Conveni de col·laboració

El conveni de col·laboració signat entre la universitat i l'empresa regularà explícitament i com a mínim els aspectes que s'enumeren a continuació.

 

a) Les condicions específiques del contracte laboral: condicions retributives, durada del contracte, etc. Si el projecte implica qualsevol altra obligació laboral per al doctorand o la doctoranda, ha d’estar recollida en l’acord de col·laboració.

b) Les condicions referides a la distribució del temps de treball del doctorand o la doctoranda entre les instal·lacions de l’empresa i les de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària, si escau.

c) Les condicions relatives als drets de propietat intel·lectual i industrial.

d) El nom de les persones responsables per part de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària, així com per part de l’empresa.

e) Les condicions relatives al finançament de la formació i al finançament específic del projecte (com ara material fungible, equipament, etc.).

f) Els mecanismes per al seguiment dels progressos del projecte i de les tasques realitzades per l’investigador o la investigadora en formació.

g) Les condicions relatives als drets que té el doctorand o la doctoranda de fer públics els resultats de la seva recerca al llarg del període de formació o en la tesi doctoral.

h) Les condicions referides a la mobilitat i a l’assistència a congressos, jornades i similars.

i) Si el desenvolupament del conveni està condicionat a l’obtenció del cofinançament o de l’ajut específic del Pla de Doctorats Industrials.

j) La durada del conveni.

k) En els casos en què hi hagi més d’una entitat per part de l’entorn acadèmic o de l’entorn empresarial, l’acord de distribució entre les parts del finançament de la convocatòria.

l) En els casos en què la realització del doctorat impliqui tasques docents per part del doctorand o doctoranda, cal que es defineixin les condicions en què es duran a terme per tal que hi consti el vistiplau tant de l'entorn acadèmic com de l'empresarial.

 

Addicionalment, el conveni ha de contenir dos annexos:

— Annex 1: breu descripció del projecte de recerca

— Annex 2: proposta de pla de treball

En aquests dos annexos ha de constar el vistiplau de qualsevol de les persones següents de la universitat de matriculació del doctorand o doctoranda: rector o rectora o vicerector o vicerectora de recerca, director o directora o responsable de l'escola de doctorat, director o directora de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

ESBORRANY - CONVENI DE COL·LABORACIÓ (MODALITAT DE COFINANÇAMENT)

ESBORRANY - CONVENI DE COL·LABORACIÓ (MODALITAT D'AJUT ESPECÍFIC)

 

Política de cookies

Utilitzem galetes (cookies) per donar-te la millor experiència possible en la nostra pàgina web. En continuar utilitzant aquest lloc web, dónes el consentiment perquè s’utilitzin cookies. Siusplau llegeix la nostra Política de cookies.

X