i la integritat en membranes emprades per al tractament d'aigües

  Company: Aigües de Barcelona (AGBAR), S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 13/078 - BigData aplicada al consum d'aigua i eficiència de la xarxa

  Company: Aigües de Barcelona (AGBAR), S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 13/061 - Sostenibilidad de un portfolio de soluciones en el mundo del agua y su comunicación (ES)

  Company: Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 13/045 - Sistema d'ajut a la decisió per la selección de sistemes de sanejament (CAT)

  Company: Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 13/073 Redisseny de carbolligases per la formació asimètrica d'enllaços carboni-carboni

  Company: Biochemize S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 13/058 - Creació d'un pol d'atracció turística cultural a partir de la valorització turística del Festival Temporada Alta (CAT)

  Company: Bito Produccions S.L.
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 13/071 - Desenvolupament de nous models d'experimentació animal per desenvolupar nou models de vacunació (CAT)

  Company: Boehringer Ingelheim España, S.A.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 13/037 - Towards novel diagnostic methods by eye tracking (EN)

  Company: Braingaze, SL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 13/108 - Millora de l'arròs Montsianell mitjançant cultiu d'anteres per perpetuar el cultiu d'arròs al Delta de l'Ebre (CAT)

  Company: Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 13/097 - Seguretat en sistemes Smart Cities altament distribuïts i heterogenis (CAT)

  Company: CAST INFO, S.A.
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 13/005 - Detecció de Frau a Plataformes de 'CrowdSourcing' (CAT)

  Company: CA Technologies
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 13/032 - Desarrollo de un método numérico para análisis de fluidos con partículas y su interacción con estructuras (CAT)

  Company: Computational and Information Technologies, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 13/036 - Optimització d'extracció de diluents no reactius en tintes/adhesius sobre substrats per a envasos flexibles (CAT)

  Company: Comexi Group Industries, S.A.U.
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 13/052 - Síntesi de Carbodiimides com additius estabilitzants de polímers, mitjançant l'ús de diferents catalitzadors (CAT)

  Company: CROMOGENIA UNITS S.A.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 13/081 - Creditor financer i concurs. El govern corporatiu de l'empresa en crisi (CAT)

  Company: Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 13/026 - Fidelització de turistes a través de la gamificació (CAT)

  Company: Digital Preservation Solutions, SL
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 13/023 - Estudi del tractament de les aigües residuals de l'Ecoparc2 (CAT)

  Company: ECOPARC DEL BESOS S.A.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 13/035 - Robust and long circulating multi functionalized polymeric nanocapsules for targeted drug delivery (EN)

  Company: Ecopol Tech, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 13/029 - Nova síntesi d'interés industrial d'un fàrmac genèric (CAT)

  Company: Esteve Química SA
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 13/039 - Estudi de la degradació de contaminants emergents en diferents processos de tractament d’aigua (CAT)

  Company: Hidroquímia Tractaments i Química Industrial
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 13/049 - Recobriments i nano-estructures per impressions digitals (CAT)

  Company: Hewlett-Packard Española, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 13/002 - Desenvolupament d'una nova tecnologia per la fabricació de reflexiu (CAT)

  Company: Industrias Samar't
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 13/091 - Obtenció de galactòsids d’interès farmacèutic mitjançant química verda i biotecnologia industrial (CAT)

  Company: INTERQUIM, S.A.
  University:

 • 13/043 - Secure and high speed cooperative small cells for cost and energy effective 5G network - 5GNET (EN)

  Company: IQUADRAT INFORMATICA S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 13/086 - Plataforma tecnològica i creació productes culturals (CAT)

  Company: MAGMACULTURA, S.L.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 13/070 - Epidemiologia de la infecció de PCV2 en granges vacunades (ES)

  Company: MERIAL LABORATORIOS S.A
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 13/106 - Formulació d'ingredients innovadors per la seva utilització en una impressora 3D (CAT)

  Company: 2 Vegan Natural Machines SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 13/006 - Disseny, síntesi i avaluació biològica d’inhibidors de proteïna cinases (CAT)

  Company: PANGAEA BIOTECH, S.L.
  University:

 • 13/018 - Estudi i anàlisis de la demanada potencial de turisme xinès en la destinació Costa Brava (CAT)

  Company: Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A.
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 13/010 - Estudi a gran escala basat en la resistència genètica al virus respiratori i reproductiu porcí sota condicions de camp (CAT)

  Company: Piensos del Segre
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 13/033 - Desarrollo de un código de elementos finitos para el estudio de piezas laminares bajo cargas dinámicas (ES)

  Company: QUANTECH ATZ, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 13/008 - Investigació i optimització de connectors de subestació d'alta capacitat i baixes pèrdues (CAT)

  Company: SBI-Conectors España S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 13/096 - Desarrollo de nuevos modelos numéricos para el diseño integral de firmes de carretera (EN)

  Company: Smart Engineering S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 13/050 - Desenvolupament i implementació d'un sistema de predicció costenara a la costa catalana (CAT)

  Company: Servei Meteorològic de Catalunya
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 13/089 - Autodescripción escalable: de una producción a una distribución multplataforma internacional sostenible (ES)

  Company: Sonidos 52 Productions
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 13/009 - Obtenció de formulacions millorades per a l'augment de la tensió en guants aïllants de mitja tensió (CAT)

  Company: SUPERSAFE S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 13/040 - Genomes, microbiomes i ambient: Mantenint l’equilibri en un món variable (CAT)

  Company: Vetgenomics SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 13/098 - Nous recobriments PVD, amb estructures nanomètriques no ratllables (CAT)

  Company: ZANINI AUTO GRUP S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 027/2014 - Materials intel·ligents per a la detecció d'infeccions i alliberament controlat de medicaments en pròtesis (CAT)

  Company: Medcom Advance, S.A.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 029/2014 Control of intracellular ion homeostasis is essential for all cellular organisms (EN)

  Company: Medcom Advance, S.A.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 031/2014 Study and design of classification algorithms for diagnosis and prognosis of failures in wind turbines from SCADA data (CAT)

  Company: iTesTiT S.L.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 033/2014 Estudi de la dinàmica del transport de dilucions salines d'alta conentració amb canonades a pressió (CA)

  Company: Aigües de Barcelona, EMGCIA S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 034/2014 Desenvolupament de noves formulacions en gels per la seva aplicació en el sector de la cosmètica (CAT)

  Company: LABORATORIOS BEL COSMETIC, S.L.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 035/2014 Implementación de herramientas PAT para los procesos de fabricación de liofilizados por QbD (CAT)

  Company: REIG JOFRE GROUP
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 037/2014 Métodos de análisis de imagen para la detección de características anatómicas y simulación 3D de operaciones de cirugía plástica (CAT)

  Company: Crisalix Labs SLU
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 038/2014 Paper del receptor sigma-1 en la fisiopatologia del dolor artròsic (CAT)

  Company: Laboratorios del Dr. Esteve S.A. (ESTEVE)
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 039/2014 El receptor sigma-1: potencial diana terapèutica pel tractament de la drogoaddicció (CAT)

  Company: Laboratorios del Dr. Esteve S.A. (ESTEVE)
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 041/2014 Paper dels canals iònics voltatge depenent en la fisiologia del dolor (CAT)

  Company: Laboratorios del Dr. Esteve S.A. (ESTEVE)
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 042/2014 Disseny mecatrònic d’una Smart WheelChair (CAT)

  Company: Regner & Asociados S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 043/2014 Paper del receptor sigma-1 en el dolor neuropàtic central després de lesió de la medul·la espinal (CAT)

  Company: Laboratorios del Dr. Esteve S.A. (ESTEVE)
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 045/2014 Estudi de les capacitats del Vehicle Elèctric i el seu impacte en la mobilitat d'una ciutat, així com les seves implicacions sobre la intermodalitat i interoperabilitat del transport (CAT)

  Company: Doxa Innova & Smart Consulting, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 046/2014 Disseny i implementació d'una plataforma per a l'assaig de microxarxes (CAT)

  Company: teknoCEA
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 047/2014 Fusió de dades de sensors de diferents bandes espectrals a partir d'imatges aèries obtingudes amb UAV (CAT)

  Company: CATUAV S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 048/2014 Predicció de la permeació a través de la pell a partir de mesures físico-químiques (CAT)

  Company: Laboratorios del Dr. Esteve S.A. (ESTEVE)
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 003/2014 Desenvolupament d'un lubricant orgànic i d'un lligand pel processat pulvimetal·lúrgic d'aleatges base ferro (CAT)

  Company: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 006/2014 Gestió del patrimoni literari català femení (CAT)

  Company: Espais Escrits. Xarxa del patrimoni literari català
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 007/2014 Innovative vibration abatement solutions for underground railway traffic (ENG)

  Company: Enginyers Vibroacústics S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 040/2014 Desenvolupament i caracterització de fàrmacs biològics

  Company: REIG JOFRE GROUP
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 049/2014 Cerca de nous biomarcadors de risc cardiovascular basats en espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (CAT)

  Company: BIOSFER TESLAB S.L.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 050/2014 Els circuits curts de consum en l'era de la Societat Xarxa. El paper de les TIC en la comercialització de productes agroalimentaris de proximitat

  Company: IDEOGRAMA, S.A.
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 051/2014 Aplicació de la tècnica GPC a l’anàlisi de polímers d’interès industrial (CAT)

  Company: Concentrol SA
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 052/2014 Control del sistema de propulsió d´una motocicleta elèctrica (CAT)

  Company: Bultaco Motors S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 054/2014 Método Objetivo de valoración del impacto publicitario en base a estudios de comportamiento grupal (ESP)

  Company: VENCO ELECTRONICA S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 055/2014 Desenvolupament de nova nanotermometria espectral a partir de nanoparticules luminiscents

  Company: Medcom Advance, S.A.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 01P/2012 Conectividad y comunicaciones inalámbricas seguras en el vehículo con dispositivos móviles

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 02P/2012 Simulació i optimització energètica de vehicles híbrids endollables (PHEV) (CAT)

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 03P/2012 Caracterización dinámica de plásticos microcelulares (ESP)

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 04P/2012 Simulation and characterization of high voltage electrical distribution system in electric and hybrid vehicles (ENG)

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 05P/2012 Nuevo concepto de puente ligero hinchable portátil (ESP)

  Company: Buildair Ingeniería y Arquitectura, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 08P/2012 Formigó d’Alt valor afegit (FAVA) (CAT)

  Company: Escofet 1886, S.A
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 09P/2012 Implementació de tècniques avançades d'optimització en processos de terminals portuàries (CAT)

  Company: SENER Ingeniería y Sistemas, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 10P/2012 Predicció Meteorològica Microescalar mitjançant un model CFD (CAT)

  Company: Servei Meteorològic de Catalunya
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 11P/2012 Desenvolupament de mètodes numèrics pel càlcul no lineal d'estructures combinant mètodes d'elements finits i d'elements discrets (CAT)

  Company: Computational and Information Technologies, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 12P/2012 NanoPrint: Desenvolupament de nano-dispositius ceràmics impressos en tecnologia InkJet (CAT)

  Company: Francisco Albero S.A.U
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 13P/2012 Innovació i desenvolupament del procés metal·lúrgic en ferro grafític esferoïdal i laminar (CAT)

  Company: Fundería Condals, S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 14P/2012 Processament d'Ecos de Radar Meteorològic no precipitants (CAT)

  Company: Servei Meteorològic de Catalunya
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 15P/2012 Desenvolupament d'una síntesi industrialitzable d'un fàrmac (CAT)

  Company: Esteve Química SA
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 16P/2012 Navigation and computer vision cloud-based services for outdoor autonomous mobile robots (ENG)

  Company: ATEKNEA SOLUTIONS
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 17P/2012 Caracterización de polímeros base empleades en compuestos minerales industriales (ESP)

  Company: Gestora Catalana de Residuos
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 07P/2012 MAXIDRILL: sistemas avanzados de reconocimiento geotécnico submarino (ES)

  Company: Control y prospecciones IGEOTEST, S.L
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 06P/2012 “Development of mechanism-based material models for resistance spot weld (RSW) failure simulation of multi-material high-strength steel sheets.” (ENG)

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 057/2014 Elements d'aïllament sísmic i dissipació energètica en ponts de ferrocarril en zones d'alta sismicitat (CAT)

  Company: TEC-CUATRO, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 058/2014 Aplicació d'etapes de bioseguretats per innactivació de patògens en el procés productiu d'hemoderivats d'origen animal (CAT)

  Company: APC EUROPE, S.A.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 059/2014 Unknown structure elucidation. A Mass Spectrometry approach for small and peptide molecules (ENG)

  Company: Lead Molecular Design, S.L.
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 060/2014 Nova generació de materials plàstics basats en ABS d'altes prestacions tècniques i més sostenibles amb el medi ambient (CAT)

  Company: ELIX POLYMERS S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 061/2014 Optimization of RF plasma sources for optical surface cleaning & graphene/nanosystem thin film deposition (ENG)

