News

618 investigadors i 208 projectes d'investigació en l'àmbit de la Catalunya Central

En l'àmbit de la Catalunya Central treballen 618 investigadors i 24 doctorats industrials. Hi ha 307 contractes de transferència de tecnologia en actiu, 208 projectes de recerca i desenvolupament que generen 13,3 milions d'euros en projectes i contractes al territori. S'han comptabilitzat 29 tesis doctorals, 93 sol·licituds de patents europees o internacionals en el període 2014-2018, i hi ha 44 assajos clínics en actiu. Hi ha un total de 36 grups de recerca reconeguts i 8 càtedres universitat-empresa.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X