News

Webinar DI amb el DARPA, la FCRI, Damm i UdL: "La recerca público-privada a l’agroalimentació: els Doctorats Industrials"

 

El pla de Doctorats Industrials ha emès el darrer 27 d'octubre un nou seminari web en col·laboració amb El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat (DARPA) i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innnovació (FCRI). La sessió es va adreçar a persones d’empreses i institucions que impulsen projectes d’innovació aplicada en bioinformàtica, a investigadors/es d’universitats, centres de recerca o centres tecnològics i a estudiants/es de màster que vulguin impulsar-ne un o participar-hi.

La sessió s'ha centrat en com l'experiència dels Doctorats Industrials combinen la recerca aplicada a l’agroalimentació, la retenció del talent i la innovació del nostre teixit empresarial en col·laboració amb el sistema de recerca del país. Un aspecte important durant la sessió ha sigut explicar de quina manera els participants es poden beneficiar dels avantatges d'aquest programa. S'han donat també els detalls sobre com els Doctorats Industrials poden ajudar als possibles candidats o participants dels projectes de recerca aplicada en bioinformàtica, i sobre quines són les qüestions interessants per poder accedir als ajuts previstos.

La sessió ha comptat també amb la participació de Tomàs Ramo de Maltería la Moravia S.L., Grupo DAMM, el representant acadèmic Ignacio Badiola, investigador a IRTA-CReSA, i la doctoranda Neus Prieto a Damm i la Universitat de Lleida que han explicat, des de la seva experiència en el sector, les millors eines i experiències per a innovar en l’agroalimentació i com han viscut la seva experiència personal participant en un projecte de doctorat industrial.

El programa de la sessió:

  1. - Salutació a càrrec de Jaume Sió, subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària.
  2. - Salutació a càrrec d'Albert Sangrà, director acadèmic del Pla de Doctorats Industrials.
  3. - Intervenció a càrrec de Susaina Figuera, cap d’Innovació de l'FCRI, per explicar els DI com a instrument de connexió acadèmia-empresa.
  4. - Un cas d'aplicació dels doctorats industrials en la indústria agroalimentària, amb les intervencions del representant d'empresa Tomàs Ramo de Maltería la Moravia S.L., Grupo DAMM, el representant acadèmic Ignacio Badiola, investigador a IRTA-CReSA, i la doctoranda Neus Prieto a Damm i la Universitat de Lleida.
  5. - Torn obert de preguntes.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X