News

Defense of thesis of the doctoral Industrial student Victor Garcia Font

 

El darrer 8 de Febrer el Doctorand Industrial Victor Garcia Font va defensar la seva tesi: "Anomaly detection in smart city wireless sensor networks" Van assistir un gran nombre de persones que el van acompanyar, així com els directors de la tesi, en Dr. Carles Garrigues i Dra. Helena Rifà Pous. 

L'actre va tenir lloc a la Sala Josep Laporte de la seu de la UOC a Avda. Tibidabo 39-43, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya, Escola de Doctorat.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X