News

Informe sobre l’avaluació del pilot DI presentada al 3r Congrés d’Economia i Empresa

En el darrer 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya el Pla de Doctorats Industrials va ser-hi present aportant les seves conclusions en un informe de caràcter evaluatiu. L’objectiu d’aquest informe és presentar els resultats de la primera avaluació de l’impacte dels 17 projectes pilot de doctorat industrial que es van desenvolupar en el marc d’un conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) per a la implementació del Pla Pilot del Programa de “doctorat industrial”, signat a Barcelona el 13 de desembre de 2012, amb dues successives pròrrogues signades els anys 2013 i 2014.

Fins al 2017, 50 doctorands i doctorandes han finalitzat el seu projecte de recerca i de doctorat industrial amb l’obtenció del títol de doctor. Aquesta primera avaluació també ha permès identificar alguns aspectes a millorar per les properes edicions, a mesura que es disposin d’una mostra major de graduats i graduades del Pla.

Posem l'informe a la vostra disposició, en format PDF descarregable en aquest enllaç

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X