Agenda

Start: 00:00:00
End: 23:59:00

Formació Transversal (UOC) Entrepreneurship for Researchers

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

El curs Entrepreneurship of Researchers ofereix coneixements, habilitats i recursos per a investigadors que vulguin posicionar els avenços de la seva recerca dins del món empresarial i productiu. El curs se centra en la creació d'un pla d'empresa per a una empresa fonamentada en R+D+I.

Crèdits: 2 ECTS

Durada: 50 hores

Inici: 20 setembre 2017

Títol: Entrepreneurship for Researchers

Idioma: anglès

Aquesta formació està emmarcada en el Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya, en el qual la universitat ofereix cursos per a reforçar competències transversals d'interès empresarial. Aquesta formació es computarà per a qualsevol estudiant de doctorat que estigui matriculat a un programa de doctorat d'una universitat pública o privada.

Recordeu que aquesta oferta pot ser compativel am els ajuts per a activitats formatives inclosos en alguns programes de formació d'investigadors (beques FI, Programa de doctorat industrial, etc.).

Descarrega't el fullet informatiu del programa 
 

Objectius

Al final del curs, l'estudiant hauria d'haver assolit els objectius següents:

  •  Desenvolupar i escriure un pla d'empresa breu.
  •  Organitzar i redactar un pla de recaptació de fons.
  •  Fer presentacions efectives.
Concepte Preu
Preu del curs 224,86 €

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X