News

El doctorat Industrial Gerard Masferrer, guanyador del premi INNOVAC 2019 en l’àmbit universitari

NOTÍCIA ORIGINAL - mon.uvic.cat 09/12/2019

En Gerard Masferrer va guanyar el premi INNOVAC 2019 a la categoria de tesis doctorals amb la tesi ‘Optimització del procés industrial d’escorxadors utilitzant tècniques de modelització, tractament de dades i classificació automàtica’ dirigida per Pere Martí i Moisès Serra i dut a terme a l’empresa MAFRICA de Sant Joan de Vilatorrada. La tesi s’ha portat a terme en el marc dels Doctorats Industrials finançats per la Generalitat de Catalunya que promouen la col·laboració entre Universitat i empresa.

La normativa actual determina que els escorxadors de porcí tenen l’obligació de tenir un sistema de classificació, pesatge i tria de canals porcines. El Doctorat Industrial d’en Gerard  Masferrer ha consistit en millorar la tecnologia de classificació incorporant altres paràmetres que s’adquireixen a la línia d’especejament. Per aconseguir la millora ha utilitzat tècniques d’intel·ligència artificial (AI) i d’aprenentatge màquina (Machine Learning). Amb la incorporació d’aquesta tècnica es millora un 5,5% l’encert en la classificació de categories dels pernils, optimitzant tota la cadena de producció i millorant considerablement el benefici econòmic.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X