News

La Generalitat confia a la UOC la direcció del Pla de doctorats industrials

30/06/2016 NOTICIA ORIGINAL: http://www.uoc.edu

La Generalitat de Catalunya ha nomenat el professor de la UOC Albert Sangrà director acadèmic del Pla de doctorats industrials, l’aposta decidida per acostar la recerca a l’empresa. Aquest Pla té els objectius decontribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, captar talent i formar doctors i doctores per a les empreses en projectes d’R+D+I. Per a Sangrà, aquest càrrec representa un reconeixement a la seva trajectòria acadèmica i professional en el món universitari. Des de l’1 de juliol, Sangrà ha agafat el relleu de la direcció al professor de la UPC Antonio Huerta.

Tinc l’oportunitat de continuar una tasca que s’ha desenvolupat amb un èxit notable pel que fa a la col·laboració entre la universitat i el teixit industrial en els àmbits de l’enginyeria, les ciències i la salut», explica Sangrà. La seva aportació serà completar el seu desenvolupament cap als àmbits humanístic, artístic i de les ciències socials, «en què hi ha un interessant camí per recórrer de la mà de les universitats i les empreses catalanes», afegeix.


Doctors que esdevenen ponts entre universitat i empresa

L’estudiant de doctorat que tria un doctorat industrial fa el seu projecte de recerca en una empresa en col·laboració amb una universitat. Aquesta tasca investigadora es converteix en la seva tesi doctoral. Els doctors industrials actuen, així, com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca.

Els avantatges per als estudiants de doctorat de participar en el Pla de doctorats industrials són els següents:

  • Tenen l’oportunitat de participar en un projecte d’R+D+I que genera un alt valor afegit en el seu currículum, contractats per una empresa compromesa amb la innovació i la recerca.
  • Estan tutelats per persones de l’empresa i de la universitat que orienten i avaluen contínuament els seus progressos.
  • Treballen en els laboratoris universitaris i en les instal·lacions de les empreses implicades.
  • Reben formació complementària en matèries que són molt atractives per a les empreses.
  • Poden fer una estada internacional i assistir a congressos i jornades que els aportin les relacions i els contactes necessaris per a desenvolupar-se professionalment en el mateix camp.

Un exemple de projecte de doctorat industrial el trobem en l’investigador de la UOC Alberto Mora, que des del 2015 està portant a terme la seva recerca en ludificació de serveis en línia a l’empresa ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas, SL, amb la tutorització del professor de la UOC Joan Arnedo com a director de tesi.

Albert Sangrà és director acadèmic de la Càtedra UNESCO - Educació i Tecnologia per al Canvi Social de la UOC. Fins al 2014 ha estat el director de l’eLearn Center de la UOC, del qual ho va ser durant dos anys. És expert en e-learning, educació i TIC, organització educativa, docència universitària virtual, metodologia docent, polítiques educatives i planificació estratègica de les TIC en educació. També és investigador del grup de recerca EDUL@B(Educació i TIC).

 

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X