  Company:
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 063/2014 Unified Long-Term 3D Simultaneous Localization and Mapping for Service Robots (ENG)

  Company: PAL ROBOTICS SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 064/2014 Assessment of reticulocyte-derived exosomes (rex) and their applicability in diseases of veterinary interest (ENG)

  Company: INNOVEX THERAPEUTICS S.L
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 065/2014 Models estadístics multi-objecte per aplicacions en imatges mèdiques (CAT)

  Company: GALGO MEDICAL SL
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 066/2014 Device and strategy for energy surface measurement (ENG)

  Company: Simulacions Òptiques S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 067/2014 Document Forensics for Identity Fraud Detection using Mobile Images (ENG)

  Company: ICAR Vision Systems S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 068/2014 Impressió additiva en la microescala per a la generació d’estructures ceràmiques 3D amb interès electrònic (CAT)

  Company: Francisco Albero S.A.U
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 069/2014 Desenvolupar formulacions d’escuma de poliuretà que evitin la coloració i/o decoloració d’aquesta, analitzar les causes d’aquests efectes i donar solucions basades, entre altres, en canvi a isocianats alifàtic (CAT)

  Company: Concentrol SA
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 070/2014 Novel system for measuring the intraocular scattering associated to the cornea and the lens (ENG)

  Company: VISIOMETRICS S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 071/2014 Modelització i optimització dinàmica sotmesa a les incerteses del mercat: aplicació a la producció de O2, N2 i Ar (CAT)

  Company: Messer lberica de Gases. S.A.U
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 072/2014 Integració de Xarxes segures de sensors sense fils amb sistemes P2P (CAT)

  Company: Worldsensing
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 073/2014 Millora de les xarxes d'aqüicultura. Efectes de l'ús de substancies antiincrustants (AF) sobre la producció aqüícola i recerca d'alternatives ambientalment més sostenibles (CAT)

  Company: Delta Aqua Redes (DAR)
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 074/2014 Desenvolupament de Macroencapsulats per a Substàncies Aromàtiques basats en Tecnologies Mixtes d'Extrusionat i Llit Fluiditzant (CAT)

  Company: PAYMSA
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 075/2014 Nous processos d'encapsulació de fragàncies amb polímers biodegradables d’origen sintètic i amb disponibilitat comercial. (CAT)

  Company: CARINSA
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 077/2014 Proves de coneixement nul per sistemes de votació electrònica (CAT)

  Company: Scytl Secure Electronic Voting, SA
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 079/2014 Models de predicció aplicats a la gestió del trànsit en temps real / Predictive models applied to real-time transit prediction (CAT/ENG)

  Company: TSS - Transport Simulation Systems S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 080/2014 Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façana (CAT)

  Company: CIRCA S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 082/2014 Investigación en el diseño y creación de algoritmos para la identificación de billetes en alta velocidad. (CAST)

  Company: GRUPO SALLEN TECH, S.L.
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 083/2014 Definició de la selecció i interpretació de dades genètiques per a l'obtenció de recomanacions nutricionals personalitzades (CAT)

  Company: AB-BIOTICS
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 084/2014 - APLICABILITAT DE L'ARBITRATGE EN L'ÀMBIT DEL DRET PÚBLIC: DELS LITIGIS D'INVERSIONS INTERNACIONALS ALS CONFLICTES AMB L'ADMINISTRACIÓ LOCAL (CAT)

  Company: PAREJA I ASSOCIATS, ADVOCATS, S.L.P.
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 085/2014 - Determinació de la tècnica òptima de dosificació de materials sòlids discontinus en maquinària d'ensacat mitjançant eines experimentals i numèriques (CAT)

  Company: TMI (Técnicas Mecánicas Ilerdenses, S.L.)
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 086/2014 - Disseny d'una arquitectura multinivell per a la provisió, integració i evolució de sistemes d'informació en organitzacions d'educació superior (CAT)

  Company: SBS Seidor SL
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 088/2014 - Design of Artificial Intelligence methods for supporting change management in organizations (ENG)

  Company: CHANGE MANAGEMENT TOOL, S.L.U
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 090/2014 - Anàlisi quantitatiu de la textura del coll de l'úter en embarassades (cèrvix): nova eina per la predicció de l'èxit en la inducció del part i el risc de part prematur. (CAT)

  Company: Transmural Biotech S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 093/2014 - THE ROLE OF THE MALE CENTROSOME IN INFERTILITY (ENG)

  Company: EUVITRO S.L.U.
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 094/2014 - Legal culture and the Deputation of the General of Catalonia in light of other European examples. (CAT)

  Company: Editorial Barcino S.A.
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 095/2014 - Desenvolupament de noves eines per a l´estudi de l´ADN lliure circulant i aplicació en salut humana (CAT)

  Company: Quantitative Genomic Medicine Laboratories
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 096/2014 Captura de dióxido de carbono por PSA (CAST)

  Company: Gas N2itrogen S.L.U.
  University:

 • 001/2015 Desenvolupament d’un kit de control i monitorització telemàtic de baix cost per a sistemes solars tèrmics en multivivendes (CAT)

  Company: RDmes Technologies S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 002/2015 Contribución al desarrollo de una metodología de diseño para la fabricación con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda y su trazabilidad (ESP)

  Company: Fluidra, SA
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 003/2015 Quantificació del risc integral de l'assegurat (CAT)

  Company: ZURICH SERVICES AIE
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 004/2015 FASHION DISCOVERY: A COMPUTER VISION APPROACH (EN/CAT)

  Company: Wide Eyes Technologies S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 005/2015 DESENVOLUPAMENT D' UNA VACUNA PER AVICULTURA (CAT)

  Company: LABORATORIOS CALIER S.A
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 007/2015 High Performace Embedded Systems for Digital Laser Printing (CAT/ENG)

  Company: MACSA ID S.A.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 008/2015 Development of improved attention measures by novel eye tracking Technology (ENG)

  Company: Braingaze, SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 009/2015 PLATAFORMA DE GESTIÓ I INTERPRETACIÓ DE DADES HIDROGEOLÒGIQUES EN UN ENTORN SIG. APLICACIÓ EN BARCELONA (CAT)

  Company: BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 010/2015 Modalitats i preferències d’ús i consum dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Noves tendències i audiències (CAT)

  Company: CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A.
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 011/2015 Contribucions a l'optimització de sistemes de Test i Caractertizació de drivers electrònics per díodes làser. (CAT)

  Company: MONOCROM S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 013/2015 Desenvolupament i aplicació de tècniques analítiques per al control de qualitat de fàrmacs biològics i especialitats estèrils. (CAT)

  Company: REIG JOFRE GROUP
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 014/2015 Development of an integrative tool for the analysis of high-structural organization of mammalian genomes (CAT/ENG)

  Company: Sequentia Biotech SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 016/2015 Optimització del procés industrial MAFRICA a partir de tècniques de modelització d'events discrets, tractament de dades i classificació automàtica (CAT)

  Company: MATADERO FRIGORÍFICO DEL CARDONER SA (MAFRICA)
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 017/2015 Definition of new WAN paradigms enabled by MPTCP technology (EN)

  Company: STARFLOW SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 018/2015 Development of new algorithms for depth of anesthesia and pain assessment improvement integrating cerebral blood flow measurements (CAT/EN)

  Company: Quantium Medical
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 019/2015 ADQUISICIÓ I ANÀLISIS DE DADES MITJANÇANT BIGDATA I INTERNET OF THINGS (CAT)

  Company: SEIDOR CONSULTING, S.L.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 020/2015 ESCANERS 3D EN LA FABRICACIÓ I PREFABRICACIÓ (CAT)

  Company: SEIDOR CONSULTING, S.L.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 021/2015 Processos catalítics pel tractament d'efluents industrials (CAT)

  Company: Aplicacions de la Catàlisi, S.L. (APLICAT)
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 022/2015 Eficàcia i tolerància d'una nova combinació a dosis baixes de sensibilitzants a l'acció de la insulina i antiandrògens en adolescents i dones en edat reproductiva amb Síndrome de l’Ovari Poliquístic (PCOS) [CAT]

  Company: KERN PHARMA, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 023/2015 Diseño de un sistema integral de capas finas y ultrafinas de ciclo de vida extendido para la reducción de la siniestralidad en el tráfico (ES)

  Company: COMSA EMTE S.A.U.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 024/2015 Surface-Enhanced Raman scattering (SERS) spectroscopy of RNA (CAT/EN)

  Company: Medcom Advance, S.A.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 025/2015 Microencapsulació de coenzim Q10 i NADH per a la formulació de complements alimentosos (CAT)

  Company: Vitae Natural Nutrition, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 027/2015 DESENVOLUPAMENT DE FORMIGONS CONDUCTORS MITJANÇANT L'ADICIÓ DE MATERIALS RECICLATS (CAT)

  Company: Escofet 1886, S.A
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 028/2015 Exploració del potencial de vacunes de subunitats contra el virus de la pesta porcina africana (VPPA) (CAT)

  Company: Boehringer Ingelheim España, S.A.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 030/2015 Desenvolupament de RAID-CD (risk assessment for Crohn disease) Métode no invasiu per al diagnóstic de la malaltia de crohn i colitis ulcerosa (CAT)

  Company: Good Gut
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 031/2015 Nuevos formatos Lab-on-a-chip para monitorización de patógenos en entornos de salud pública (CAT/ES/ENG)

  Company: ELM FARMACEUTICA SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 033/2015 Implementació de tecnologies analítiques ràpides per a la fabricació farmacèutica avançada (CAT)

  Company: Laboratorios MENARINI S A
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 036/2015 Sistemes de Vot Electrònic de Tercera Generació: privadesa a llarg termini (CAT)

  Company: Scytl Secure Electronic Voting, SA
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 037/2015 Control de calidad microbiológico empleando soportes de crecimiento alternativos (ESP)

  Company: IUL S.A.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 038/2015 Determinació d'indicadors físics, químics i biològics per l'optimització de la conservació frigorífica de fruita de llavor (CAT)

  Company: INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO SL
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 039/2015 Trastorns mentals severs, cronicitat i patró sedentari: Estudi d´usabilitat i efectivitat del programa "Seu menys, mou-te més" com a servei integral de tractament al Centre Mèdic Psicopedagògic d´Osona (CAT)

  Company: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d´Osona
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 040/2015 Algorismes per a la diagnosi i la prognosi d'un sistema de captació, depuració i distribució d'aigua (CAT)

  Company: Aigües Vic, S.A.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 041/2015 : Innovative Architectures, Wireless Technologies and Tools for High Capacity and Sustainable 5G Ultra-Dense Cellular Networks (EN)

  Company: IQUADRAT INFORMATICA S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 042/2015 DESENVOLUPAMENT, CARACTERITZACIÓ I AVALUACIÓ D’UNA NOVA FORMA FARMACÈUTICA BASADA EN MICROCOMPRIMITS DE LLIBERACIÓ MODIFICADA (CAT)

  Company: Products&Technology S.L. (Laboratoris Rubió)
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 043/2015 Desenvolupament d'una eina de Nowcasting (predicció a molt curt termini) basada en dades de teledetecció (CAT)

  Company: Fulgura S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 044/2015 Factors ecològics i de gestió que afecten la producció tofonera (CAT)

  Company: Forest Bioengineering Solutions SA
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 045/2015 Desarrollo de tratamientos de semillas para la protección de cultivos (ES)

  Company: Semillas Fitó
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 046/2015 Estudi d'estratègies per a la bioremediació d’aqüífers contaminats amb organoclorats (CAT)

  Company: LITOCLEAN , S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 047/2015 Efecte de la vacunació enfront Mycoplasma hyopneumoniae en garrins i truges de reposició sobre els paràmetres productius i bacteriològics en granges infectades de forma natural (CAT)

  Company: Ceva Salud Animal
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 048/2015 Copolymerisation and copolymers of cyanoacrylate and captodative monomers (EN)

  Company: Afinitica Technologies s.l.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 049/2015 EEG based Brain Computer Interfaces for Neuro-Rehabilitation purposes (CAT/ES/EN)

  Company: g.tec medical engineering spain, S.L.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 051/2015 CLUES: CLimate services design for Urban environments based on in situ and Earth observation Systems (CAT/EN)

  Company: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 052/2015 DOME: Development of operational missions for Earth Observation based on 6U satellite technologies (CAT/EN)

  Company: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 053/2015 Optimització de la producció de biogàs en una instal·lació de tractament de Fracció Orgànica de Residus Municipals: codigestió, balanços de matèria i d’energia (CAT)

  Company: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 054/2015 Definition of an in vitro model to identify biomarkers of embryo-endometrium crosstalk (CAT/ES/EN)

  Company: EUVITRO S.L.U.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 055/2015 Análisis del papel funcional de los lncRNA en ovocitos humanos (ES)

  Company: EUVITRO S.L.U.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 056/2015 Desenvolupament de materials fotocròmics de nova generació (CAT)

