News

Els Doctorats Industrials al BizBarcelona 2017

Els Doctorats industrials van ser presents al BizBarcelona 2017. Espai de trobada entre persones emprenedores, pimes i el món de l'economia social amb intenció de transformar la seva activitat per ser més competitius en un entorn dinàmic i cada cop més digitalitzat. Espai també de coneixement, contactes i solucions per crear, transformar i adaptar els projectes empresarials als nous temps. 

En Jordi Alba, membre de l'equip ejecutiu del Pla de Doctorats Industrials, va presentar el pla a tots els assistents incidint ens els aspectes com competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa. 

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X