Open call

Subscribe now!
 • Published 2016-12-14 13:19:03
  Company: Fluttr Professional Network
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  001/2017 Interactive Machine Learning in online professional networks [EN]

  Closed
 • Published 2016-12-14 13:22:15
  Company: CA Technologies
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  002/2017 Data-driven Mechanisms to Improve Agile Software Development Processes in Large Organizations [EN]

  Closed
 • Published 2016-12-14 13:24:38
  Company: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  003/2017 EINA ANALÍTICA PER MONITORITZAR LA RELACIÓ D'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA AMB ELS USUARIS DE LES SEVES PLATAFORMES DIGITALS [CAT]

  Sign up
 • Published 2016-12-14 13:26:44
  Company: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

  004/2017 EINA ANALÍTICA PER MONITORITZAR LA RELACIÓ D'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA AMB ELS USUARIS DE LES SEVES PLATAFORMES DIGITALS (AMBIT CONEIXEMENT COMUNICACIÓ) [CAT]

  Sign up
 • Published 2016-12-14 13:31:38
  Company: iON SMART ENERGY 2000 SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  005/2017 PLATAFORMA INTEGRADA DE RESPUESTA A LA DEMANDA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EDIFICIOS COMERCIALES [CAT]

  Sign up
 • Published 2016-12-14 13:34:15
  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  006/2017 Open Data based real-time urban mobility for car fleets (EN)

  Closed
 • Published 2016-12-14 13:39:12
  Company: SEAT, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  008/2017 Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPS [EN]

  Closed
 • Published 2016-12-14 15:54:25
  Company: CCB Serveis Mediambientals, S.A.U
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  009/2017 Automatització de la Construcció de Sistemes Intel·ligents de Supervisió i Control d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDARs) mitjançant l'ús de fluxes de treball i entorns de programació visuals [CAT]

  Closed
 • Published 2016-12-23 09:25:13
  Company: BBVA Data & Analytics
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  010/2017 Large-scale machine learning for financial recommender systems [EN]

  Closed
 • Published 2016-12-23 09:27:05
  Company: BBVA Data & Analytics
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  011/2017 Towards more interpretable machine learning models [EN]

  Closed
 • Published 2017-01-31 18:04:10
  Company: ROCALBA S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  012/2017 Millora de la resistència a patògens en meló "Piel de sapo" [CAT]

  Closed
 • Published 2017-02-02 17:12:14
  Company: Spinreact S.A.U
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

  013/2017 Obtenció de reactius de diagnòstic per serologia mitjançant cultius en bioreactor [CAT]

  Closed
 • Published 2017-02-06 17:46:10
  Company: TECNOLOGÍA & VITAMINAS, S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  014/2017 Estratègies nutricionals per a la millora del rendiment productiu: ús de pinsos funcionals i dietes salut en aqüicultura [CAT]

  Closed
 • Published 2017-02-10 11:05:08
  Company: Datawords
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  015/2017 An optimized post-editing strategy: copywriting with controlled language and MT choice [EN]

  Closed
 • Published 2017-02-10 12:11:25
  Company: SIMPPLE S.L.
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

  016/2017 Sistemes avançats de mineria de procés en l'entorn sanitari [CAT]

  Closed
 • Published 2017-02-16 14:39:27
  Company: Scan Iberia Sistemas de Medición S.L.U.
  University: Universitat de Girona (UdG)

  017/2017 - DEVELOPMENT OF CHEMOMETRIC TOOLS FOR THE DETECTION OF DIFFERENT COMPOUNDS IN WATER MATRICES [EN]

  Closed
 • Published 2017-03-01 14:48:23
  Company: CICLICArquitectura SCCL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  018/2017 - Transició energètica ciutadana. El factor humà en el consum d'energia en els edificis [CAT]

  Closed
 • Published 2017-03-14 09:42:26
  Company: Corporación Alimentaria Guissona, S.A
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  019/2017 - Modelado basado en datos de plantas de frío industrial para determinación de consignas óptimas de operación [ES]

  Closed
 • Published 2017-03-21 15:00:57
  Company: CIMPRESS ESPAÑA, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  020/2017 - Characterization of building climate requirements for the printing industry: current status and the move to less stringent temperature and humidity specifications for a more sustainable operations [EN]