  Company: Futurechromes S. L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 001/2016 ANÀLISI, DISSENY I FABRICACIÓ DE RANDOMS PER A RADARS D'AUTOMOCIÓ (CAT/ES/EN)

  Company: ZANINI AUTO GRUP S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 060/2015 Marketing Intelligent Systems en la venda de material mèdic-quirúrgic, productes farmacèutics i serveis sanitaris (CAT)

  Company: B.BRAUN SURGICAL S.A
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 062/2015 Regulation of Sirtuin-dependent skin cell senescence by dermatology-associated compounds (ES)

  Company: MESOESTETIC PHARMA GROUP
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 063/2015 Alineament de molècules utilitzant descriptors basats en els camps d'interacció (CAT)

  Company: Pharmacelera SL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 065/2015 Technological developments for druggability predictions and virtual screening (EN)

  Company: Minoryx Therapeutics S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 002/2016 Desenvolupament de Metodologies de Deep Learning i Reinforcement Learning en Entorns Industrials (CAT)

  Company: Oesia Networks SL
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 067/2015 Host genomics and functional metagenomics: homeostasis and resilience in the dog (CAT)

  Company: Vetgenomics SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 068/2015 Estudi i generació de noves varietats d'arròs del Delta de l'Ebre resistents a fongs per reduir l'ús de fungicides i millorar la competitivitat del sector català (CAT)

  Company: Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 069/2015 Molecular determinants of low fertilization rates in assisted reproduction technologies (EN)

  Company: EUVITRO S.L.U.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 070/2015 Modificaciones genéticas en la cápside de un adenovirus oncolítico para mejorar su eficacia antitumoral al evadir anticuerpos neutralizantes, llegar más eficientemente a tumor y esparcirse intratumoralmente (ES)

  Company: VCN BIOSCIENCES SL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 071/2015 Identificació de noves estratègies terapèutiques en la leucèmia limfàtica crònica (LLC). (CAT)

  Company: Anaxomics Biotech S.L
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 072/2015 DESARROLLO DE ALGORITMOS AVANZADOS PARA LA OPTIMIZACION DE SIMULACIONES NUMERICAS EN EL AMBITO DEL CFD&HT (CAT/ES)

  Company: TERMOFLUIDS SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 074/2015 Caracterització i estudi de miRNAs involucrats en el desenvolupament del teixit reproductiu en Tomàquet (CAT)

  Company: Semillas Fitó
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 075/2015 EFECTO DEL PANAX GINSENG SOBRE EL RENDIMIENTO DEPORTIVO Y EL ESTRES OXIDATIVO EN HUMANOS (ES)

  Company: ASESORES FARMACÉUTICOS SL
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 076/2015 DEVELOPMENT OF INNOVATIVE FORMULATIONS FOR THE DELIVERY OF ACTIVES INTO THE SKIN (ES)

  Company: ALMIRALL S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 077/2015 Incorporació de serveis de valor al videoporter en un entorn Cloud (CAT)

  Company: Golmar Sistemas de Comunicación s.a.
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 078/2015 ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA PASTEURIZACIÓN DE LA CERVEZA ENTRE LA TECNOLOGÍA TÉRMICA CONVENCIONAL Y TRES TECNOLOGÍAS EMERGENTES (UHPH, PE Y UV-C) (CAT/ES)

  Company: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 078/2015 ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA PASTEURIZACIÓN DE LA CERVEZA ENTRE LA TECNOLOGÍA TÉRMICA CONVENCIONAL Y TRES TECNOLOGÍAS EMERGENTES (UHPH, PE Y UV-C) (CAT/ES)

  Company: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 079/2015 Identificació de punts crítics en el transport de pollets broiler d'un dia (CAT)

  Company: Ceva Salud Animal
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 082/2015 Estimació de la humitat del sòl a 100 m de resolució espacial cada tres dies: una combinació original de diversos sensors d'Observació de la Terra disponibles (títol provisional) (CAT)

  Company: isardSAT, S.L.
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 083/2015 DEVELOPMENT OF FLUID DYNAMIC ISSUES IN A GENERAL PURPOSE PARALLEL COMPUTATIONAL CODE. APPLICATION TO VARIABLE GEOMETRIES INVOLVING FROST GROWTH (CAT/EN)

  Company: TERMOFLUIDS SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 084/2015 DEVELOPMENT OF FLUID DYNAMIC ISSUES IN A GENERAL PURPOSE PARALLEL COMPUTAT CODE. APPLICATION TO MULTIPHASE FLOWS (CAT/ESP/EN)

  Company: TERMOFLUIDS SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 085/2015 Extracció i tractament d'informació en documents digitals (CAT)

  Company: doceo Software, s.l.
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 087/2015 Understanding the role of LGR5 in endometriosis (CAT)

  Company: IVI Barcelona S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 089/2015 Creació d’un model de gestió i d’avaluació per identificar l'impacte de Fira de Barcelona vers el desenvolupament sostenible (econòmic, social i mediambiental) a la ciutat de Barcelona (CAT)

  Company: FIRA BARCELONA
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 090/2015 NEUROMARKETING: UNA METODOLOGÍA DE DESARROLLO PARA EL SECTOR FERIAL (CAT)

  Company: FIRA BARCELONA
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 091/2015 Modelització del micromoldeig de polímers mitjançant ultrasons d'alta potència (CAT)

  Company: EURECAT
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 092/2015 Desenvolupament de nanocomposits de matriu termoplàstica amb alta dispersió dels nanofillers i optimització del procés d'obtenció (CAT)

  Company: EURECAT
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 093/2015 Desarrollo de materiales compuestos reforzados con tejidos híbridos de altas prestaciones mecánicas, especialmente mejora al impacto, mediante procesos de inyección de resina para el sector de automoción (ES)

  Company: EURECAT
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 096/2015 ESPECTRALED: Mòduls LED amb compensació espectral integrada (CAT)

  Company: LEDMOTIVE TECHNOLOGIES, SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 097/2015 Appraisal methods in Auditing and critical Accounting: managerial decission making process beyond 'following the book' (ES/EN)

  Company: SM & Associats, S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 098/2015 Quality check of optical elements manufactured with in-mould hybrid Integration technique (CAT)

  Company: Simulacions Òptiques S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 003/2016 VirtualSoil; soil vadose zone hydraulic characterization for water, solute and heat movement and different applications (CAT)

  Company: LabFerrer
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 004/2016 PROJECTE GLOBAL CAP A LA EXCEL·LÈNCIA OPERACIONAL (CAT)

  Company: AUSA CENTER S.L.U
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 006/2016 Resines acríliques modificades com a nous productes readobats i/o adobats sense formol ni fenol (CAT)

  Company: CROMOGENIA UNITS S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 007/2016 Desenvolupament i caracterització físico-mecànica de les propietats d'aliatges de Ti en fase Beta aplicats al camp de la biomedicina (CAT)

  Company: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 008/2016 IDENTIFICACIÓ DE DANY PER FATIGA EN ESTRUCTURES SOTMESES A CÀRREGUES DE CARÀCTER CÍCLIC MITJANÇANT L'ÚS D'INDICADORS GLOBALS (CAT)

  Company: SMART STRUCTURAL SENSING TECHNOLOGIES, (3S'TECH)
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 009/2016 Open Culture: Innovating Through Design (EN/CAT)

  Company: Fundacio Privada Promocio d'Escoles
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 010/2016 Producció i purificació de proteïnes en cultius cel·lulars vegetals (CAT)

  Company: Phyture Biotech, SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 011/2016 Nanocompostos en base carbonosa per a aplicacions electròniques massives d’alt valor afegit (CAT)

  Company: Francisco Albero S.A.U
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 012/2016 Desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques de capa fina d’alta eficiència mitjançant tècniques d’impressió de baix cost. (CAT)

  Company: Francisco Albero S.A.U
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 013/2016 Optimized monolithic PET moduled using MPPCs and HRFlexToT (EN)

  Company: Hamamatsu Photonics France suc. España
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 014/2016 Desenvolupament d'actuadors piezoelèctrics MEMs per a sistemes de microfluídrica. (CAT)

  Company: Pump It Nanotech S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 015/2016 Anàlisi i gestió de la contaminació associada a les DSU en conques altament urbanitzades (CAT)

  Company: AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 016/2016 Anàlisis i optimització d'infrastructures de xarxa i serveis digitals de comuns (CAT)

  Company: Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi.net
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 017/2016 Desenvolupament de la tecnologia per a la obtenció de reforços híbrids i ultraprims de materials compostos, i caracterització del material. (CAT)

  Company: TWISTECHNOLOGY (FRIMAL TRADING S.L.)
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 018/2016 Desenvolumapent d'un Sistema Actiu de Microones, Multifreqüència i Reconfigurable per a la Observació de la Terra (CAT)

  Company: Balam Ingenieria de Sistemas SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 019/2016 Estratègies de presentació pública de l’arqueologia prehistòrica en l’àmbit rural: una perspectiva des de l’atenció a la diversitat. (CAT)

  Company: Associació Recerca i Difusió del patrimoni històric
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 020/2016 Geometric Computer Vision meets Deep Learning for Autonomous Driving Applications (EN)

  Company: FICOSA ADAS, S.L.U.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 022/2016 Design and Implementation of Nodes for the Internet of Things (EN)

  Company: IDNEO TECHNOLOGIES, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 023/2016 Herramienta para la toma de decisiones en la gestión de la movilidad urbana a partir de la sensorización (ES)

  Company: SENSEFIELDS, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 024/2016 Time-aware deep recommender systems (ES)

  Company: EURECAT
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 025/2016 ESTUDI DE MATERIALS PER RADOMS AVANÇATS D'AUTOMOCIÓ (EN)

  Company: ZANINI AUTO GRUP S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 026/2016 Entropía de los purines (biomasa animal y vegetal) destinados a la fabricación de Bio-Urea y Sal de Carbonato Amónico para ser utilizado como fertilizante y/o agente reductor orgánico de NOx (ES)

  Company: MANNOL LUBRICANTES SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 027/2016 Mobility Ecosystem (CAT)

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 028/2016 LOGISTIC CENTER (CAT)

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 029/2016 Refining and improving a NGS gene panel for clinical diagnosis of hereditary hematologic diseases and discovery of new genes (EN)

  Company: Whole Genix, S.L.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 030/2016 Estudi de l'estructura jeràrquica del col·lagen en relació amb les propietats funcionals en la seva aplicació final com a recobriment comestible per a productes carnis (CAT)

  Company: EDIBLE CASINGS, S.L.
  University:

 • 031/2016 Secret del vot en sistemes de vot electrònic remot (CAT)

  Company: Scytl Secure Electronic Voting, SA
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 032/2016 - Perfeccionament i re-disseny de generadors de calor hidrodinàmics i la seva aplicació als evaporadors multi estadi

  Company: CONDORCHEM ENVITECH S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 033/2016 - Resource and Spectrum Sharing in 5G wireless networks

  Company: IQUADRAT INFORMATICA S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 034/2016 - La ludificació aplicada al desenvolupament d'eines per incrementar la productivitat del sector turístic català en diferents aspectes

  Company: Quadrant Alfa, S.L.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 035/2016 - Estandarització d'a·lergens pel diagnòstic i el tractament de malalties a·lèrgiques en animals de companyia

  Company: Laboratorios LETI
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 036/2016 - Waste heat self-powered secured wireless sensor platforms for industrial remote monitoring

  Company: ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 037/2016 - Desenvolupament d’un entorn sistemàtic de disseny de middlewares específics per IoT industrial

  Company: ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 038/2016 - Disseny i integració de nanomaterials per a sensors de gasos inflamables i compostos volàtils d'ultra-baix consum.

