News

Borsa de mobilitat en el segon any de la doctoranda industrial Anna Cuscó (DI)

Sóc l’Anna Cuscó, estudiant de doctorat industrial en recerca animal entre Vetgenomics i la Universitat Autònoma de Barcelona. Concretament el meu projecte tracta de caracteritzar la pell dels gossos a nivell de microbioma, amplificant les regions V1-V2 del gen 16S, i immunitat innata, detectant els polimorfismes en  Toll-like receptors.

En aquest darrer any he pogut assistir gràcies a la borsa de mobilitat, a un parell de congressos, un de nacional (XL congreso de la Sociedad Española de genética) i un d’internacional (8th International Conference on Advances in Canine and Feline Genomics and Inherited Disease). En els dos vaig tenir la sort de poder exposar part de la feina feta, amb exposició oral i pòster en el congrés nacional i amb pòster en el congrés internacional. Per tant, vaig aprofitar l’oportunitat per poder fer arribar el projecte a la comunitat científica, rebre feedback i veure per on es mouen altres grups que treballen en àmbits similars.

I la millor experiència de totes des de l’inici del doctorat... Just fa tres mesos que he tornat de la meva primera estada com a doctorand industrial a l’estranger. He tingut la gran sort que aquesta fos a UC Davis (Universitat de Califòrnia, Estats Units d’Amèrica), una de les millor universitats del món en ciència animal. He estat al departament de Ciència Animal, amb el professor Juan Medrano. L’objectiu de l’estada era analitzar mostres de microbioma de pell de gos utilitzant un seqüenciador de tercera generació: PacBio RS. Aquest seqüenciador, a diferència dels convencionals, permet seqüenciar fragments més llargs de ADN i així he pogut analitzar seqüències del gen 16S sencer. Aquí no tenia accés a aquesta tecnologia, i això m’ha permès tenir una visió més completa de les dades. També a arrel de l’interès en la meva feina, va sortir un projecte nou de col·laboració que m’ha permès aconseguir una cohort controlada de gossos amb un número considerable de mostres.

Finalment, a nivell personal ha sigut una experiència molt enriquidora. La ciutat de Davis és una ciutat multicultural, universitària i súper-acollidora, plena de gent interessant d’arreu del món on és molt fàcil sentir-te com a casa teva des del primer moment. El mitjà de transport és la bicicleta i la fas servir tan per anar a treballar com per fer una cervesa un dissabte, et poses en forma sense voler-ho. A més a més com a últim afegit i no menys important... Davis és un camp base perfecte per fer turisme per la Costa Oest americana!

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X