News

Doctorats industrials, recerca i innovació

NOTÍCIA ORIGINAL - DIARI ARA  | Actualitzada el 24/05/2015 00:02

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ha apostat, des de bon començament, per promoure entre els grups de recerca de la universitat i entre el món industrial i empresarial la generació de projectes que puguin integrar-se en el Pla de Doctorats Industrials, l’objectiu del qual és contribuir a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes de R+D+I en una empresa. Per a una universitat com la UVic-UCC, amb una forta voluntat d’inserció en el teixit econòmic, cultural i social que l’envolta, el vincle entre formació universitària d’alt nivell, la recerca avançada i la transferència de coneixement al sector productiu, esdevé un objectiu estratègic de primer ordre.

L’aprofundiment en habilitats d’investigació, d’organització i de comunicació que tot doctorat exigeix, no ha de tenir la finalitat d’acotar el seu impacte només al si de l’acadèmia, fins fa un temps, l’únic horitzó professional d’una persona amb el títol de doctorat. Ha de servir, en tant que recerca d’excel·lència, per innovar en tots els àmbits en què sigui possible desenvolupar propostes de millora gràcies a la recerca doctoral. No es tracta d’una migració forçosa dels doctorands cap a activitats fora de la universitat, sinó d’ampliar els espais que li són propis a la recerca i innovació i que, cada vegada, són més i amb més interseccions entre el món universitari i el món productiu.

 

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X