  Closed
 • Published 2017-03-21 17:56:25
  Company: ESTUDIS D'HOTELERIA I TURISME CETT S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  021/2017 - PROJECTE DE RECERCA I CONSULTORIA PER A LA "RED ESTATAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECE)". TURISME RESPONSABLE I CIUTATS EDUCADORES. [CAT]

  Closed
 • Published 2017-03-22 14:04:37
  Company: WATEROLOGIES SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  022/2017 - Microsistemas microbianos para la monitorización rápida de patógenos en entornos de salud pública [CAT]

  Closed
 • Published 2017-03-22 14:26:07
  Company: CCB Serveis Mediambientals, S.A.U
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  023/2017 - Modelització i estudi dels abocaments en episodis de pluja en l'àmbit del Consorci Besòs Tordera [CAT]

  Closed
 • Published 2017-03-27 12:52:53
  Company: ViLynx Spain SLU
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  025/2017 - Large Scale Video Tagging with Knowledge Bases [EN]

  Closed
 • Published 2017-03-27 16:19:21
  Company: iTesTiT S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  027/2017 - Nonlinear modeling of wind turbine by means of SCADA data for electromechanical fault diagnosis [EN]

  Closed
 • Published 2017-04-03 13:53:47
  Company: BEAUTYGE, S.L. (REVLON)
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  029/2017 - PRINCIPIOS ACTIVOS NANOENCAPSULADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CABELLO, LA REPARACIÓN-RECONSTRUCCIÓN, EL BRILLO Y EL MANTENIMIENTO DEL COLOR [ES]

  Closed
 • Published 2017-04-21 11:59:51
  Company: Barcelona Technical Center (Btech)
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  030/2017 - IMPLEMENTACIÓ DE NOU CODI OPENFOAM PER A MODELS DE RADIACIÓ EN SISTEMES D'IL·LUMINACIÓ [CAT]

  Closed
 • Published 2017-04-24 15:58:37
  Company: TORNOS ABOGADOS, SLP
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  031/2017 - EL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA Y SU ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA [CAT]

  Closed
 • Published 2017-05-08 14:35:22
  Company: Wide Eyes Technologies S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  032/2017 Fashion Meets Deep Learning [EN]

  Closed
 • Published 2017-05-08 15:01:41
  Company: Fundació Ave Maria
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

  033/2017 - Enhancing Robot Therapy with Emotion Awareness for Kids with Developmental Disorders in Clinical Settings [EN]

  Closed
 • Published 2017-05-11 15:01:26
  Company: AGROMILLORA IBERIA, S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  034/2017 - Discriminació varietal mitjançant espectroscòpia de l’infraroig proper [CAT]

  Closed
 • Published 2017-05-12 12:33:48
  Company: Crisalix Labs SLU
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  035/2017 - Deep Learning for 3D Reconstruction and Simulation of Aesthetic Procedures [EN]

  Closed
 • Published 2017-05-16 09:42:25
  Company: DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS, SL (BIOMEB)
  University: Universitat de Lleida (UdL)

  036/2017 - Generació d'un prototip de diagnostic de l'estat nutricional d'un usuari basat en micromostreig i anàlisi cromatogràfic [CAT]

  Closed
 • Published 2017-05-18 09:46:36
  Company: Lucy Software Ibérica SL
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  037/2017 - Traducció Automàtica Neuronal Hibriditzada amb Traducció Automàtica basada en Regles [CAT]

  Closed
 • Published 2017-05-19 12:29:33
  Company: Laboratorios Lesvi, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  038/2017 - Principis actius d'alt valor afegit. Estudi de nous processos/vies de micronització i caracterització que permetin l'estabilitat quñimica, polimòrfica i física del producte [CAT]

  Closed
 • Published 2017-05-25 14:06:39
  Company: FIRA BARCELONA
  University: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  039/2017 - Intel.ligencia competitiva en l'organització de fires i el seu impacte al territori : Cas de Fira Barcelona [CAT]

  Closed
 • Published 2017-05-31 12:10:01
  Company: Azbil Telstar S.L.U
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  040/2017 - New Cold Sterilization Processes [EN]

