Agenda

Start: 09:30:00
End: 12:00:00

Incentius Fiscals per a beneficiaris del Pla de Doctorats Industrials

Jornada dedicada a exposar davant de les empreses beneficiàries del Pla de Doctorats Industrials les diferents estratègies possibles per maximitzar els beneficis fiscals lligades a l'execució del seus projecte d'R+D+i i a la contractació de personal investigador.

En relació a les deduccions per a projectes, la Llei 14/2013, del 27 de setembre, de suport als emprenedors materialitza per primer cop la figura del crèdit fiscal. Això permet recuperar de manera directa les deduccions acumulades, que fins ara no es podien aplicar per manca de beneficis, per a la seva reinversió en activitats d'R+D+i.

Per altra banda, el recent aprovat, RD 475/2014, del 13 de juny posa les bases per aplicar-se, amb caràcter retroactiu des del gener 2013, la bonificació a les quotes a la Seguretat Social per al personal dedicat en exclusiva a l'R+D+i com són els doctorants industrials.

A través d'aquesta jornada veurem:

  • Les principals característiques dels incentius per a projectes d'R+D+I, el marc normatiu que els regula així com la manera d'utilitzar-los i certificar-los amb el sistema d'IMV.
  • Les novetats incloses a la Llei 14/2013 de l'emprenedor, en particular els requisits necessaris per poder acollir-se al recentment aprovat crèdit fiscal.
  • Les bases d'aplicació de les Bonificacions a la seguretat social, segons el nou reglament. Els criteris de compatibilitat existents entre ambdues tipologies d'incentius i el procediment de recuperació de les quotes ja ingressades.

Objectiu de l'acte

Orientar i sensibilitzar sobre els incentius fiscals per a projectes d'innovació entre les empreses beneficiàries del Pla de Doctorats Industrials.

T'interessa si ets...

Una empresa participant en el Pla de Doctorats Industrials.

Programa

09.30 h

Benvinguda. 
Sr. Carles Miranda, gerent Unitat innovació Empresarial.
Sr. Joan Francesc Córdoba, Comitè Executiu del Pla del Doctorat Industrial.

10.00 h

El sistema d'incentius fiscals a la innovació i el Programa de suport dels incentius fiscals d'ACCIÓ.
Sra. Eugenia Guerrero, gestora de Projectes R+D de la Unitat d'Innovació Empresarial d'ACCIÓ.

10.45 h

Novetats fiscals per projectes d'innovació: Deduccions per a projectes d'R+D+i i Bonificacions a la seguretat social per a personal investigador.
Sr. Gerardo Malvido (AENOR).

11.45 h

Torn obert de preguntes.

12.00 h

Cloenda.

Sessió exclusivament dirigida a empreses que formin part del Pla de Doctorats Industrials.

 

INSCRIPCIONS

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X