  Company: Sensotran s.l.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 040/2016 Software verification and formalization of mathematics; The syntax road

  Company: VeriGraph
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 041/2016 Software verification and formalization of mathematics; The semantics road

  Company: VeriGraph
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 042/2016 “SIRG-CAT - Desenvolupament de metodologies per la presa de decisions enfront escenaris de Sismicitat Induïda per la injecció de fluids en Reservoris Geotèrmics ”

  Company: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 043/2016 Desenvolupament i recerca de formulacions per a vacunes veterinàries (CAT)

  Company: HIPRA SCIENTIFIC S.L.U.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 044/2016 Nous biomarcadors pel diagnòstic de toxoplasmosi / IgM-specific Sequences for Toxoplasmosis Diagnostics (CAT)

  Company: Biokit Research & Development SLU
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 045/2016 Automated Web Content Personalization on the Automotive Industry: the SEAT case (ES)

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 046/2016 INFÀNCIA VULNERABLE, CENTRES SOCIOEDUCATIUS I PROCESSOS D'APRENENTATGE (CAT)

  Company: Fundació Pere Tarrés
  University:

 • 047/2016 Encapsulació de principis actius en liposomes com a suplement alimentari (CAT)

  Company: Vitae Natural Nutrition, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 048/2016 UTILIZACIÓN DE ESPECTROSCOPIA NIR EN EL ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS LIOFILIZADOS (ES)

  Company: REIG JOFRE GROUP
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 049/2016 Visualització dels desafiaments per a l'ús intel·ligent de l'aigua en entorns urbans hiperconnectats (CAT)

  Company: FCC AQUALIA, S.A.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 050/2016 Digital Key 2.0: Services and uses of a Digital Key in an automotive environment (CAT)

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 051/2016 FUNCTIONALIZATION OF POLYURETHANES (EN)

  Company: CROMOGENIA UNITS S.A.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 052/2016 Desenvolupament de la futura generació de connectors intel·ligents d’alta tensió per a subestacions, amb autonomia energètica i amb capacitat de transmissió de dades

  Company: SBI-Conectors España S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 053/2016 Decentralised Knowledge and Art Infrastructures: Re - thinking Services for Artistic Practise Based on Knowledge Communities and Open Source Tools (CAT)

  Company: Fundació AAVC Hangar
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 054/2016 Gestió integral del cicle de l'aigua urbà en el paradigma de l'economia circular (CAT)

  Company: CETAQUA, Centro Tecnológico del Agua
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 055/2016 Disseny experiencial d'un procés d'ensenyament-aprenentatge competencial mitjançant la incorporació integral de sistemes i tecnologies d'informació (CAT)

  Company: Institut Nou de Sant Gregori
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 056/2016 L'Oli d'oliva en gastronomia, des de la congelació fins a 180ºC (CAT)

  Company: DESIGN COOK, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 057/2016 Biomarker identification in extracellular vesicles of human seminal fluid in assisted reproduction technologies (ART) [EN]

  Company: Centro de Infertilidad y Reproducción Humana S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 058/2016 VISUAL SEARCH FOR FASHION PRODUCTS (EN)

  Company: Wide Eyes Technologies S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 059/2016 Big data per la optimització de la cadena de distribució de pinço a granja de producció animal (CAT)

  Company: UBIKWA SYSTEMS SLU.
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 061/2016 ANÀLISI DE MODELS D'ÚS I GESTIÓ PER A BATERIES DE SEGONA VIDA DE VEHICLES ELÈCTRICS (CAT)

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 062/2016 Formación integrada en el trabajo y apoyada por tecnologías (ES)

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 063/2016 Analysis of communication and manipulation protection in an automotive environment Car2X (EN)

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 064/2016 Aproximació computacional i experimental de l'ús terapèutic de les molècules d'origen marí i els seus derivats. (CAT)

  Company: Mind the Byte, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 065/2016 PRINCIPIOS ACTIVOS NANOENCAPSULADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CABELLO, LA REPARACIÓN-RECONSTRUCCIÓN, EL BRILLO Y EL MANTENIMIENTO DEL COLOR (CAT)

  Company: BEAUTYGE, S.L. (REVLON)
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 066/2016 Avaluació, detecció del trauma emocional i el risc social, en el context escolar (CAT)

  Company: Ajuntament de Navàs
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 067/2016 Music/speech Detection in Broadcast media programs (CAT)

  Company: BMAT Licensing S.L.U.
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 069/2016 Exploiting the Interplay between Visual and Textual Image Content for Scene Interpretation (EN)

  Company: EURECAT
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 070/2016 Desenvolupament de processos per a la síntesi a escala industrial de principis actius.

  Company: Farmhispania S.A.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 071/2016 DESENVOLUPAMENT I CARACTERITZACIÓ DE PRÒTESIS POROSES DE TITANI AMB MÈTODES D’INJECCIÓ 3D. [CAT]

  Company: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 072/2016 CIMEC: Nueva generación de sistemas ciber-físicos para el aumento de la productividad en sectores de alto valor añadido [ES]

  Company: EURECAT
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 073/2016 Diversitat bacteriana en el procés de potabilització i distribució d’aigües de consum [CAT]

  Company: Aigües de Barcelona (AGBAR), S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 074/2016 Desenvolupament del procés industrial d’un concentrat proteic d’alt valor nutritiu a partir de sang procedent d’escorxadors [CAT]

  Company: TALLERES AZUARA, S.L.
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 075/2016 El desenvolupament de la sostenibilitat des de la missió corporativa [CAT]

  Company: Aigües de Barcelona (AGBAR), S.A.
  University: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

 • 076/2016 Desenvolupament d’un model matemàtic de priorització dinàmica+ d’inversions heterogènies utilitzant criteris de Desenvolupament Sostenible [CAT]

  Company: Aigües de Barcelona (AGBAR), S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 077/2016 Desenvolupament d'un nou model de cateter urinari amb propietats antimicrobianes [CAT]

  Company: Products&Technology S.L. (Laboratoris Rubió)
  University:

 • 078/2016 DESENVOLUPAMENT DE NOUS CATALITZADORS DE PLATí PER A LA VULCANITZACIÓ DE SILICONES [CAT]

  Company: VENAIR IBERICA S.A.
  University:

 • 079/2016 Desenvolupament d'adhesius flexibles amb capacitat "self-healing" [CAT]

  Company:
  University:

 • 081/2016 APPLICATIONS OF COUPLED TERMO-HYDRO-MECHANICAL SIMULATION IN LANDFILL OPERATION AND MAINTENANCE [EN]

  Company: PRO GEO - Consultores Geotécnicos Asociados SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 082/2016 IMMERSIVE AUDIOVISUAL PRODUCTION ENHANCEMENT BASED ON 3D AUDIO [EN]

  Company: EURECAT
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 083/2016 Desenvolupament i millora d'algoritmes i tècniques de desenvolupament de fàrmacs fent servir tècniques de Deep Learning. [CAT]

  Company: Mind the Byte, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 084/2016 Making historical archives searchable. Multiwriter word recognition and spotting using transfer learning models.[EN]

  Company: Qidenus Group GmbH
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 085/2016 Making historical archives searchable. Semantic annotation of handwritten word images [EN].

  Company: Qidenus Group GmbH
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 086/2016 Representació i promoció dels interessos de ciutats a nivell internacional [CAT]

  Company: Anteverti Consulting, S.L
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 087/2016 Optimització de Processos en Serveis de Gestió Telemàtica Utilitzant Eines de Big Data i Intel·ligència Artificial [CAT]

  Company: Lleida.net
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 088/2016 Recurrent outcomes in the industry’s servitization [CAT]

  Company: Integral Innovation Solutions, S.L.
  University: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

 • 090/2016 Designing smart ITS services through innovative data analysis models [ES]

  Company: Worldsensing
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 091/2016 Estimació de les reserves d'aigua de les superficies continentals per teledecció microones multicaptor [CAT]

  Company: isardSAT, S.L.
  University:

 • 093/2016 Predicción de fuentes de ruido aerodinámico ( Aeroacústica ) utilizando CFD (Computational Fluid Dynamics). Validación experimental. [ES]

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 094/2016 Determinación del ajuste y la microfiltración de estructuras CAD/CAM en Cr-Co y Ti atornilladas directas sobre implantes angulados

  Company: LYRA IBERIA, S.L.
  University: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

 • 095/2016 SOFTWARE DEVELOPMENT TO THE STUDY AND CHARACTERIZATION OF ROCK FRACTURES. APPLICATION IN HYDROLOGY, SLOPE INSTABILITY AND RESERVOIR ANALOGUES. [EN]

  Company: ANUFRA SL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 096/2016 Towards a Semantic Sensor Web Architecture featuring User Interaction and Experts Knowledge Capture [ES]

  Company: EURECAT
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 100/2016 Disseny d'un sistema de classificació de pàgines web i software maliciós [CAT]

  Company: BLUELIV
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 101/2016 Establiment del comportament geomecànic del massís rocós de la Muntanya de Montserrat com a base per la gestió sostenible del risc de despreniments a la zona del Monestir i accessos [CAT]

  Company: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 102/2016 Disseny de proves de diagnòstic ràpid per a detecció de microorganismes en mostres biològiques [CAT]

  Company: LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 105/2016 Estudi i justificació mecanística de l’efecte d’agents moduladors sobre la microbiota mitjançant fermentacions ex vivo. Aplicació a la malaltia inflamatoria intestinal [CAT]

  Company: AB-BIOTICS
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 106/2016 Caracterització de la matèria fosca i la reionització de l'univers mitjançant l'ús d'un microsatèl·lit. [CAT]

  Company: Satlantis Microsats SL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 108/2016 Optimització del procés d'obtenció de línies doble haploides de blat de moro [ES]

  Company: Semillas Fitó
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 001/2017 Interactive Machine Learning in online professional networks [EN]

  Company: Fluttr Professional Network
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 002/2017 Data-driven Mechanisms to Improve Agile Software Development Processes in Large Organizations [EN]

  Company: CA Technologies
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 003/2017 EINA ANALÍTICA PER MONITORITZAR LA RELACIÓ D'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA AMB ELS USUARIS DE LES SEVES PLATAFORMES DIGITALS [CAT]

  Company: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 004/2017 EINA ANALÍTICA PER MONITORITZAR LA RELACIÓ D'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA AMB ELS USUARIS DE LES SEVES PLATAFORMES DIGITALS (AMBIT CONEIXEMENT COMUNICACIÓ) [CAT]

  Company: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
  University:

 • 006/2017 Open Data based real-time urban mobility for car fleets (EN)

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 008/2017 Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPS [EN]

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 009/2017 Automatització de la Construcció de Sistemes Intel·ligents de Supervisió i Control d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDARs) mitjançant l'ús de fluxes de treball i entorns de programació visuals [CAT]

  Company: CCB Serveis Mediambientals, S.A.U
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 010/2017 Large-scale machine learning for financial recommender systems [EN]

  Company: BBVA Data & Analytics
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 011/2017 Towards more interpretable machine learning models [EN]

  Company: BBVA Data & Analytics
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 012/2017 Millora de la resistència a patògens en meló "Piel de sapo" [CAT]

  Company: ROCALBA S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 013/2017 Obtenció de reactius de diagnòstic per serologia mitjançant cultius en bioreactor [CAT]

  Company: Spinreact S.A.U
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 014/2017 Estratègies nutricionals per a la millora del rendiment productiu: ús de pinsos funcionals i dietes salut en aqüicultura [CAT]

  Company: TECNOLOGÍA & VITAMINAS, S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 015/2017 An optimized post-editing strategy: copywriting with controlled language and MT choice [EN]

  Company: Datawords
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 016/2017 Sistemes avançats de mineria de procés en l'entorn sanitari [CAT]

  Company: SIMPPLE S.L.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 017/2017 - DEVELOPMENT OF CHEMOMETRIC TOOLS FOR THE DETECTION OF DIFFERENT COMPOUNDS IN WATER MATRICES [EN]

  Company: Scan Iberia Sistemas de Medición S.L.U.
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 018/2017 - Transició energètica ciutadana. El factor humà en el consum d'energia en els edificis [CAT]

  Company: CICLICArquitectura SCCL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 019/2017 - Modelado basado en datos de plantas de frío industrial para determinación de consignas óptimas de operación [ES]

  Company: Corporación Alimentaria Guissona, S.A
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 020/2017 - Characterization of building climate requirements for the printing industry: current status and the move to less stringent temperature and humidity specifications for a more sustainable operations [EN]

  Company: CIMPRESS ESPAÑA, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 021/2017 - PROJECTE DE RECERCA I CONSULTORIA PER A LA "RED ESTATAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECE)". TURISME RESPONSABLE I CIUTATS EDUCADORES. [CAT]

  Company: ESTUDIS D'HOTELERIA I TURISME CETT S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 022/2017 - Microsistemas microbianos para la monitorización rápida de patógenos en entornos de salud pública [CAT]

  Company: WATEROLOGIES SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 023/2017 - Modelització i estudi dels abocaments en episodis de pluja en l'àmbit del Consorci Besòs Tordera [CAT]

  Company: CCB Serveis Mediambientals, S.A.U
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 025/2017 - Large Scale Video Tagging with Knowledge Bases [EN]

  Company: ViLynx Spain SLU
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 027/2017 - Nonlinear modeling of wind turbine by means of SCADA data for electromechanical fault diagnosis [EN]

  Company: iTesTiT S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 029/2017 - PRINCIPIOS ACTIVOS NANOENCAPSULADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CABELLO, LA REPARACIÓN-RECONSTRUCCIÓN, EL BRILLO Y EL MANTENIMIENTO DEL COLOR [ES]

  Company: BEAUTYGE, S.L. (REVLON)
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 030/2017 - IMPLEMENTACIÓ DE NOU CODI OPENFOAM PER A MODELS DE RADIACIÓ EN SISTEMES D'IL·LUMINACIÓ [CAT]

  Company: Barcelona Technical Center (Btech)
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 031/2017 - EL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA Y SU ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA [CAT]

  Company: TORNOS ABOGADOS, SLP
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 032/2017 Fashion Meets Deep Learning [EN]

  Company: Wide Eyes Technologies S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 033/2017 - Enhancing Robot Therapy with Emotion Awareness for Kids with Developmental Disorders in Clinical Settings [EN]

  Company: Fundació Ave Maria
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 034/2017 - Discriminació varietal mitjançant espectroscòpia de l’infraroig proper [CAT]