  Closed
 • Published 2017-05-31 12:55:45
  Company: AERIS Tecnologías Ambientales S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  041/2017 Valorització de residus orgànics i digestats de processos anaerobis mitjançant la producció biològica de productes d'alt valor afegit

  Closed
 • Published 2017-06-02 09:48:45
  Company: HOME MEAL REPLACEMENT S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  042/2017 - REDUCCIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL D'ENVASOS ALIMENTARIS [CAT]

  Closed
 • Published 2017-06-02 14:03:14
  Company: VAC-TRON, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  043/2017 - Caracterització de la unió vidre-metall en la tecnologia Glass to Metal seal i estudi de nous materials i processos de fabricació [CAT]

  Closed
 • Published 2017-06-06 09:07:49
  Company: Lleida.net
  University: Universitat de Lleida (UdL)

  044/2017 Privadesa i integritat en sistemes d'emmagatzematge massiu de dades [CAT]

  Closed
 • Published 2017-06-06 09:16:51
  Company: Aplicaciones en Informática Avanzada S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  045/2017 - Aplicación de métodos de aprendizaje automático en Física a casos de interés industrial en sectores como Banca y Energía, mediante el modelado predictivo en infraestructuras de analítica Big Data [ES]

  Closed
 • Published 2017-06-06 09:29:35
  Company: Consorci d'Aigües de Tarragona
  University: Universitat Rovira i Virgili (URV)

  046/2017 - Avaluació de la presència de compostos emergents en aigües destinades al consum humà [CAT]

  Closed
 • Published 2017-06-06 09:56:54
  Company: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  047/2017 - FILTRES METÀL·LICS SINTERITZATS: DISSENY, FABRICACIÓ I CARACTERITZACIÓ [CAT]

  Closed
 • Published 2017-06-06 10:43:03
  Company: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  048/2017 - Desenvolupament i optimització de interconnectors per la seva aplicació en sistemes de generació d'energia d'alta temperatura basats en pil.les de combustible [CAT]

  Closed
 • Published 2017-06-12 08:54:07
  Company: LA CASA POR EL TEJADO (DUCKBILL S.L.)
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

  049/2017 METODOLOGIA PER LA SOBREELEVACIÓ D'EDIFICIS AMB TECNOLOGIA INDUSTRIALITZADA [CAT]

  Closed
 • Published 2017-06-12 08:56:12
  Company: MOTHER SHIP (GRUP LA CASA POR EL TEJADO)
  University: Universitat Ramon Llull (URL)

  050/2017 EL VERD, LA GENT I L'ENERGIA EN ESPAIS INTERMEDIS D'HABITATGE A LA CIUTAT DE BARCELONA [CAT]

  Closed
 • Published 2017-06-12 12:00:52
  Company: CENTRE CLINIC VETERINARI DE LLEIDA
  University: Universitat de Lleida (UdL)

  051/2017 Uso prudente de antimicrobianos en pequeños animales [ES]

  Closed
 • Published 2017-06-13 09:42:13
  Company: Vetgenomics SL
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  052/2017 PATÒGENS I RESISTÈNCIES ANTIMICROBIANES: APLICACIÓ DE LA METAGENÒMICA EN MEDICINA PERSONALITZADA. [CAT]

  Closed
 • Published 2017-06-20 16:30:04
  Company: Brose Fahrzeugteile GmbH
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  053/2017 - Control strategies for high-speed compression systems: application to fuel-cell-based vehicles [EN]

  Closed
 • Published 2017-09-04 10:01:56
  Company: PRODUCTOS AGRÍCOLAS MACASA S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  054/2017 - INCORPORACIÓ DE MICROORGANISMES EN FERTILITZANTS (CAT)

  Closed
 • Published 2017-09-05 16:46:01
  Company: CCB Serveis Mediambientals, S.A.U
  University: Universitat de Girona (UdG)

  055/2017 - Valorització de Residus en Estacions Depuradores d'Aigües Residuals en l'àmbit CBT [CAT]

  Closed
 • Published 2017-09-07 09:19:09
  Company: KYMOS PHARMA SERVICES, S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  056/2017 - Desarrollo de un Programa Predictivo de Biosimilaridad (PPB) para omalizumab [ES]

