Agenda

Start: 00:00:00
End: 23:59:00

Formació Transversal (UOC) Introduction to patents and intellectual property protection

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial

Aquesta formació està emmarcada en el Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya, en el qual la universitat ofereix cursos per a reforçar competències transversals d'interès empresarial. Aquesta formació es computarà per a qualsevol estudiant de doctorat que estigui matriculat a un programa de doctorat d'una universitat pública o privada. 

Recordeu que aquesta oferta pot ser compatible amb els ajuts per a activitats formatives inclosos en alguns programes de formació d'investigadors (beques FI, Programa de doctorat industrial, etc.).

Aquest curs és una introducció general a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i a la seva explotació per part dels estudiants de doctorat. El concepte de drets de propietat intel·lectual s'entén aquí en el seu sentit més ampli, incloent-hi drets d'autor, patents i models d'utilitat, marques, drets de disseny, així com els secrets comercials. 

Gran part, si no tota la producció dels estudiants de doctorat, està coberta o pot estar coberta per drets de propietat intel·lectual i és important per a aquests estudiants i investigadors entendre que tipus de protecció legal tenen al seu abast, la forma en què s'obté, quins drets es concedeixen, les seves limitacions i els canals d'explotació disponibles, en particular per promoure la innovació a través de l'explotació dels resultats de la recerca. Es cobriran les eines de protecció tradicional propietàries i els models de llicència de codi obert (inclòs l'accés obert). 
 

Crèdits: 2 ECTS

Durada: 50 hores

Inici: 21 febrer 2018

Títol: Introduction to patents and intellectual property protection

Idioma: anglès

Objectius

Els objectius principals d'aquest programa són:

  •  Entendre la figura dels drets d'autor com a sistema de protecció de les creacions intel·lectuals originals en general (creacions literàries, artístiques i científiques i resultats de l'R+D+I) i del programari en particular.
  •  Entendre fins a quin punt els resultats de l'R+D+I es poden protegir mitjançant les figures legals de la propietat industrial, les patents i els models d'utilitat, en concret, i les marques, d'una manera més tangencial.
  •  Saber analitzar les llicències de resultats i conèixer les normes jurídiques principals (lleis, reglaments, etc.) aplicables a les llicències, sobretot a les llicències de programari.
  •  Conèixer els usos, les restriccions i les prohibicions habituals en una llicència de transferència i explotació propietària.
  •  Conèixer les llicències de programari i continguts lliures més utilitzades i entendre'n les particularitats (GPL, Creative Commons, etc.). Saber reflexionar sobre el copyleft (i defensar-lo, si cal) com a sistema de desenvolupament, protecció i distribució de resultats i incentiu a la innovació.
  •  Desenvolupar eines d'anàlisi i d'orientació per a casos en la vida professional.

Preu i matrícula

Concepte Preu
Preu del curs 224,86 €

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X