News

Novetats en les bases reguladores dels Doctorats Industrials

Us informem de la Resolució EMC/591/2018, en data de 26 de març de 2018, per la qual es modifica la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Doctorats Industrials (DI). Entre les novetats cal destacar les petites millores tècniques respecte les bases anteriors, com per exemple l’equiparació de la retribució bruta mínima anual de la modalitat d’ajut específic a la requerida en la modalitat de cofinançament, 22.000 euros bruts anuals.

Per a més informació podeu consultar els enllaços següents:

Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Doctorats Industrials (DI)

Resolució EMC/591/2018, en data de 26 de març de 2018, per la qual es modifica la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Doctorats Industrials (DI)

També posem a la vostra disposició, en format PDF descarregable, la versió consolidada de les bases reguladores dels Doctorats Industrials.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X