  Closed
 • Published 2017-09-07 16:03:48
  Company: Splendid Foods, S.A.
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

  057/2017 - Optimització de derivats càrnics curats tipus fuet i llonganissa per a la millora del seu perfil nutricional - NUTRICURAT [CAT]

  Closed
 • Published 2017-09-13 16:55:35
  Company: Abbott Laboratories, S. A.
  University: Universitat de Lleida (UdL)

  058/2017 - Estudi dels efectes de la dieta sobre els canvis en la sinapsi neuromuscular i el múscul esquelètic relacionats amb l'envelliment [CAT]

  Closed
 • Published 2017-09-14 09:11:50
  Company: Ecopol Tech, S.L.
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  059/2017 - Nanosistemas poliméricos multifuncionalizados para la liberación controlada e inteligente de activos químicos [ES]

  Closed
 • Published 2017-09-18 09:37:09
  Company: VAK KIMSA S.A.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  060/2017 - Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla [CAT]

  Closed
 • Published 2017-09-18 15:41:26
  Company: COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  061/2017 - Inter- and Intra-Genetic Variability in Pig Carcass Composition: Factor Analysis, Nutritional Modulation and Modelling [EN]

  Closed
 • Published 2017-09-19 08:15:46
  Company: PTV TRAFFIC AND TRANSPORTATION SOFTWARE, S.L.,
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  062/2017 - Development of dynamic OD estimators exploiting ICT traffic measurements [EN]

  Closed
 • Published 2017-09-19 12:44:14
  Company: KIVNON LOGÍSTICA
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  063/2017 - OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS INTRALOGÍSTICS EN ENTORNS INDUSTRIALS PER AL SEU ÚS EN VEHICLES AUTÒNOMS [CAT]

  Closed
 • Published 2017-09-26 15:57:19
  Company: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d´Osona
  University: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

  064/2017 - Estudi de l’eficàcia d’un programa d’educació alimentària basat en el patró de Dieta Mediterrània per a la millora de l’adherència al tractament dietètic, estat de salut, funcionalitat i qualitat de vida d’usuaris amb TMS [CAT]

  Closed
 • Published 2017-09-27 09:29:07
  Company: Servei Meteorològic de Catalunya
  University: Universitat de Barcelona (UB)

  065/2017 - Development of a remote sensing based surface precipitation type (SPT) product [EN]

  Closed
 • Published 2017-09-27 11:39:04
  Company: EURECAT
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  066/2017 - Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practice. [CAT]

  Closed
 • Published 2017-09-28 10:41:33
  Company: MYLVA, S.A
  University: Universitat de Girona (UdG)

  067/2017 - Bioinsecticidas para el control de plagas urbanas [ES]

  Closed
 • Published 2017-09-29 08:46:38
  Company: FUND. PRIV. KNOWLEDGE INNOVATION MARKET
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  068/2017 - Adoption of open innovation by entrepreneurs, and SMEs [EN]

  Closed
 • Published 2017-10-05 10:30:36
  Company: Fundació Ideograma
  University: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  069/2017 - EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO EN CAMPAÑA ELECTORAL [ES]

  Closed
 • Published 2017-10-06 08:40:03
  Company: Mediaproducción S.L.U
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  070/2017 - Deep Learning for Video Analytics in Sport Events [EN]

  Sign up
 • Published 2017-10-06 13:52:41
  Company: IQUADRAT INFORMATICA S.L.
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  071/2017 - Ultra Reliable 5G communication [EN]

  Sign up
 • Published 2017-10-11 12:41:00
  Company: Lubrizol Advanced Materials Spain
  University: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  072/2017 - Sustainability of labels in the Wine Industry

  Sign up
 • Published 2017-10-17 10:02:42
  Company: Vitae Natural Nutrition, S.L.
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  073/2017 - DESENVOLUPAMENT I CARACTERITZACIÓ D’ALIMENTS FERMENTATS D’ARÇ GROC (Hippophae rhamnoides)

  Sign up
 • Published 2017-10-18 13:38:46
  Company: ECUPHAR VETERINARIA SLU
  University: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  074/2017 - Immunotherapy for canine Leishmania infantum infection

  Sign up

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X