  Company: AGROMILLORA IBERIA, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 035/2017 - Deep Learning for 3D Reconstruction and Simulation of Aesthetic Procedures [EN]

  Company: Crisalix Labs SLU
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 036/2017 - Generació d'un prototip de diagnostic de l'estat nutricional d'un usuari basat en micromostreig i anàlisi cromatogràfic [CAT]

  Company: DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS, SL (BIOMEB)
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 037/2017 - Traducció Automàtica Neuronal Hibriditzada amb Traducció Automàtica basada en Regles [CAT]

  Company: Lucy Software Ibérica SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 038/2017 - Principis actius d'alt valor afegit. Estudi de nous processos/vies de micronització i caracterització que permetin l'estabilitat quñimica, polimòrfica i física del producte [CAT]

  Company: Laboratorios Lesvi, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 039/2017 - Intel.ligencia competitiva en l'organització de fires i el seu impacte al territori : Cas de Fira Barcelona [CAT]

  Company: FIRA BARCELONA
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 040/2017 - New Cold Sterilization Processes [EN]

  Company: Azbil Telstar S.L.U
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 041/2017 Valorització de residus orgànics i digestats de processos anaerobis mitjançant la producció biològica de productes d'alt valor afegit

  Company: AERIS Tecnologías Ambientales S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 042/2017 - REDUCCIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL D'ENVASOS ALIMENTARIS [CAT]

  Company: HOME MEAL REPLACEMENT S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 043/2017 - Caracterització de la unió vidre-metall en la tecnologia Glass to Metal seal i estudi de nous materials i processos de fabricació [CAT]

  Company: VAC-TRON, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 044/2017 Privadesa i integritat en sistemes d'emmagatzematge massiu de dades [CAT]

  Company: Lleida.net
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 045/2017 - Aplicación de métodos de aprendizaje automático en Física a casos de interés industrial en sectores como Banca y Energía, mediante el modelado predictivo en infraestructuras de analítica Big Data [ES]

  Company: Aplicaciones en Informática Avanzada S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 046/2017 - Avaluació de la presència de compostos emergents en aigües destinades al consum humà [CAT]

  Company: Consorci d'Aigües de Tarragona
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 047/2017 - FILTRES METÀL·LICS SINTERITZATS: DISSENY, FABRICACIÓ I CARACTERITZACIÓ [CAT]

  Company: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 048/2017 - Desenvolupament i optimització de interconnectors per la seva aplicació en sistemes de generació d'energia d'alta temperatura basats en pil.les de combustible [CAT]

  Company: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 049/2017 METODOLOGIA PER LA SOBREELEVACIÓ D'EDIFICIS AMB TECNOLOGIA INDUSTRIALITZADA [CAT]

  Company: LA CASA POR EL TEJADO (DUCKBILL S.L.)
  University:

 • 050/2017 EL VERD, LA GENT I L'ENERGIA EN ESPAIS INTERMEDIS D'HABITATGE A LA CIUTAT DE BARCELONA [CAT]

  Company: MOTHER SHIP (GRUP LA CASA POR EL TEJADO)
  University:

 • 051/2017 Uso prudente de antimicrobianos en pequeños animales [ES]

  Company: CENTRE CLINIC VETERINARI DE LLEIDA
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 052/2017 PATÒGENS I RESISTÈNCIES ANTIMICROBIANES: APLICACIÓ DE LA METAGENÒMICA EN MEDICINA PERSONALITZADA. [CAT]

  Company: Vetgenomics SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 053/2017 - Control strategies for high-speed compression systems: application to fuel-cell-based vehicles [EN]

  Company: Brose Fahrzeugteile GmbH
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 054/2017 - INCORPORACIÓ DE MICROORGANISMES EN FERTILITZANTS (CAT)

  Company: PRODUCTOS AGRÍCOLAS MACASA S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 055/2017 - Valorització de Residus en Estacions Depuradores d'Aigües Residuals en l'àmbit CBT [CAT]

  Company: CCB Serveis Mediambientals, S.A.U
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 056/2017 - Desarrollo de un Programa Predictivo de Biosimilaridad (PPB) para omalizumab [ES]

  Company: KYMOS PHARMA SERVICES, S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 057/2017 - Optimització de derivats càrnics curats tipus fuet i llonganissa per a la millora del seu perfil nutricional - NUTRICURAT [CAT]

  Company: Splendid Foods, S.A.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 059/2017 - Nanosistemas poliméricos multifuncionalizados para la liberación controlada e inteligente de activos químicos [ES]

  Company: Ecopol Tech, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 060/2017 - Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla [CAT]

  Company: VAK KIMSA S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 061/2017 - Inter- and Intra-Genetic Variability in Pig Carcass Composition: Factor Analysis, Nutritional Modulation and Modelling [EN]

  Company: COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 062/2017 - Development of dynamic OD estimators exploiting ICT traffic measurements [EN]

  Company: PTV TRAFFIC AND TRANSPORTATION SOFTWARE, S.L.,
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 063/2017 - OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS INTRALOGÍSTICS EN ENTORNS INDUSTRIALS PER AL SEU ÚS EN VEHICLES AUTÒNOMS [CAT]

  Company: KIVNON LOGÍSTICA
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 064/2017 - Estudi de l’eficàcia d’un programa d’educació alimentària basat en el patró de Dieta Mediterrània per a la millora de l’adherència al tractament dietètic, estat de salut, funcionalitat i qualitat de vida d’usuaris amb TMS [CAT]

  Company: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d´Osona
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 065/2017 - Development of a remote sensing based surface precipitation type (SPT) product [EN]

  Company: Servei Meteorològic de Catalunya
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 066/2017 - Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practice. [CAT]

  Company: EURECAT
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 067/2017 - Bioinsecticidas para el control de plagas urbanas [ES]

  Company: MYLVA, S.A
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 068/2017 - Adoption of open innovation by entrepreneurs, and SMEs [EN]

  Company: FUND. PRIV. KNOWLEDGE INNOVATION MARKET
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 069/2017 - EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO EN CAMPAÑA ELECTORAL [ES]

  Company: Fundació Ideograma
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 070/2017 - Deep Learning for Video Analytics in Sport Events [EN]

  Company: Mediaproducción S.L.U
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 071/2017 - Ultra Reliable 5G communication [EN]

  Company: IQUADRAT INFORMATICA S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 072/2017 - Sustainability of labels in the Wine Industry

  Company: Lubrizol Advanced Materials Spain
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 073/2017 - DESENVOLUPAMENT I CARACTERITZACIÓ D’ALIMENTS FERMENTATS D’ARÇ GROC (Hippophae rhamnoides)

  Company: Vitae Natural Nutrition, S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 074/2017 - Immunotherapy for canine Leishmania infantum infection

  Company: ECUPHAR VETERINARIA SLU
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 075/2017 - APPSALUT (CAT)

  Company: Fundació TIC Salut Social
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 001/2018 - Avaluació d’impacte del treball dels Equips d’Atenció a la Infància i a l’adolescència (EAIA) [cat]

  Company: Consell Comarcal del Vallès Occidental
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 077/2017 - Analysis of “shared value” iniciatives for SME: Multi-criteria decision aid approaches under uncertainty [CAT]

  Company: Palets J. Martorell S.A
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 078/2017 - DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA BASADO EN REALIDAD AUMENTADA [ES]

  Company: International Advanced Surgery Barcelona, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 079/2017 - DEEP-LUNG [CAT]

  Company: EURECAT
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 080/2017 - Production of Betahistine hydrochloride by continuous process [CAT]

  Company: Laboratoris Espinós Bofill (LEBSA)
  University:

 • 081/2017 - Development of improved dynamic strategies for real-time fleet dispatching in MaaS [EN]

  Company: PTV TRAFFIC AND TRANSPORTATION SOFTWARE, S.L.,
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 082/2017 - Applications of Analytics to Smart and Sustainable Cities [CAT]

  Company: EUNCET FORMACION, S.L.
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 083/2017 - Applications of Machine Learning, Simulation and Metaheuristics in Solving Real-World Problems [CAT]

  Company: Accenture, S.L.
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 084/2017 - BCI en la rehabilitació del dany cerebral adquirit [CAT]

  Company: g.tec medical engineering spain, S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 85/2017 - Combinació de models neuronals amb models estadístics en traducció automàtica [CAT]

  Company: Lucy Software Ibérica SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 086/2017 - Determinació de l'influencia del diferents factors i condicions de fabricació en l'absoció de greix en una rosquilla fregida [CAT]

  Company: BAKERY DONUTS IBERIA
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 087/2017 - Desenvolupament d'un maximitzador de potència per a un sistema de recuperació energètica basat en cel·les temoelèctriques [CAT]

  Company: ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 088/2017 - PlayMolecule: Developing a web platform for biomedical applications [EN]

  Company: Acellera Labs SL
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 089/2017 - Desenvolupament i integració de façanes energeticament eficients en edificis domèstics industrialitzats [CAT]

  Company: PROJECTES MODULARS PREFABRICATS ,S.L.
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 090/2017 - Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization [EN]

  Company: CETAQUA, Centro Tecnológico del Agua
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 091/2017 - Supercondensadors per aplicacions d'alta energía i ràpida resposta [CAT]

  Company: Francisco Albero S.A.U
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 092/2017 - Desarrollo de nuevas plataformas electroluminiscentes de interés para sensores y biosensores. [ES]

  Company: EURECAT
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 093/2017 - Desenvolupament d'aproximacions profilàctiques per infeccions nosocomials. Estudi de la resposta immunològica en teràpies innovadores. [CAT]

  Company: REIG JOFRE GROUP
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 094/2017 - Tecnologies biològiques avançades d’eliminació de contaminants gasosos [CAT]

  Company: Ecología Técnica S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 095/2017 - CONTRIBUTIONS TO THE UNDERSTANDING OF TUMOR ERADICATION BY ELECTROPORATION-BASED THERAPIES [EN]

  Company: Institut für Bildgebende Diagnostik
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 096/2017 - Ciència, indústria i innovació tecnològica a la Catalunya del segle XX. Grífols i el desenvolupament de l'hemoteràpia (1931-1959) [CAT]

  Company: GRIFOLS, S.A.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 097/2017 - Disseny eficient d'unions en estructures d'acer sotmeses a accions cícliques [CAT]

  Company: CONSTRUSOFT.SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 098/2017 - RECONOCIMIENTO DE PATRONES TÁCTICOS EN FUTBOL [ES]

  Company: FUTBOL CLUB BARCELONA
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 099/2017 - Object detection in multimodal data [EN]

  Company: FICOSA ADAS, S.L.U.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 100/2017 - Disseny i fabricació per impressió 3D d’un substitut personalitzat d’os maxil·lofacial bioactiu [CAT]

  Company: AVINENT IMPLANT SYSTEM S.L.U
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 101/2017 - Measuring and visualizing technical debt related to i18n issues [EN]

  Company: CA Technologies
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 103/2017 - La reutilització del “Open Data” en l’àmbit econòmic. [CAT]

  Company: INICIATIVA BARCELONA OPEN DATA
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 104/2017 - Development of hypersensitive next generation sequencing methods for the detection of ultra rare genetic variants in blood plasma [CAT]

  Company: Quantitative Genomic Medicine Laboratories
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 002/2018 - Detection of K+ concentration changes through ECG analysis [ES]

  Company: Products&Technology S.L. (Laboratoris Rubió)
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 003/2018 - Escalado, prototipado e integración de baterías de grafeno para movilidad eléctrica [ES]

  Company: Earthdas Graphene Mobility
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 004/2018 - DESENVOLUPAMENT DE NOVES SILICONES DIELÈCTRIQUES I LA SEVA APLICACIÓ EN SENSORS [CAT]

  Company: VENAIR IBERICA S.A.
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

 • 006/2018 - Polylactic acid blends and copolyesters with advanced properties for biomedical applications [EN]

  Company: DAN*NA (Artificial Nature S.L.U)
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 007/2018 - REDUCCIÓ DE LA VARIABILITAT DEL CONTINGUT EN SAL EN LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL DE PERNIL CURAT [CAT]

  Company: ESPUÑA R&D, S.L
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 008/2018 - Ús d’eines biotecnològiques i de química verda en la producció industrial de molècules d’interès per a la indústria alimentària [CAT]

  Company: INTERQUIM, S.A.
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

 • 009/2018 - FORMULACIONES IGNÍFUGAS PARA RECUBRIMIENTO DE CABLES ELÉCTRICOS [ES]

  Company: ORBITEL, S.A. (TOP CABLE)
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 010/2018 - Polo de Salud y Observatorio del Alt Empordà. Definición i implementación. [ES]

  Company: Fundació Salut Empordà
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 011/2018 - La participació de les dones en la societat civil organitzada. Anàlisi comparada sota els règims d’Estat del Benestar [CAT]

  Company: Observatori del Tercer Sector i de la Societat Civil
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 012/2018 - Evolución de las propiedades de tuberías de PP-R en servicio [ES]

