News

Gerard Masferrer és nou doctor industrial a la UVic amb un projecte d'optimització del procés industrial d’escorxadors

El passat 17 de juny, Gerard Masferrer va presentar la seva tesi que ha dut a terme a l’empresa Mafrica en el marc del programa de Doctorats Industrials. Masferrer s’ha convertit en nou doctor amb menció industrial de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya amb la qualificació d’Excel·lent Cum Laurde. El treball es titula “Optimització del procés industrial d’escorxadors utilitzant tècniques de modelització, tractament de dades i classificació automàtica” que va ser difigit pels doctors Moisès Serra i Pere Martí de la Facultat de Ciències i Tecnologia.

Masferrer, amb aquest treball demostra que l’ús de tècniques de reconeixement de patrons en escorxadors millora la predicció en la classificació de canals de porc segons les diferents característiques del pernil, com ara l’espessor del greix subcutani. Utilitzant aquestes tècniques es permet incrementar el rendiment productiu i econòmic dels posteriors processos de les sales d’especejament.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X