News

Alejandro Blanco es doctora per la UVic-UCC amb menció de doctor industrial

NOTÍCIA ORIGINAL - http://mon.uvic.cat - 21 Juny 2018 

Alejandro Blanco Martínez es va convertir, aquest dilluns, en nou doctor de la UVic-UCC, després de defensar la seva tesi en el marc del Programa de Doctorat en “Ciències Experimentals i Tecnologies”. Amb el títol Study and design of classification algorithms for diagnosis and prognosis of failures in Wind Turbines from SCADA data, el treball va estar dirigit pels doctors Jordi Solé Casals, Pere Martí Puig i Jordi Cusidó Roura. Blanco l’ha desenvolupat com un doctorat industrial a través d’un conveni amb l’empresa iTesTIT, S.L.

Blanco ha desenvolupat un nou mètode basat en el Self Organizing Maps (SOM) o mapa autoorganitzat, és a dir, un tipus de xarxa neuronal artificial. Aquest mètode permet veure els punts d’operació de les turbines eòliques, així com agrupar-les segons el seu estat de salut, que és desconegut a priori. També ha mostrat com l’eliminació automàtica d’outliers, és a dir, de valors atípics o numèricament distants de la resta de dades, elimina la informació de les fallades necessàries per fer prediccions. Finalment, ha fet una comparació dels mètodes de selecció i reducció de variables aplicats a les turbines eòliques.

El tribunal, format pels doctors Marcos Faúndez-Zanuy del Tecnocampus Mataró, Karmele López de Ipiña de la Universitat del País Basc, i Moisès Serra Serra de la UVic-UCC, va atorgar a la tesi de Blanco la qualificació d’excel·lent Cum Laude, amb la menció industrial.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X