News

Estada d'una Doctoranda Industrial a Universitat Tècnica de Dinamarca i la Universitat de Cranfield del Regne Unit

Sóc Alba Castillo i estic cursant l’últim any de doctorat industrial entre la Universitat de Girona i Aquatec, proyectos para el sector del Agua SAU (del grup SUEZ). El meu projecte tracta sobre Sistemes d’Ajuda a la Decisió (EDSS) per a la selecció de sistemes de sanejament.

Durant el doctorat, gràcies a la borsa de mobilitat, he pogut fer dues estàncies. La primera d’elles va ser a la Universitat Tècnica de Dinamarca (DTU), a l’inici del segon any de doctorat (un mes i mig). Al CAPEC-PROCESS de la DTU son experts en el desenvolupament de models d’optimització i hi vam treballar conjuntament per tal d’integrar el EDSS, desenvolupat a la Universitat de Girona, amb un optimitzador per a la selecció de tractaments d’aigües, desenvolupat a la DTU. Aquest treball va permetre incrementar l’aplicabilitat del EDSS, obtenint una metodologia on s’integra el coneixement expert amb models matemàtics.

La segona estada del doctorat va ser a la Universitat de Cranfield, a Regne Unit, al final del segon any de doctorat (un mes i mig). A l’institut de l’aigua de la Universitat de Cranfield, treballen en el desenvolupament de tractaments per a la recuperació de nutrients en el procés de tractament de les aigües residuals. Durant la meva estada vaig treballar amb ells per tal d’adquirir els coneixements necessaris en aquest tipus de tècniques, amb l’objectiu de desenvolupar un EDSS on es puguin aplicar estratègies de recuperació de recursos.

Les experiències a universitats estrangeres m’han permès conèixer com es treballa en altres grups d’investigació, la qual cosa és molt enriquidora des del punt de vista professional. A més a més, he tingut l’oportunitat de conèixer gent d’arreu del món i treballar-hi conjuntament, això m’ha aportat una riquesa difícil d’aconseguir d’una altra manera.

 

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X