News

La Doctoranda Industrial Natàlia Blázquez rep el premi al millor pòster a la Conferència Internacional AquaConSoil 2019

Durant els dies 20 - 24 de Maig es va celebrar a Antwerp (Belgium) la Conferència Internacional AquaConSoil 2019 sobre "Ús i gestió sostenibles del sòl, sediments i recursos hídrics". En aquesta conferència la Natàlia Blázquez, que just està acabant el seu projecte "2015-DI-064" de Doctorat Industrial entre la UAB i l'empresa Litoclean, va realitzar una presentació oral i un pòster científic, explicant alguns dels resultats del projecte. El resultat de la presentació va ser un premi al millor pòster, en el concurs només hi van participar els estudiants de doctorat amb els seus pòsters. Segons explica la mateixa Natàlia "el pòster és el resultat de la col·laboració entre Litoclean, la UAB i la UB". 

El títol del pòster és:

"Dual C–Cl isotopic assessment to elucidate origin, fate, and potential bioremediation treatment of chlorinated methanes at two industrial multi-contaminated aquifers"    

I els autors:

Natàlia Blázquez-Pallí1,2, Orfan Shouakar-Stash3,4,5, Jordi Palau6,7, Alba Trueba-Santiso1, Joan Varias2, Marçal Bosch2, Albert Soler6, Teresa Vicent1, Ernest Marco-Urrea1 and Mònica Rosell6

  • 1) Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), c/ de les Sitges s/n, 08193 Cerdanyola del Vallès, Spain.
  • 2) Litoclean, S.L., c/ Numància 36, 08029 Barcelona, Spain.
  • 3) Department of Earth and Environmental Sciences, University of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canada
  • 4) Isotope Tracer Technologies Inc., Waterloo, Ontario N2V 1Z5, Canada
  • 5) School of Engineering, University of Guelph, Guelph, Ontario, N1G 2W2, Canada
  • 6) Grup MAiMA, SGR Mineralogia Aplicada, Geoquímica i Geomicrobiologia, Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Facultat de Ciències de la Terra, Universitat de Barcelona (UB), c/ Martí Franquès s/n, 08028 Barcelona, Spain.
  • 7) Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA), CSIC, Jordi Girona 18-26, 08034 Barcelona, Spain

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X