Agenda

Start: 21:15:00
End: 12:01:00

Incentius fiscals per a empreses beneficiàries de Doctorats Industrials

NOTÍCIA ORIGINAL - http://accio.gencat.cat - 2/02/2017


Les empreses beneficiàries dels ajuts de Doctorats Industrials dediquen un gran esforç econòmic a realitzar aquest tipus de projectes i tenen un alt potencial d’aprofitar aquests instruments fiscals. El marc fiscal actual, permet que les empreses que realitzen despeses en projectes d’R+D i Innovació, es puguin beneficiar d’una deducció fiscal. 

A més, si es tracta d’una PIME amb segell de “PIME innovadora”, pot compatibilitzar-ho també amb una bonificació directa a la seguretat social i gaudir d’altres avantatges potencials. 

En aquesta sessió, dirigida a empreses beneficiàries del programa de Doctorats Industrials, coneixeràs: 

  • Les principals característiques dels incentius fiscals a la innovació.
  • Com materialitzar els beneficis fiscals associats a un projecte d’investigació, específicament les bases d’aplicació de les bonificacions a la seguretat social.
  • L’obtenció de seguretat jurídica a través d’Informes Motivats Vinculants.
  • El programa d’acompanyament d’ACCIÓ per a la aplicació dels incentius fiscals a la Innovació. 

Les 3 hores de durada d’aquesta sessió computen dins de les 30 hores addicionals que els participants del Pla de Doctorats Industrials han de realitzar, en competències transversals d’interès empresarial.

  • Finançament / Innovació, tecnologia i R+D / Programes d’ajut i subvencions
  • R+D

Objectiu de l'acte

Donar a conèixer les eines que faciliten l’aplicació d’incentius fiscals per empreses que han dut a terme projectes d’R+D i Innovació.

T'interessa si ets...

Una empresa beneficiaria dels ajuts de Doctorats Industrials.

Programa

09.15 h

Acreditació d'assistents

09.30 h

Benvinguda

09.45 h

Servei d'ACCIÓ al suport d'incentius fiscals per a les empreses

10.00 h

Incentius fiscals a la innovació

10.45 h

Seguretat jurídica per a la contractació de personal d'investigació i pimes innovadores

11.30 h

Torn obert de paraules

12.00 h

Cloenda de la sessió

Aquesta sessió va dirigida exclusivament a empreses beneficiàries dels ajuts de Doctorats Industrials.

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X