News

Doctor Industrial Xavier Serrat (Càmara Arrossera del Montsià - UB) - Defensa de Tesi

El passat 30 de setembre de 2016 des del programa de Doctorats Industrials vam fer el seguiment de la defensa de Tesi del Doctorand Industrial Xavier Serrat, l'acte va tenir lloc a l'Aula de Graus de la Facultat de Biologia de la UB. 

La tesi anomenada "Applied biotechnology to improve Mediterranean rice varieties" va obtenir del tribunal la qualificació d'excel·lent i durant els dies vinents es resoldrà si es concedeix el Cum Laude. La tesi vincula la Càmara Arrossera del Montsià / Secció de Crèdit SCCL i la Universitat de Barcelona.

Des del programa de Doctorats Industrials al marge de fer el seguiment de la defensa, també vam poder realitzar unes breus preguntes a Xavier Serrat on ens explica les seves impressions respecte a l'experiència dels Doctorats Industrials i la defensa de la tesi.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X