  Company: Italsan
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 013/2018 - Avaluació dels costos directes i indirectes de l'ictus a les Terres de l'Ebre [CAT]

  Company: Institut Català de la Salut
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 015/2018 - Impacte d'un programa de simulació en emergències obstètriques [CAT]

  Company: Institut Català de la Salut
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 016/2018 - Estratègies per a la prevenció d'impacte de la fibrilació auricular desconeguda [CAT]

  Company: Institut Català de la Salut
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 017/2018 - Viabilitat del cultiu ecològic de l'arròs al Delta del Ebre [CAT]

  Company: AGROSERVEIS.CAT S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 018/2018 - Gestión e implantación del modelo de Economía Circular en el ámbito empresarial [ES]

  Company: F. Iniciativas
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 020/2018 - Estudio de diferentes técnicas para la retención de microplásticos en las aguas residuales urbanas y de la industria textil: viabilidad técnica y económica. [ES]

  Company: INDITEX S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 021/2018 - Desenvolupament d'un Serious Game per ajudar a malalts d'insuficiència renal a millorar el día a dia pel que fa al coneixement de la seva malaltia i a les tasques relacionades amb alimentació, medicació... [CAT]

  Company: Fundació Privada Taleia - ViOD Games Studio
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 022/2018 - Development of innovative signal processing techniques for wearable sensor solutions for musculoskeletal disorders [ES]

  Company: BIO SENSING SOLUTIONS S.L. (DYCARE)
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 024/2018 - Development of bioadapted smart light sources based on LEDs [ES]

  Company: Enlighting Technologies, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 025/2018 - Optimitation of vacuum ejector [ES]

  Company: TALLERES A.R. S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 026/2018 - Applications of Data Analytics and Metaheuristic Algorithms to Optimize Real-Life Logistics and Transportation Activities [EN]

  Company: Rhenus Logistics S.A.U.
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 029/2018 - ANÀLISI DE LA CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL GOVERN DEL SENEGAL [CAT]

  Company: FUNDACIÓ PRIVADA EDUCACIÓ SOLIDÀRIA-ESCOLA PIA
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 030/2018 - Registre i anàlisi de construccions de pedra en sec per mitjà de tècniques digitals [CAT]

  Company: Fundació el Solà
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 032/2018 - “Estudio sobre el impacto de las Tecnologías de la información en la comunicación, diagnóstico y empoderamiento de pacientes oftalmológicos” [ES]

  Company: INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DOS, S.L.P
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 033/2018 - Applying Machine Learning Techniques for optimization of the acceptance of new consumer products on the market [EN]

  Company: Abante & Pongiluppi SL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 034/2018 - Metodologia d'optimització de motors elèctrics per millorar l'eficiència per aplicacions hidràuliques [EN]

  Company: Midtal Talentos SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 035/2018 - Disseny racional de noves lipoxigenasas per a biocatàlisi de processos industrials [CAT]

  Company: Biochemize S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 036/2018 - Cap un model de disseny instruccional par l'adquisiciò de las competencias en contextos de desenvolupament professional [CAT]

  Company: 3&Punt Solucions Informàtiques, SL
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 037/2018 - El grau de desenvolupament d'un infant de 16 mesos a 3 anys en relació a la seva adaptació escolar. [CAT]

  Company: CCE MONTESSORI-PALAU SA
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 038/2018 - IMPACTE I MILLORA EN EL SEGUIMENT DE LA CURACIÓ DE FERIDES UTILITZANT INTELIGÈNCIA ARTIFICIAL [CAT]

  Company: SEIDOR CONSULTING, S.L.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 040/2018 - Estudi i anàlisis dels factor claus d’exit d’emprenedoria en estadis “early stage" [CAT]

  Company: Carethy E Commerce S.L.
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 041/2018 - Eliminación de anticuerpos anti-carbohidrato con glicopolímeros conjugados como solución a diferentes patologías [ES]

  Company: RemAb Therapeutics SL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 042/2018 - Una propuesta de herramienta para el análisis y la planificación estratégica de innovación basada en el estudio de macrotendencias y en metodologías de diseño [ES]

  Company: ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.L (IED BARCELONA)
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 043/2018 - Deep Learning Techniques for Advanced Modelling of Capacitive Touch Pannels for the Automotive Industry [EN]

  Company: KOSTAL Eléctrica, S.A.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 044/2018 - Noves solucions pel control d'entorns robotitzats [CAT]

  Company: TAVIL IND SAU
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 045/2018 - Reduction numerical techniques for minimisation of geometrical errors in car body tooling industry [EN]

  Company: AUDI Tooling Barcelona
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 049/2018 - Aplicacions de la tecnologia microfluídica a la caracterització de paràmetres físics dels fluids biològics per al diagnòstic [CAT]

  Company: Rheo Diagnostics SL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 050/2018 - Sistemes de votació electrònica més segurs i verificables [CAT]

  Company: Scytl Secure Electronic Voting, SA
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 051/2018 - Accessibilitat i desenvolupament d'usos positius aplicats de realitat virtual i augmentada per a persones amb mobilitat reduïda [CAT]

  Company: VISYON 360 (ESTUDIO BAY SL)
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 001/2019 - Desenvolupament d'una eina de suport al craving [CAT]

  Company: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d´Osona
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 054/2018 - SIMULACION PREDICTIVA, DIAGNOSTICOS ACTIVOS E INTERFAZ (CODAC) DE CONTROL DINAMICO DE BALANCE DE TRITIO PARA SISTEMAS COMPLEJOS DE PLANTA (ITER) [COMPLEXCODAC® ] [EN]

  Company: INPROCES TECHNOLOGY & CONSULTING GROUP
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 055/2018 - Robust GNSS Positioning Techniques for Autonomous Vehicles in Urban Environments [EN]

  Company: Albora Technologies
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 056/2018 - METODOLOGIES AUTOMÀTIQUES DE DETECCIÓ DE CANVIS AMB DADES AEROPORTADES I SATEL·LITALS [CAT]

  Company: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 057/2018 - Recerca en l'àmbit del Dret de la Discapacitat. Anàlisis del marc jurídic de referència i definició de polítiques públiques per garantir l'exercici dels drets. [CAT]

  Company: Ajuntament de Barcelona
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 058/2018 - El derecho a una buena Administración tributaria [CAT]

  Company: BECERRA DRET PROCESSAL S.L
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 059/2018 - Model educatiu per al foment del compromís social i la sostenibilitat a l'educació obligatòria i post-obligatòria mitjançant el desenvolupament de la competència emprenedora i les "dynamic capabilities [CAT]

  Company: Escola Pia Santa Anna Mataró
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 060/2018 - Analysing outdoor car parking scenarios thorough computer vision and deep learning methods [EN]

  Company: QUERCUS TECHNOLOGIES S.L.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 061/2018 - Nous materials bioplàstics amb efecte barrera [CAT]

  Company: ERCROS, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 063/2018 - Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per a la tecnologia de l'hidrogen [CAT]

  Company: ADDLINK SOFTWARE CIENTIFICO S.L
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 064/2018 - Representation learning on graphs for web data [ENG]

  Company: NTENT
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 065/2018 - High volume manufacturing of advanced composite parts [ENG]

  Company: Airborne Composites
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 066/2018 - Towards A Better Online Advertising Ecosystem [ENG]

  Company: EXOCLICK SLU
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 067/2018 - Noves nanoformulacions per l'administració tòpica d'actius per l'ús dermatològic [CAT]

  Company: Nanomol Technologies S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 069/2018 - Desenvolupament I Aplicació D'Assajos In Vitro Per L'Estudi De L'Activitat BiolòGica De Nous FàRmacs BiotecnolòGics [CAT]

  Company: REIG JOFRE GROUP
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 070/2018 - Formulació i Estabilització d'especialitats farmacèutiques que contenen virus [CAT]

  Company: REIG JOFRE GROUP
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 073/2018 - Anàlisi del cost del tractament anticoagulant en la fibril·lació auricular no valvular en Atenció Primária del Institut Catalá de la Salut [CAT]

  Company: Institut Català de la Salut
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 074/2018 - Theoretical study on the receptor-cannabinoid affinities and dynamics [ENG]

  Company: GHM GENETIC DEVELOPMENT, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 076/2018 - Development of an absorption heat pump cooled directly by air with water as a fluid of work Simulations of phenomenology, validation and verification

  Company: TERMOFLUIDS SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 077/2018 - Noves aproximacions sintètiques a productes orgànics d'interès farmacèutic [CAT]

  Company: BioPharma Synergies, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 078/2018 - Aïllament i avaluació de microorganismes beneficiosos pel seu ús en agricultura. [CAT]

  Company: Biocontrol
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 079/2018 - Pedagogía de la Economía Social y Solidaria: Una herramienta privilegiada para el desarrollo inclusivo en el Mediterráneo [ESP]

  Company: iesMed
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 080/2018 - Eficàcia del mètode de validació de Naomi Feil en la motivació i satisfacció de l’equip professional [CAT]

  Company: FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANDREU DE CASTELLCIR - GINESTA
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 081/2018 - Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente texturizados a través de técnicas NIL [ESP]

  Company: EURECAT
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 082/2018 - Discovering Trajectories from complex data for improving management strategies in healthcare systems [ENG]

  Company: Amalfi Analtics S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 083/2018 - Cognitive vergence captured by CMOS sensors [ENG]

  Company: Braingaze, SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 085/2018 - Aplicació de la qualitat per disseny (QbD) a l'obtenció de formes farmacèutiques liofilitzades [CAT]

  Company: REIG JOFRE GROUP
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 086/2018 - Desenvolupament D'Un Filtre Actiu Basat En Semiconductors De Wide Band Gap [CAT]

  Company: CIRCUTOR, SA
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 087/2018 - Avaluació d'estratègies de gestió de subproductes i residus del sector càrnic [CAT]

  Company: MATADERO FRIGORÍFICO DEL CARDONER SA (MAFRICA)
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 088/2018 - La contribució de les fires comercials a la marca ciutat. Estudi comparatiu de quatre ciutats europees. [CAT]

  Company: FIRA BARCELONA
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 089/2018 - Fashion attribute discovery in multi-modal data [ENG]

  Company: Wide Eyes Technologies S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 090/2018 - Semantic Web and Interoperability [ENG]

  Company: Everis Spain S.L.U.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 091/2018 - Model de gestió pública per la implementació de la contractació pública social a l’Ajuntament de Barcelona

  Company: Barcelona Activa SAU SPM
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 003/2019 - Predictive maintenance of industrial cooling systems [ENG]

  Company: LAUDA ULTRACOOL, S.L.U.
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 093/2018 - Desarrollo de nuevos sistemas de diseño optimizado de forjados de hormigón reforzado con fibras más competitivos y sostenibles [ESP]

  Company: Smart Engineering S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 094/2018 - Protecció de dades, desenvolupament tecnològic i paper del consentiment del treballador en el contracte de treball [CAT]

  Company: Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

 • 095/2018 - Optical surface cleaning & hybrid graphene/metal oxide thin film deposition using rPE-CVD and ALD [ENG]

  Company: CELLS
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 096/2018 - Cambios en la práctica pedagógica del profesorado a partir de una formación continua en la modalidad de educación a distancia [CAST]

  Company:
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 097/2018 - Producción heteróloga de lipasa para la síntesis de ésteres de glicerol formal en sistemas no acuosos. [CAST]

  Company: inkemia
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 098/2018 - Mobile Communication Technology 5G [ENG]

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 099/2018 - Digital Future Talent Acquisition [ENG]

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 100/2018 - Future urban mobility purpose service-design vehicles [ENG]

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 004/2019 - Deep Learning Q-Vision [ENG]

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 102/2018 - DEVELOPMENT OF AI DRIVERS FOR LEVEL 4-5 AUTONOMOUS DRIVING [ENG]

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 103/2018 - RÈGIM JURÍDIC DE LA COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA EN L'ÀMBIT DEL REGADIU [CAT]

  Company: AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 104/2018 - ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oil-Repellent textiles with advanced functionalities [ENG]

  Company: COLOR CENTER, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 105/2018 - Estudi i desenvolupament de sensors òptics ultra-ràpids per a metrologia tridimensional de superfícies [CAT]

  Company: SENSOFAR
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 106/2018 - Nous enfocaments metodològics basats en l'ús de models predictius per gestionar el risc microbiològic associat a la producció de derivats carnis crus-madurats [CAT]

  Company: Casademont 1956 Meat S.L.
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 107/2018 - Future human-machine (AI) interaction for in-car / mobility experience [ENG]

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 108/2018 - Contribució de la varietat i zona de conreu d’ordi cerveser a les propietats del malt i del most i al sabor de la cervesa [CAT]

  Company: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 005/2019 - Disseny i qualificació per QbD d’una nova planta per la fabricació de fàrmacs liofilitzats [CAT]

  Company: REIG JOFRE GROUP
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 110/2018 - Millora del clima laboral a les empreses [CAT]

