Welcome from the Director

 

Doctor Albert Sangrà / Director acadèmic del Pla de Doctorats Industrials

Benvinguts i benvingudes a la pàgina web del Pla de Doctorats Industrials. En primer lloc, us agraeixo la visita i us convido a conèixer els diferents apartats d’aquest lloc web.

El Pla de Doctorats Industrials té com a objectius contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, captar talent, i formar doctors i doctores per a les empreses dins de projectes d’R+D+I.

L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca estratègic de l’empresa on el doctorand o doctoranda desenvolupa la seva formació investigadora en col·laboració amb una universitat, i que és l’objecte d’una tesi doctoral.

A les empreses els permet atraure persones amb coneixements i competències d’alt valor afegit, accedir als grups més capdavanters d’universitats i centres de recerca i als seus equipaments i infraestructures, així com obtenir ajuts econòmics i beneficiar-se de les deduccions i bonificacions fiscals per a les activitats d’R+D+I.

Per a les universitats i els centres de recerca de Catalunya (CERCA), els projectes de doctorat industrial són una ocasió per transferir la seva tecnologia i els seus coneixements a l’entorn productiu i enfortir així els vincles amb el món empresarial.

Per als estudiants, es tracta d’una oportunitat magnífica per incorporar-se a un entorn altament innovador que combina la supervisió acadèmica de la tesi amb la tutoria que proveeixen les empreses en el marc d’un contracte laboral de tres anys de durada i que incorpora, a més, altres avantatges, com la matrícula gratuïta o una borsa de mobilitat.

Espero i desitjo que aquest web sigui un canal de comunicació entre els estudiants de doctorat, les universitats, les empreses i la societat en general.

Accediu a aquest enllaç per consultar la Memòria d'Activitat 2018 dels Doctorats Industrials

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X