News

Nou conveni per difondre el Pla de Doctorats Industrials en el sector agroalimentari

  • L’acord permetrà afavorir la participació de tots els agents de la indústria agroalimentària. 
  • També preveu que s’incrementin les quotes de transferència tecnològica i de coneixement de les universitats i els centres de recerca

 

El Departament d’Empresa i Coneixement (EMC) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) han signat un conveni per difondre i promoure el Pla de Doctorats Industrials en el sector agroalimentari. L’acord, que ha estat subscrit pel secretari general de l’EMC, Xavier Gibert, i el secretari general de l’ARP, David Mascort, permetrà aprofitar les potencials sinèrgies dels objectius definits en el Pla de Doctorats Industrials i el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020.

Des dels inicis del Pla de Doctorats Industrials, a finals de 2012, s’estan desenvolupant 33 projectes en l’àmbit de la industria agroalimentària, en col·laboració amb 27 empreses, 7 universitats i 4 centres de recerca. La finalitat d’aquest conveni és afavorir la participació del sector en el Pla de Doctorats Industrials gràcies a donar-lo a conèixer a totes les parts implicades (entorns acadèmics i empresarials). En aquest sentit, els dos departaments treballaran conjuntament i ho faran a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca –per part de l’EMC– i de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries –en el cas del DARP–.

Dos plans amb objectius i estratègies comunes

El Pla de Doctorats Industrials i el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020 tenen objectius comuns i una estratègia compartida per impulsar l’economia catalana a través de la transferència de coneixement des d’universitats i centres de recerca.  

En el cas del Pla de Doctorats Industrials, l’objectiu és contribuir a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa en què el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat, i que és objecte d’una tesi doctoral. Els doctors industrials actuen així com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca.

Els doctorats industrials permeten a les empreses accedir als grups de recerca capdavanters i a l’ús de les seves infraestructures, així com obtenir ajuts econòmics i beneficiar-se de les deduccions i bonificacions fiscals. A les universitats, els facilita la transferència de la seva tecnologia i els seus coneixements a l’entorn productiu i reforça els seus vincles amb el món empresarial. Als doctorands els permet formar-se en un entorn altament innovador amb una doble supervisió, acadèmica i empresarial, en el marc d’un contracte laboral de tres anys i amb diversos avantatges, com la matrícula gratuïta o una borsa de mobilitat.

Pel que fa al Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya 2013-2020 té com a objectiu principal consolidar l’àmbit agroalimentari com a un dels sectors estratègics de l’economia catalana. Per aconseguir-ho, ha establert diferents estratègies:

· Definir el posicionament estratègic en l’àmbit agroalimentari català per a l'any 2020, com a sector clau de competitivitat i generació de riquesa, començant per una avaluació de la situació de partida.

· Identificar els principals reptes de futur en matèria de generació de coneixement, foment de la innovació i creixement socioeconòmics, definint objectius finalistes en producció científica, valorització, transferència, competitivitat i ocupació.

· Alinear tots els agents del sistema (recerca, formació, transferència, internacionalització i teixit empresarial) envers els objectius prioritaris identificats, millorant especialment la interrelació empresa i centre públic de recerca.

· Captar més recursos per a l’R+D+I per al sector agroalimentari català.

El sector agroalimentari juga un paper essencial per al desenvolupament econòmic de Catalunya i té una gran importància estratègica per a l’economia catalana. El pes econòmic de la producció agrària i la industria agroalimentària correspon a l’entorn del 3,5% del PIB de l’economia catalana. L’agroalimentària és la primera indústria a Catalunya en ocupació i la segona en termes de la xifra de negoci: representa el 17,8% de la xifra de negoci industrial, el 14,8% del Valor Afegit Brut (VAB) i ocupa al 16,3% del sector industrial de Catalunya, garantint la producció d’aliments de qualitat, saludables i segurs.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X