  Company: ACTIVA MUTUA 2008 MCSS nº 3
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 111/2018 - Establishment of an in vitro model of human repeated implantation failure [ENG]

  Company: EUVITRO S.L.U.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 113/2018 - Desenvolupament de circuits i arquitectures per sensors microelectrònics MEMS [CAT]

  Company: Nanusens, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 114/2018 - Desenvolupament d'una plataforma d'imatge multimodal basada en lidar 3d (lidar+) [CAT]

  Company: BEAMAGINE S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 115/2018 - Imputació penal i compliance als grups de societats [CAT]

  Company: Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 119/2018 - Sistemas recomendadores para realización en directo [CAST]

  Company: DTA EVENTS AND CINEMA S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 122/2018 - Monitoratge avançat de la càrrega d'entrenament en basquetbol per la prevenció de lesions esportives [CAT]

  Company: CLUB JOVENTUT DE BADALONA S.A.D.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 123/2018 - Aplicació dels Mòduls Experiencials a la gestió de persones [CAT]

  Company: NEURO IN BUSINESS, S.L.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 008/2019 - Customer Quality 4.0. [ENG]

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 009/2019 - Sistema de gestion de Alertas [CAST]

  Company: Worldsensing
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 011/2019 - Dispostivo microelectrónico para detección fotónica de la formación de biofilms bacterianos en sistemas de suministro de agua (ES)

  Company: Sensing Solutions S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 012/2019 Design and Implementation of Artificial Intelligence methods to support Collaborative Learning [ENG]

  Company: ENZYME ADVISING GROUP S.L
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 013/2019 Estudi de sistemes de rehabilitació tipus CIPP aplicat a canonades de transport d'aigua potable a pressió [CAT]

  Company: Aigües de Barcelona (AGBAR), S.A.
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

 • 014/2019 Intelligent Algorithms for Optimizing Sales Structure and Pricing Strategy in Real-life Transportation [ENG}

  Company: Rhenus Logistics S.A.U.
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 015/2019 Criteris de selecció de materials per fabricació de sonotrodes [CAT]

  Company: EURECAT
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 016/2019 Bioconversión de biorresiduos en sustancias de alto valor añadido mediante Fermentación en Estado Sólido [CAST]

  Company: AERIS Tecnologías Ambientales S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 017/2019 Rational design of Cutibacterium acne strains by non GMO techniques, for the use in skin microbiome modulation [ENG]

  Company: S-Biomedic
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 019/2019 Order to Delivery 4.0 [ENG]

  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

 • 020/2019 Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulació [CAT]

  Company: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 021/2019 Presència, seguiment i impacte de microplàstics en aigües naturals i de consum [CAT]

  Company: Aigües de Barcelona (AGBAR), S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 022/2019 Real-time robust control strategies to improve energy efficiency in smart factories [ENG]

  Company: Aingura IIoT
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 023/2019 Desenvolupament i caracterització de sistemes nanoestructurats per augment de la biodisponibilitat per via Tòpica o Oral [CAT]

  Company: REIG JOFRE GROUP
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 024/2019 Machine learning applications for the prediction of effective treatments in human infertility [ENG]

  Company: EUVITRO S.L.U.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 025/2019 Real time analysis of medicines supported by quality risk management [ENG]

  Company: Laboratorios MENARINI S A
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 026/2019 Validació d'una escala per a la detecció i estratificació del risc d'hemorràgia intracranial en pacients crònics complexes [CAT]

  Company: Institut Català de la Salut
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 027/2019 Efectivitat del model d'atenció integrada a persones en problemes crònics de salut: Salut+Social a les Terres de l'Ebre [CAT]

  Company: Institut Català de la Salut
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 028/2019 ptimització dels protocols de crioconservació d'oòcits i embrions equins produïts in vitro [CAT]

  Company: CREA Veterinaris SCCP
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 029/2019 Estudio de los mecanismos inhibitorios de la descarga de los cnidocitos de las medusas Pelagia noctiluca y Rhizostoma pulmo (Scyphozoa) para la elaboración de un fotoprotector contra las picaduras de medusas [CAS]

  Company: ISDIN S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 030/2019 Biometría clínica remota en formato no invasivo para la monitorización de crónicos [CAS]

  Company: ONALABS INNO-HUB SL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 031/2019 Fabricación de metal en polvo a través de atomización centrifuga e híbrida de metales amorfos [CAS]

  Company: EURECAT
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 032/2019 Sistemas microfluídicos bio-wearables integrados [CAS]

  Company: ONALABS INNO-HUB SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 033/2019 Adaptació i aplicació a la Catalunya central del model de recuperació a persones amb trastorn mental sever (TSM) en col·laboració amb la universitat de Yale [CAT]

  Company: Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, FP
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 035/2019 Image understanding [ENG]

  Company: ViLynx Spain SLU
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 036/2019 Multimodal Speech Recognition [ENG]

  Company: ViLynx Spain SLU
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 037/2019 Action Recognition [ENG]

  Company: ViLynx Spain SLU
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 039/2019 Nous ingredients cosmètics per a la prevenció i tractament del càncer de pell i melasma [CAT]

  Company: Roka Furadada S.L
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 040/2019 Regeneration of epithelial membranes in burn patients through the application of Sea buckthorn formula [ENG]

  Company: Vitae Natural Nutrition, S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 041/2019 Desenvolupament d'una eina informàtica de recolzament a la presa de decisions forestals [CAT]

  Company: Forest Bioengineering Solutions SA
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 043/2019 Nous ingredients cosmètics per a la prevenció i tractament del càncer de pell i melasma [CAT]

  Company: Roka Furadada S.L
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 044/2019 Les noves tecnologies com a eina d'estimulació cognitiva en nens i joves amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament [CAT]

  Company: ASSOCIACIÓ JERONI DE MORAGAS
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 045/2019 Influència de la càrrega electrostàtica que adquireix un avió o aerogenerador en el procés del impacte de llamps [CAT]

  Company: Dena Desarrollos S.L. (INGESCO)
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 046/2019 Contribución en el desarrollo de sistemas Wake Up en redes de sensores basadas en tecnología IoT-Low Power para escenarios con dificultad de propagación RF: Detección y monitorización en configuración línea [CAS]

  Company: Futuresisens, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 047/2019 Valorització de residus i integració en un model d'economia circular [CAT]

  Company: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 048/2019 Ús eficient de recursos de rentat industrial [CAT]

  Company: Girbau SA
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 049/2019 Implementació d'una plataforma Smart Data per la gestió i l'anàlisi d'un registre poblacional de càncer [CAT]

  Company: Gestió de Serveis Sanitaris
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 050/2019 Microprocessador amb arquitectura RISC-V optimitzada per a una IoT segura [CAT]

  Company: NVISION Systems and Technologies, S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 051/2019 Utilització de l'espectroscòpia de l'infraroig combinada amb l'anàlisi multivariant per discriminar, classificar i predir olis [CAT]

  Company: BRUDY TECHNOLOGY S.L.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 052/2019 Disseny d'una plataforma d'integració de solucions tecnològiques per a la gestió centralitzada de Smart Buildings. [CAT]

  Company: JG Ingenieros S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 053/2019 Improvement in the Precision of InSAR Time-Series exploiting In-Situ Sensors and Optical Data [ENG]

  Company: DARES TECHNOLOGY S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 055/2019 Perfil metabolòmic en sang i LCR de pcients amb deteriorament cognitiu lleuger. Impacte de la presència de depressió [CAT]

  Company: Institut Català de la Salut
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 056/2019 Justícia de dades a l'àmbit laboral [CAT]

  Company: Eticas Foundation
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 059/2019 Investigación en colaboración público-privada innovadora en el ámbito de la política de vivienda [CAS]

  Company: IMHAB - Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 060/2019 Optimization of wireless sensor network nodes for monitoring infrastructure [ANG]

  Company: Worldsensing
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 061/2019 Conectar jugando: programa estandarizado de intervención educativa basada en juegos de mesa modernos [CAS]

  Company: Sonora System S.L.
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 062/2019 Design and development of a biocompatible adhesive for vascular patches [ANG]

  Company: Aortyx S.L.
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

 • 064/2019 Mètodes basats amb inteïnes per teràpia gènica [CAT]

  Company: PROTEODESIGN SL
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 066/2019 Síntesi i aplicación de Nous biopolímers i engreixos per obtenir una pell més sostenible i biodegradable [CAT]

  Company: CROMOGENIA UNITS S.A.
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 068/2019 Emergent language in deep agent interaction [ENG]

  Company: Facebook France
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 070/2019 The impact of the Digital Action Learning Methodologies on student, universities and employers. [ENG]

  Company: TELANTO ESPANA S.L
  University: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

 • 071/2019 Desarrollo de nuevas formulaciones poliméricas en base ABS con altas prestaciones frente al fuego y sostenibilidad medioambiental [CAS]

  Company: ELIX POLYMERS S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 072/2019 Pure and applied proof theory [ENG]

  Company: Formal Vindications SL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 073/2019 Estudi prospectiu de determinació coordinada del risc de patir una úlcera per pressió i el grau de fragilitat com a possibles indicadors predictius d'aparició de lesions relacionades amb la dependència. [CAT]

  Company: Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 074/2019 Injection molded antennas for mass production [ENG]

  Company: ZANINI AUTO GRUP S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 075/2019 A Simulation-Based Multimodal Dynamic Assigment accounting for Public Transport and new Mobility Services [ENG]

  Company: PTV TRAFFIC AND TRANSPORTATION SOFTWARE, S.L.,
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 076/2019 Sensor Fusion Techniques for the Navigation of Instrumented Wheelbeds [ENG]

  Company: CONTROL LIVE S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 077/2019 CO2 cost-effective capture, hydrogenation and conversion to fuel in Energy-Intensive Industries [ENG]

  Company: Compañia española de laminación SL - CELSA GROUP
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 079/2019 Predictive maintenance of civil structures through the use of spectral correlation and neural networks [ENG]

  Company: COMSA EMTE S.A.U.
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

 • 080/2019 Gestió predictiva d'infraestructures aquàtiques en entorns urbans resilients [CAT]

  Company: EURECAT
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 081/2019 Optimization of A+ Glide Forming production process for aeronautical composite components [ENG]

  Company: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 083/2019 Desigualtats socials en salut en la població infantil a Catalunya [CAT]

  Company: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 088/2019 Estudi descriptiu de dolor en persones amb malaltia crònica avançada [CAT]

  Company: EAP VIC SLP
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 089/2019 Functional proteomics to determine the ability of sperm to fertilize [ENG]

  Company: Centro de Infertilidad y Reproducción Humana S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 090/2019 ÀRGIA 21: Metodologia d'intervenció adequada a les necessitats de suport en persones amb Discapacitat Intel·lectual [CAT]

  Company: CONSORCI SANT GREGORI
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 091/2019 ÀRGIA 21: Metodologia d'encaix laboral en persones amb discapacitat intel·lectual en etapa d'envelliment [CAT]

  Company: CONSORCI SANT GREGORI
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 092/2019 ÀRGIA 21: Disseny, Construcció i Validació de les eines psicomètriques [CAT]

  Company: CONSORCI SANT GREGORI
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 093/2019 Next generation liquid biopsy with circulating RNA for the early detection of complex diseases [ENG]

  Company: Flomics Biotech
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 095/2019 Development of an animal infection model with porcine Circovirus 3 (PCV-3), a new virus infecting swine [ENG]

  Company: ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH SPAIN, S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 096/2019 Determinació de les condicions de contorn necessàries per la valorització de residus industrials i urbans com additius compesadors de retracció en formigons de tipus Portland [CAT]

  Company: RIMSA Metal Technology SA
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 097/2019 Modal Logic, Proof Theory and Applications [ENG]

  Company: Formal Vindications SL
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 098/2019 Influence of additives in biopharmaceutical grade tubing (silicone, thermoplastic, and others) on mechanical properties, cell growth and drug stability in industrial applications [ENG]

  Company: VENAIR IBERICA S.A.
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

 • 099/2019 L'impacte de l'enregistrament en vídeo de les pràctiques professionals en els processos de tutorització del pràcticum en programes de formació docent [CAT]

  Company: Editores y Consultores Especializados SA
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 100/2019 Els serveis de mobilitat compartida a la metròpolis de Barcelona [CAT]

  Company: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 101/2019 Development of an advanced battery management system for automation [ENG]

  Company: Vitesco Technologies GmbH
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 103/2019 User experience in virtual reality applications [ENG]

  Company: Inflight VR
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • 104/2019 Modelos de optimización matemática en la gestión de centros comerciales [CAS]

  Company: CBRE REAL ESTATE, S.A
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 105/2019 Optimización de los procesos de liofilización: control de los diferentes subprocesos y efecto de los excipientes. Aplicación a plasma rico en plaquetas [CAS]

  Company: Barnalab liofilizados S.L.
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

 • 106/2019 Desenvolupament i validació d'eines gamificades per la detecció de les dificultats d'aprenentatge [CAT]

