News

El pla de Doctorats Industrials a la memòria d’activitats del CSUC

NOTÍCIA ORIGINAL - www.csuc.cat (Pàgina 32 del PDF) - 20 Febrer 2018 

El CSUC col·labora amb el Pla de Doctorats Industrials (PDI), una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, i amb el suport del sistema universitari i de recerca català i del món empresarial. El 2017, el CSUC ha donat suport a les tasques de direcció, coordinació, dinamització i promoció del Pla. Durant l’any, l’equip del PDI ha participat en 60 jornades o sessions, pròpies o de tercers, amb la finalitat de promocionar i difondre els doctorats industrials entre l’entorn acadèmic, format per universitats i centres de recerca de Catalunya, i l’empresarial, format per empreses amb un centre de treball a Catalunya, públiques o privades, institucions sense finalitat de lucre i entitats del sector públic.

El 2017 s’han rebut 104 propostes de projectes, de les quals se n’han formalitzat i atorgat 92. Des dels inicis del Pla el 2012, s’han finançat un total de 437 projectes de 294 empreses diferents i institucions. La inversió públic-privada en R+D associada a aquests projectes ascendeix a 60,6 M€, dues terceres parts de la qual provenen del sector privat.

El juliol de 2017 s’ha fet el primer acte de lliurament de reconeixements a les primeres promocions del Pla, corresponents al pla pilot de 2012 i a les convocatòries de 2013 i 2014. L’acte, que va tenir lloc a la sala Petit Palau del Palau de la Música, va reconèixer els doctorands, directors de tesi i responsables de supervisar a l’empresa els 127 projectes d’R+D+I realitzats en el marc d’aquest Pla.

També el 2017 s’ha desenvolupat la 5a edició de la formació comuna en competències transversals del Pla. L’objectiu és que aquestes edicions esdevinguin un punt de reunió entre els doctorands i doctorandes per complementar la seva formació. Així doncs, s’han ofert sessions de lideratge i gestió de projectes de recerca, valorització i transferència dels resultats de la recerca, emprenedoria i fonts de finançament i protecció dels resultats de la recerca. D’aquesta manera, els 80 doctorands industrials que han participat en aquesta 5a edició, han tingut l’ocasió de formar-se en àrees atractives i d’interès per a la seva futura carrera investigadora en l’entorn empresarial.

L’objectiu del PDI, iniciat a finals de 2012 amb un pla pilot, és contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, captar i retenir talent, i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en entorns empresarials.

L’element essencial és un projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una empresa. El projecte es desenvoluparà en col·laboració amb una universitat o centre de recerca i esdevindrà l’objecte d’una tesi doctoral que permetrà a un doctorand iniciar la formació i futura carrera investigadora en un entorn dual: empresarial i acadèmic.

Els projectes de doctorat industrial estan oberts a tots els àmbits de coneixement, a totes les mides d’empreses, des de startups fins a grans empreses, i els futurs estudiants de doctorat poden ser de qualsevol nacionalitat. 

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X