News

Els Doctorats Industrials assoleixen nous rècords

Només 1 de cada 140 persones a Espanya ha assolit el nivell formatiu de doctorat (0,71%). Així ho indica l’informe “Education at a Glance 2019” elaborat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD) que recull informació sobre la majoria de països desenvolupats i estats democràtics del món. Per al conjunt de l’OECD és l’1,1% de la població d’entre 25 i 64 anys la proporció que ha assolit el nivell de doctorat.En un entorn en que la capacitat d’innovar i de competir en mercats globals esdevé cabdal, la gestió del talent (atracció, desenvolupament i retenció) és un factor clau de competitivitat. En aquest sentit al pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya en podem donar fe. Dues dades:

  • - Fins al mes de setembre el nombre de projectes de Doctorat Industrial que hem rebut s’ha incrementat en un 27% respecte l’any anterior i
  • - El 50% de les sol·licituds rebudes aquest any corresponen a noves empreses i institucions.
     

Els Doctorats Industrials a Catalunya ja estan adquirint una certa dimensió. Des dels seus inicis al 2012, s’ha superat el centenar de tesis llegides i ens acostem als 600 projectes impulsats, i això ens anima a generar valor afegit a partir de tota la comunitat d’actors involucrats: empreses, institucions, universitats, centres de recerca, doctorands, etc. 
 

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X