  Company: Neurekalab, S.L.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 107/2019 Disseny i implementació d'un programa de simulació clínica i social per millorar la qualitat de vida dels adults grans depenents [CAT]

  Company: EAP OSONA SUD-ALT CONGOST SLP
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 108/2019 Disseny i millora de medis de cultiu per a microbiologia (quant a selectivitat, agents solidificants i nutrients) [CAT]

  Company: REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 110/2019 Millora del sistema de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans [CAT]

  Company: URBAN REFUSE DEVELOPMENT SL
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 112/2019 Aplicacions de Machine Learning en entorns industrials [CAT]

  Company: EURECAT
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 114/2019 Logistics Optimization of the Home Social Care Services [CAT]

  Company: Ajuntament de Barcelona
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 115/2019 Mobility Optimization for Social Care Services [ENG]

  Company: Ajuntament de Barcelona
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 116/2019 Identification of novel cell free DNA biomarkers for the development of better prevention and care strategies in preeclampsia [ENG]

  Company: Quantitative Genomic Medicine Laboratories
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 117/2019 Intel·ligència Artificial pel control òptim i autònom d'entorns industrials [CAT]

  Company: EURECAT
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 119/2019 El estatuto jurídico del galgo atleta [CAS]

  Company: Asociación SOS GALGOS
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 120/2019 Development of new highly-portable linear solvers for CFD [ENG]

  Company: TERMOFLUIDS SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 121/2019 Estudi de la reacció de sililació deshidrogenativa per a la síntesi de nous copolímers polièter-polisiloxà [CAT]

  Company: Concentrol SA
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 122/2019 Nuevos procesos biotecnológicos para la conversión de residuos en moléculas de interés industrial [CAS]

  Company: BioInspired Materials SL
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 123/2019 Data analysis to evaluate the wild boar population tendencies and optimization the census techniques [ENG]

  Company: MINUARTIA
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 124/2019 Mètodes químics-físics per despintar para-xocs de cotxe per a la seva valorització en automoció mitjançant reciclatge [CAT]

  Company: CITSALP
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 019/2020 Do-calculus based and machine-learning-based causal analysis algorithms in healthcare-related settings [ENG]

  Company: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 020/2020 Aïllament i avaluació de microorganismes com a potencials agents de control biològic [CAT]

  Company: Biocontrol Technologies, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 021/2020 Validació experimental de connectors de subestació, sensoritzats, autoalimentats i amb capacitat de transmissió de dades al núvol i aplicació de tècniques big-data per facilitar el manteniment predictiu [CAT]

  Company: SBI-Conectors España S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 022/2020 Innovación en los modelos de baterías eléctricas desde una perspectiva de gestión de prevención del riesgo [CAS]

  Company: GROUP NEMARY SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 023/2020 Artificial intelligence to support and act preventively in the care of patients under life support treatment [ENG]

  Company: Better Care SL
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 024/2020 Validació de noves dianes terapèutiques pel tractament del medul·loblastoma pediàtric [CAT]

  Company: Oncoheroes Biosciences S.L
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

 • 025/2020 Obtenció de tintes industrials per mesurar la degradació d'aliments frescs [CAT]

  Company: Color Sensing, S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 026/2020 Continuous lyophilization of bulk product within the pharmaceutical industry [ENG]

  Company: Azbil Telstar S.L.U
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 027/2020 Aprendizaje y planificación de tareas con múltiples objetivos modulares y jerárquicos a partir de demostraciones de robots industriales aplicando inteligencia artificial [CAS]

  Company: PIPLUS SERVICIOS PROFESIONALES SL (BITMETRICS)
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 028/2020 Detecció d'avaries en sistemes multisensorials [CAT]

  Company: ISA DATA S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 029/2020 Aplicación de la tecnología de fango aerobio granular (AGS) a sistemas de baja carga para EDARs sostenibles energéticamente [CAS]

  Company: GS INIMA ENVIRONMENT, S.A.
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 030/2020 Control de l'absorció de resina en el procés d'infusió de la balsa [CAT]

  Company: Gurit Balsa S.L.
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 031/2020 Síntesis de nuevos sistemas vesiculares para la integración de biomoléculas [CAS]

  Company: Nanomol Technologies S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 032/2020 Una aproximació a l’impacte de les polítiques de participació ciutadana [CAT]

  Company: Ivàlua - Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 033/2020 Aïllament i avaluació de microorganismes beneficiosos pel seu ús en agricultura [CAT]

  Company: Biocontrol
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 035/2020 Interpretación del estado fisiológico de una planta a través de cambios en la frecuencia de onda emitida [CAS]

  Company: ARKYNE TECHNOLOGIES SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 036/2020 Novel algorithms for disruptive 3D microscopy data processing, visualization and analysis, using massive GPU parallelization and Artificial Intelligence (AI) applied to cancer epigenetics [ENG]

  Company: ViRe Instruments S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 037/2020 Study of the preliminary efficacy and safety of ibogaine in the treatment of methadone detoxification [ENG]

  Company: Fundació ICEERS
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 038/2020 Development of simulation and machine-learning approaches for structure biology, computational chemistry and drug discovery [ENG]

  Company: Acellera Labs SL
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 039/2020 Sensorica avançada per monitoritzar la salut en el esport [CAT]

  Company: ONALABS INNO-HUB SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 040/2020 Estudi d'eines sostenibles per al control de l'escaldat de l'alzina surera (Diplodia corticola A.J.L. Phillips, A. Alves & J. Luque) en masses de Quercus suber L. a Catalunya [CAT]

  Company: Forest Bioengineering Solutions SA
  University: Universitat de Lleida (UdL)

 • 041/2020 Predictive Modelling Applications for Life Insurance Valuations [ENG]

  Company: Grupo Catalana Occidente, S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 042/2020 Aplicacions dels RPAs en l'avaluació de la dinàmica forestal mediterrània [CAT]

  Company: Forest Bioengineering Solutions SA
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 043/2020 Solubilización de nutrientes no disonibles del suelo mediante bioestimulantes microbianos [CAS]

  Company: AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, S.A.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 044/2020 Pressure sensitive adhesives based on renewable resources [ENG]

  Company: INDUSTRIAS QUIMICAS DE OXIDO DE ETLENO
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 045/2020 Ciberseguridad industria 4.0

  Company: REDELCA SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 046/2020 Investigations of adenosine receptor modulators as potential novel treatments for CF [ENG]

  Company: Palobiofarma S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 047/2020 Nanomedicine Medical Technology Applications in Regulatory Science [ENG]

  Company: ASPHALION SL
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 048/2020 Deep Generative Models for Anomaly Detection [ENG]

  Company: Telefónica I+D
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 049/2020 Evaluation framework for the Semantic Web technologies [ENG]

  Company: Everis Spain S.L.U.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 050/2020 Polítiques públiques de gestió de residus i elaboració Pla Estratègic [CAT]

  Company: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 051/2020 Effect of porcine Circovirus 2 (PCV-2) vaccination timing to improve vaccine efficacy [ENG]

  Company: Ceva Salud Animal
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 052/2020 Valorització i reciclatge de fibres de cotó i polièster a partir de residus tèxtils del projecte [CAT]

  Company: SOMINEMI SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 053/2020 Desenvolupament doctoral industrial amb implantació de cas d'us real de plataformes digitals per programes d'accelelació [CAT]

  Company: PICVISA MACHINE VISION SYSTEMS, S.L.
  University: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

 • 054/2020 Nou Model integral de Distribució Urbana de Mercaderies a la ciutat de Barcelona: convivint amb l'espai públic [CAT]

  Company: Ajuntament de Barcelona
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 055/2020 Mètodes i Tècniques per a la Reconstrucción de Volums de Materials Emmagatzemats i Inferència de pesos [CAT]

  Company: INSYLO TECHNOLOGIES SLU
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 056/2020 L'empoderament comunitari dels joves, eina per a la transformació social. Reptes i possibilitats [CAT]

  Company: Agència Catalana de la Joventut
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 057/2020Anàlisi sostenible del cicle de vida de les piscines. metodologia pel seguiment i l’avaluació de l’impacte ambiental, econòmica i social [CAT]

  Company: Fluidra, SA
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 059/2020 Design and Production of a High Quality PM G-Rotor [ENG]

  Company: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 062/2020 Estratègies d'inclusió per la reducció de desigualtats per origen [CAT]

  Company: Foment de Ciutat SA
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 063/2020 Extending and streamlining the drug discovery pipeline of PlayMolecule [ENG]

  Company: Acellera Labs SL
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 064/2020 Encapsulament d'aromes per alliberament sequencial en nous xiclets duals [CAT]

  Company: CARINSA
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 065/2020 Metodologia de management per la prova i el llançament accelerat de start-ups deep tech en el sector energètic [CAT]

  Company: REPSOL, S. A
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

 • 066/2020 Neural approaches to prognostics and health management of rolling stock [ENG]

  Company: Alstom Transporte S.A.
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

 • 067/2020 Tecnologia de microones per a processadors quàntics superconductors [CAT]

  Company: Qilimanjaro Quantum Tech, S. L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 068/2020 Computadors quàntics analògics [CAT]

  Company: Qilimanjaro Quantum Tech, S. L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 069/2020 Computadors quàntics analògics [CAT]

  Company: Qilimanjaro Quantum Tech, S. L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 070/2020 Investigació en noves tècniques de microencapsulació biodegradables de fragàncies per a detergència que que evitin l'alliberament de microplàstics al medi ambient [CAT]

  Company: CARINSA
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 071/2020 Desarrollo de nuevos medicamentos genéricos con propiedades mejoradas [CAS]

  Company: GALENICUM HEALTH, S.L.U.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 072/2020 El grafè i les seves diferents estructures per a la captació de CO2 [CAT]

  Company: FUNDACIÓ GREENNOVA
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 073/2020 Inteligència artificial com a eina de suport al diagnòstic d'úlceres per presió [CAT]

  Company: SEIDOR CONSULTING, S.L.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 074/2020 Open innovation for improving social interaction [ENG]

  Company: teler cooperatiu sccl
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 075/2020 La responsabilitat penal en matèria de residus plàstics [CAT]

  Company: Insta - Serveis Jurídics Ambientals
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

 • 076/2020 Recerca i desenvolupament de nous repel·lents naturals de baixa toxicitat contra artròpodes plaga en l'àmbit domèstic [CAT]

  Company: Henkel Ibérica S.A.
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 077/2020 Sustitutos óseos biomiméticos personalizados fabricados con impresión 3D para aplicaciones con transferencia de carga [CAS]

  Company: Mimetis Biomaterials SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 078/2020 Caracterització i estudi del perfil d’impureses de degradació de filtres solars progressius [CAT]

  Company: Roka Furadada S.L
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 079/2020 Music identification algorithms using deep learning techniques [ENG]

  Company: BMAT Licensing S.L.U.
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • 080/2020 Desenvolupament d'una resina fenòlica renovable per a pols de modelatge [CAT]

  Company: Fenoquímica S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 081/2020 Implementació i avaluació d’un nou model d’atenció integrada sanitària i social per a persones grans amb necessitats complexes [CAT]

  Company: CARING WELL, SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 083/2020 Noves fonts d'enzim DAO: obtenció d'enzim DAO d'origen vegetal i de probiótics [CAT]

  Company: DR Healthcare España, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

 • 084/2020 Factors autopercebuts del grau d’estudis assolit per les persones amb problemes de salut mental severs [CAT]

  Company: Fundació Campus Arnau d'Escala
  University: Universitat de Girona (UdG)

 • 085/2020 A neuroimaging clinical validation study of HealthApp for psychological support in addictive patients: a multi-centered, clinical trial project. [ENG]

  Company: BeHealthcare IT S.L. (beHIT)
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 086/2020 Establiment d’un sistema de vigilància a mida de les lesions esportives en el basquetbol professional [CAT]

  Company: BASQUET MANRESA SAD
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 087/2020 Aplicació d’un programa de prescripció d’exercici terapèutic en fisioteràpia [CAT]

  Company: LLEA ACTIUM SOLUTIONS SL
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

 • 090/2020 Intelligent reading systems for text in video [ENG]

  Company: AllRead Machine Learning Technologies
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 091/2020 Investigació en modificadors de fricció orgànics amb compatibilitat mediambiental millorada per l’optimització del seu funcionament en un ampli rang de temperatures [CAT]

  Company: Industrial Química Lasem, SAU
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 092/2020 Aplicació d'Algoritmes Quàntics a Problemes Estocàstics de la Investigació Operativa [CAT]

  Company: Qilimanjaro Quantum Tech, S. L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 • 093/2020 Anomaly detection in the media: discovering complex behaviour patterns in multimedia data [ENG]

  Company: VISUAL TAGGING SERVICES
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 094/2020 Síntesis i caracterització de nanovesícules com a nous sistemes de delivery de biomolècules [CAT]

  Company: Nanomol Technologies S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • 095/2020 Robust probabilistic multi-sensor fusion for robot state estimation [ENG]

  Company: Scaled Robotics SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X