Requisits de participació

Tots els projectes de doctorat industrial han de tenir com a mínim representació de l’entorn acadèmic i de l’entorn empresarial.

 

Entorn acadèmic

Beneficiaris dels ajuts de la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials els organismes de recerca, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.

En els casos en què els centres de recerca i les fundacions hospitalàries siguin sol·licitants, el conveni de col·laboració haurà d’estar signat també, necessàriament, per la universitat del sistema universitari de Catalunya on s’hagi de matricular de tutoria de tesi el candidat o la candidata.

 

Entorn empresarial

Beneficiaris dels ajuts de la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials, sempre que no siguin organismes de recerca i que tinguin un centre de treball a Catalunya:

    

      1. Modalitat de cofinançament (DI-COF)

        - Les empreses no incloses en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, llevat de les societats mercantils.

     

      2. Modalitat d’ajut específic (DI-ESP)

        - Les empreses no incloses en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, llevat de les societats mercantils.

        - Les fundacions i les associacions sense ànim de lucre.

        - Els consorcis amb participació pública majoritària.

        - Els centres de la xarxa TECNIO amb personalitat jurídica pròpia.

        - Altres casos no previstos d’especial interès que, degudament justificats, pugui considerar la comissió de selecció.

Política de cookies

Utilitzem galetes (cookies) per donar-te la millor experiència possible en la nostra pàgina web. En continuar utilitzant aquest lloc web, dónes el consentiment perquè s’utilitzin cookies. Siusplau llegeix la nostra Política de cookies.

X